Kend Kemien 1

2. udgave

Kim Kusk Mortensen, Henrik Haumann Parbo og Annette Nyvad
Kend Kemien 1, 2. udgave dækker sammen med tilhørende vejledninger til eksperimenter de krav til kernestof og supplerende stof, som læreplanerne stiller til gymnasiets C-niveau i kemi (stx og htx). Mht. stofmængdeberegninger og redoxreaktioner dækker bogen også B-niveau.   I Kend kemien 1, 2. udgave er der sket en gennemgribende opdatering af indhold og struktur. De væsentligste ændringer i forhold til første udgaven er
 • inddragelse af systematisk gennemgang af carbonhydrider i den organiske kemi forud for omtalen af alkoholer
 • beskrivelse af forskellige bindingstyper fordelt på hvert sit kapitel
 • omstrukturering af opgaverne – heraf mange nye - for at opnå meget bedre muligheder for differentiering mht. niveau i undervisningen.
 • Facitliste til opgaver
I Kend kemien 1, 2. udgave består af 12 kapitler:  
 • Stoffer og blandinger - fra alkymi til kemi
 • Adskillelse af stoffer - filtrering og destillation
 • Atomer - verdens mindste byggesten
 • Ioner og ionforbindelser - ionbinding
 • Molekyler og elektronparbindinger
 • Hvor meget stof? - Reaktioner og stofmængder
 • Opløsninger - koncentrationer og grænseværdier
 • Vand og hydrogenbindinger
 • Organiske forbindelser - carbonhydrider og alkoholer
 • Syrer og baser - surt eller basisk
 • Redoxreaktioner - flytning af elektroner
 • Fedstoffer - mættede eller umættede
  Appendiks Facitliste Stikordsregister Grundstoffernes periodesystem Tabeller  

 

En del af serien Kend Kemien
Kend Kemien 1

Fås som

 • Bog
 • i-bog

Samme serie

Fakta

Kend Kemien 3

Kend Kemien 3

Pris pr. stk.

356,00 kr.

445,00 kr. inkl. moms

+-

Fås som

 • Bog
Kend Kemien 2

Kend Kemien 2

Pris pr. stk.

356,00 kr.

445,00 kr. inkl. moms

+-

Fås som

 • Bog
 • i-bog
Kend kemien 1 - Eksperimenter

Kend kemien 1 - Eksperimenter

Pris pr. skole

720,00 kr.

900,00 kr. inkl. moms

Fås som

 • Website
Kend kemien 2 - Eksperimenter

Kend kemien 2 - Eksperimenter

Pris pr. skole

720,00 kr.

900,00 kr. inkl. moms

Fås som

 • Website
Kend kemien 3 - Eksperimenter

Kend kemien 3 - Eksperimenter

Pris pr. skole

720,00 kr.

900,00 kr. inkl. moms

Fås som

 • Website