Samfundsfag

Samfundsfag i grundskolen

Få inspiration til undervisning i samfundsfag i 8. - 10. klasse. Se det store udvalg af digitale materialer og grundbogssystemer her.

Undervisningsmaterialer til samfundsfag i grundskolen

På denne side kan du læse om Gyldendals inspirerende undervisningsmaterialer til samfundsfag. Alle materialer tager afsæt i Fælles Mål for samfundsfag, og de understøtter fagets kompetenceområder, metoder og dannelsessigte.  

Samfundsfags dannelsessigte består i at danne eleverne, så de opnår en forståelse og et engagement i samfundet, dets historie og dets udvikling. 

Målet er bl.a. politisk og demokratisk dannelse, så eleverne bliver i stand til at deltage aktivt i et frit og demokratisk samfund. Eleverne udvikler også deres evner til at forholde sig kritisk til samfundet. 

For at være i stand til at have holdninger og tage stilling til demokratiet og den demokratiske proces skal eleverne først være i stand til at undersøge og forstå et problem, tage stilling og forholde sig kritisk til emnet. 

Se alle læremidler til samfundsfag

Se vores fagportal til samfundsfag