Skab en bogsamling i din institution

Få overblik over bøger til vuggestuer, børnehaver og SFO’er

Nyeste udgivelser til grundskolen

Udgivelser til erhvervsuddannelser

Udgivelser til voksenuddannelser

 • Grundskole

  Nye korte undervisningsforløb på samfundsfag-gyldendal.dk stiller skarpt på børns færden på nettet

  10. december 2021 · Ida Weis Jacobsen

  I samarbejde med Center for Digital Pædagogik har Gyldendal udviklet en artikelrække om børns og unges trivsel på nettet, der er udkommet på portalen samfundsfag.gyldendal.dk. Artiklerne omhandler alt fra digitale fodspor, til fake news, gode mobilvaner og online ekstremisme. Fagsnak har talt med Pernille Balisager fra CfDP om vigtigheden af digital dannelse.
 • Grundskole

  Forfattere til ny elevbog til håndværk og design: ”Alle elever uanset fagligt niveau skal kunne være med”

  26. november 2021 · Ida Weis Jacobsen

  Håndværk & design – valgfag og prøve er skrevet ud fra et ønske om at give eleverne et arbejdshæfte, hvor de kan samle al deres viden fra værkstedet. Forfatterne Lene Pors og Johanne Ridley-Remming fortæller her om, hvad lærere og elever får ud af at bruge bogen i undervisningen.
 • Grundskole

  Redaktør: ”Læreren skal have mulighed for ikke kun at undervise i bæredygtighed, men også med bæredygtighed”

  25. august 2021 · Ida Weis Jacobsen

  Katrine Qvist Kjærgaard er nyansat redaktør i fagene geografi og natur/teknologi på grundskolen. Her fortæller hun om ambitionerne for en mere tværfaglig folkeskole med et øget fokus på det grønne valg.
 • Grundskole

  Rundt om ordet - et undervisningsmateriale til sprogligt udfordrede elever

  16. april 2020 · Signe Wischmann, Elisabeth Arnbak og Anna Steenberg Gellert

  Rundt om ordet henvender sig til elever med sproglige udfordringer, der har behov for støtte til ordtilegnelse og udvikling af læseforståelse. Materialet hjælper eleverne til at forstå ukendte ord i tekster, de møder i skolen.
 • Erhvervsuddannelser

  Opgaver til sosu-podcasten Typisk tirsdag

  02. december 2021 ·

  Er du underviser på GF2, kan du inddrage denne podcast i din undervisning. Med den kan du stille skarpt på regler og lovgivning med dine sosu-elever inden praktikken.
 • Erhvervsuddannelser

  Nyt digitalt opgavemateriale til SOSU kan bruges sammen med de kendte grundbøger

  29. november 2021 · Ida Weis Jacobsen

  I samarbejde med Social- og sundhedsskolen STV har Gyldendal udviklet SosuPlus, en iBog, der understøtter læringsmålene på SOSU-uddannelsen. Vi har talt med Lene Dahlgaard, STV's uddannelseschef på SOSU-området, om arbejdet med iBogen og dens formål.
 • Erhvervsuddannelser

  Redaktør på EUD om fokus på verdensmål: ”Det handler ikke kun om at arbejde grønnere, men bedre generelt”

  17. september 2021 · Ida Weis Jacobsen

  I september 2021 fylder FN’s verdensmål seks år. De 17 mål og 169 delmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget i 2015 og fokuserer på bl.a. udryddelse af fattigdom og sult, bevaring af verdens have, sikring af rent vand, ligestilling mellem kønnene – og at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring. Det sidste punkt indgår som nummer fire i verdensmålene, og det er i særdeleshed med dette mål for øje, at Gyldendal lige nu udvikler materialer, der aktivt involverer FN’s ambitioner for verdensbefolkningen.
 • Erhvervsuddannelser

  Gyldendal og Randers Social- og Sundhedsskole indgår samarbejde om udvikling af materialer

  10. juni 2021 · Ida Weis Jacobsen

  I 2020 blev Randers Social- og Sundhedsskole optaget som officiel UNESCO Verdensmålsskole, og det betyder, at man på skolen arbejder fokuseret med de tre mål Kvalitetsuddannelse, Partnerskaber for Handling og Sundhed og Trivsel. I samarbejde med Gyldendal skal skolen udvikle materialer, der passer til den nye bæredygtighedslinje. Vi har talt med udviklingschef på skolen, René Dybdal, for at høre ham om samarbejdet, og hvorfor det er vigtigt at inkludere verdensmålene i fremtidens SOSU-uddannelser.
 • Voksenuddannelser

  FGU-lærers bedste råd til portfolioprøven: ”Bolden skal skydes over til eleverne.”

  15. juni 2021 · Ida Weis Jacobsen

  Læs matematiklæreren Nikolajs bedste råd til et godt forløb med portfolioen. Han slår bl.a. fast, hvor vigtigt det er, at læreren indgår i et tæt samarbejde med eleverne om udviklingen af deres portfolioer.
 • Voksenuddannelser

  FGU-lærers bedste råd til portfolioprøven: ”De faglige mål skal dækkes”

  11. juni 2021 · Ida Weis Jacobsen

  Efterhånden som hverdagen ser mere og mere ud som før corona, og eleverne er tilbage i klasselokalerne og værkstederne på FGU, begynder også forberedelsen af præsentationsportfolioen. Læs om, hvordan en lærer på FGU gør sig klar til et godt forløb med portfolioen efter sommerferien.
 • Voksenuddannelser

  FGU-lærers bedste råd til portfolioprøven: ”Gør det så simpelt som muligt.”

  01. juni 2021 · Ida Weis Jacobsen

  I år vil man på flere FGU-uddannelser afholde en prøveeksamen for eleverne, nu hvor de rigtige eksamener er aflyst. Eleverne kan derfor alligevel få lov at vise deres præsentationsportfolio frem efter lang tids arbejde. Vi har talt med lærer Christian Bo Boysen fra FGU Syd om at hjælpe eleverne i processen med at udarbejde portfolioen.