Samfundsfag

Samfundsfag i grundskolen

Få inspiration til undervisning i samfundsfag i 8. - 10. klasse. Se det store udvalg af digitale materialer og grundbogssystemer her.

Undervisningsmaterialer til samfundsfag i grundskolen

Væk dine elevers interesse for vores demokrati, vores helt særlige velfærdsmodel, de politiske partier og måske sågar finansloven med Gyldendals analoge og digitale undervisningsmaterialer til samfundsfag. Målet er naturligvis at engagere og styrke dine elevers handlekompetencer, deres kritiske stillingtagen og deres demokratiske dannelse.

På denne side kan du læse om Gyldendals inspirerende undervisningsmaterialer til samfundsfag. Alle materialer tager afsæt i Fælles Mål for samfundsfag, og de understøtter fagets kompetenceområder, metoder og dannelsessigte.  

Samfundsfags dannelsessigte består i at danne eleverne, så de opnår en forståelse og et engagement i samfundet, dets historie og dets udvikling. 

Målet er bl.a. politisk og demokratisk dannelse, så eleverne bliver i stand til at deltage aktivt i et frit og demokratisk samfund. Eleverne udvikler også deres evner til at forholde sig kritisk til samfundet. 

For at være i stand til at have holdninger og tage stilling til demokratiet og den demokratiske proces skal eleverne først være i stand til at undersøge og forstå et problem, tage stilling og forholde sig kritisk til emnet. 

Se alle læremidler til samfundsfag

Se vores fagportal til samfundsfag