Materialer til EUD

Om erhvervsuddannelser

Gyldendals læremidler til EUD er skabt af underviserne og skrevet til eleverne!

Vi leverer materialer, der bygger på den nyeste faglige viden og de stærkeste didaktiske principper. Vi sikrer rum til fordybelse og udgiver bøger trykt på papir. Samtidig sætter vi strøm til undervisningen og aktiverer eleverne med videoer, lydklip, quizzer og aktuelle avisartikler. Gyldendal bygger vidensuniverser til praktikere – læremidler, du kan bruge til noget.

 • Opgaver om etik og omsorg i sundhedsvæsenet

  09. maj 2022 ·

  Etik er en essentiel del af omsorgsarbejdet. Du kan som underviser ofte komme i situationer, hvor du skal forklare, hvad der er etisk korrekt eller etisk forsvarligt at gøre i forskellige situationer. Her får du tre konkrete opgaver, som hjælper dig med arbejdet om etik i omsorg i undervisningen af SOSU-elever.
 • Nye udgaver af gamle kendinge til naturfag på grund- og hovedforløbet

  12. april 2022 · Ida Weis Jacobsen

  Efter syv år har Ole Bjerglund Pedersen lavet nye udgaver af grundbøgerne "Naturfag, niveau F og E" og "Naturfag, niveau D og C". Vi har talt med ham om, hvordan de adskiller sig fra de gamle.
 • Opgaver til sosu-podcasten Typisk tirsdag

  02. december 2021 ·

  Er du underviser på GF2, kan du inddrage denne podcast i din undervisning. Med den kan du stille skarpt på regler og lovgivning med dine sosu-elever inden praktikken.
 • Nyt digitalt opgavemateriale til SOSU kan bruges sammen med de kendte grundbøger

  29. november 2021 · Ida Weis Jacobsen

  I samarbejde med Social- og sundhedsskolen STV har Gyldendal udviklet SosuPlus, en iBog, der understøtter læringsmålene på SOSU-uddannelsen. Vi har talt med Lene Dahlgaard, STV's uddannelseschef på SOSU-området, om arbejdet med iBogen og dens formål.
 • Redaktør på EUD om fokus på verdensmål: ”Det handler ikke kun om at arbejde grønnere, men bedre generelt”

  17. september 2021 · Ida Weis Jacobsen

  I september 2021 fylder FN’s verdensmål seks år. De 17 mål og 169 delmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget i 2015 og fokuserer på bl.a. udryddelse af fattigdom og sult, bevaring af verdens have, sikring af rent vand, ligestilling mellem kønnene – og at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring. Det sidste punkt indgår som nummer fire i verdensmålene, og det er i særdeleshed med dette mål for øje, at Gyldendal lige nu udvikler materialer, der aktivt involverer FN’s ambitioner for verdensbefolkningen.
 • Gyldendal og Randers Social- og Sundhedsskole indgår samarbejde om udvikling af materialer

  10. juni 2021 · Ida Weis Jacobsen

  I 2020 blev Randers Social- og Sundhedsskole optaget som officiel UNESCO Verdensmålsskole, og det betyder, at man på skolen arbejder fokuseret med de tre mål Kvalitetsuddannelse, Partnerskaber for Handling og Sundhed og Trivsel. I samarbejde med Gyldendal skal skolen udvikle materialer, der passer til den nye bæredygtighedslinje. Vi har talt med udviklingschef på skolen, René Dybdal, for at høre ham om samarbejdet, og hvorfor det er vigtigt at inkludere verdensmålene i fremtidens SOSU-uddannelser.
 • Bruger du også podcastene om omsorg i den virkelige verden i din undervisning?

  03. august 2021 ·

  Der har været rigtig positiv respons på den didaktiske podcast om omsorg, som CIU har udviklet i samarbejde med Gyldendal og SOSU Syd. For at støtte dig i undervisningen med podcastene, har vi udviklet gratis opgaver, som hjælper med at bearbejde temaerne i de 4 afsnit.
 • SOSU DANSK giver forrygende resultater: ”Vi ser en meget større gennemførsel”

  05. august 2021 · Ida Weis Jacobsen

  Ved hjælp af enkle opgaver skal opgavebogen SOSU DANSK hjælpe eleverne med at styrke deres fagsprog. Bogen er skrevet af Søren Brogreen og Diana Kruse, der undervejs i skriveprocessen har sparret med kollegaerne fra SOSU H, Hanne Bartholdy og Vibeke Tvede Mouritzen. Vi har talt med dem om, hvilken forskel SOSU DANSK kommer til at gøre i deres undervisning.
 • Hjælp til det svære fagsprog

  06. juli 2021 · Ida Weis Jacobsen

  En del elever kæmper med fagsproget på SOSU-uddannelsen. De har svært ved at læse fagtekster og svært ved at bruge fagbegreberne korrekt. Vi har talt med forfatterne til den nye bog SOSU DANSK, der via simple opgaver træner elevernes fagsprog, orddannelse og læsning.
 • ”En gang imellem hiver jeg selv Journalteknik frem, fordi jeg heller ikke kan huske alting”

  24. marts 2021 · Ida Weis Jacobsen

  Helle Stenbæk fortæller om bogen Journalteknik, som indeholder gode råd om journalskrivning og forkortelser. Nu har hun skrevet en ny og opdateret udgave, der henvender sig til alle sundhedsfaglige og administrative medarbejdere og indeholder nye afsnit om bl.a. journalføringsansvar og tavshedspligt.
 • ”Her er mit bedste råd til en bedre onlineundervisning.”

  10. marts 2021 · Ida Weis Jacobsen

  Vi har talt med underviser på SOSU H, Sofie Scheibelein, omkring undervisning i en coronatid, fordele og ulemper ved Teams og Zoom samt hendes bedste råd til kollegerne, der ser ind i endnu et halvt år online.
 • ”Vi har ofte alt for høje forventninger til os selv, når vi går ind i en samtale”

  11. februar 2021 · Ida Weis Jacobsen

  Bogen 'Samtaler i praksis' sætter fokus på den nære samtale mellem omsorgspersonale og mennesker, der er udsat for sygdom eller andet traume. Vi har talt med bogens to forfattere, præsterne Maria Baastrup Jørgensen og Jeppe Carsce Nissen, om, at man ikke behøver en akademisk grad for at føre en samtale.
 • Karina Mammen: ”Nænsom Nødværge® gør forandringer i pleje- og omsorgssektoren mulige”

  16. september 2020 · Ida Weis Jacobsen

  Mangeårig indehaver af og underviser i Nænsom Nødværge®, Karina Mammen, har skrevet en bog om metoden, der hjælper med at forebygge og håndtere vold på arbejdspladsen. Vi har talt med hende om at give slip på sit hjertebarn og dele det med verden.
 • Kan podcasts tage over, hvor lærebogen ikke slår til?

  11. januar 2021 · Ida Weis Jacobsen

  Et nyt uddannelsesprojekt har sat sig for at finde ud af, om didaktiske podcasts kan være vejen frem som læremiddel, når unge på erhvervsuddannelserne skal have ny viden. Gyldendal deltager i projektet, der er sat i søen af Center for IT i undervisningen (CIU). Vi har talt med Karin Eckersberg fra CIU om, hvorvidt den traditionelle lærebog og den didaktiske podcast kan sameksistere.
 • Stort projekt udvikler didaktiske podcasts til elever på erhvervsskolerne

  17. december 2020 · Ida Weis Jacobsen

  Digitaliseringen skyller gennem uddannelsesområdet, og det er blevet tid til at finde ud af, om podcasts er et brugbart og effektivt læremiddel på erhvervsskolerne. Gyldendal er blevet inviteret med i et podcastprojekt, der er sat i søen af CIU.