Hero image
SOSU

Alt til social- og sundhedsuddannelserne

Er du underviser eller elev på social- og sundhedsuddannelserne? Her får du læremidler til såvel grundforløbet som hovedforløbene. Materialerne omfatter bøger, i-bøger, hjemmesider og portaler. De er didaktiseret med mange forskellige læringsstile til såvel elever som undervisere. Alle pensumbøger er indtalt som lydfiler.

Filtrering
Sorter efter
 • Alfabetisk (A-Å)
 • Alfabetisk (Å-A)
 • Nyeste materialer

57 materialer

Samtaler i praksis
Bliv præsenteret for enkle og brugbare idéer til at indgå i samtaler om svære emner. Bogen beskriver gennem otte kapitler grundlæggende overvejelser og centrale temaer, der kommer i spil i samtalen, og du får konkrete bud på, hvordan du kan være en god og støttende samtalepartner. Bogen er skrevet særligt til omsorgspersoner i plejesektoren, sundhedssektoren og på det pædagogiske område. Den kan dog være relevan

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Udkommer 17. februar

Pris pr. stk.

120,00 kr.

150,00 kr. inkl. moms

Udkommer 17. februar

Somatisk sygdom og sygepleje. HTA (i-bog)
Denne i-bog er en specialudgave målrettet elever på uddannelsen til Hospitalsteknisk assistent, Syddansk Erhvervsskole. I-bogen er en digital bog, der er suppleret med digitale værktøjer som fx oplæsning, søge- og notefunktion. I-bogen kan læses på computer, tablet og smartphone overalt, hvor der er internetadgang. Bogen Somatisk sygdom

Fås som

 • i-bog

i-bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

160,00 kr.

200,00 kr. inkl. moms

Nænsom nødværge
Denne bog gennemgår Durewall-metodens ti principper, som kan anvendes af ansatte, som har risiko for trusler eller vold inde på livet i hverdagen i deres arbejde. Det kan for eksempel være i ældreplejen, socialpsykiatrien og på det sociale område. På mange arbejdspladser er arbejdsmiljøet påvirket negativt af risikoen for vold, og derfor er det nødvendt at sætte ind for at forebygge voldsomme hændelser. Det kan g

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

159,20 kr.

199,00 kr. inkl. moms

+-
Håndbog i forflytninger
Håndbog i forflytninger er en opslagsbog om forflytninger i omsorgsarbejdet. Bogen rummer en række opslag, der dels illustrerer og dels forklarer, hvordan forskellige typer af forflytninger kan udføres. Vejledningerne til forflytninger indeholder også forslag til brug af hjælpemidler samt overvejelser om inddragelse af borgerens ressourcer. Bogen har desuden generelle afsnit om arbejdsstillinger og hjælpemidler

Fås som

 • Bog
 • i-bog

Bog

i-bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

152,00 kr.

190,00 kr. inkl. moms

+-
Grundpakke SSH
Dette er en samlet iBogspakke med 4 iBøger, som dækker de uddannelsesspecifikke fag på hovedforløbet i social- og sundhedshjælperuddannelsen. Pakken indeholder disse iBøger: Social- og sundhedshjælperens rolle Mødet med borgeren Personlig hjælp, omsorg og pleje Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Fås som

 • i-bog

i-bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

838,40 kr.

1.048,00 kr. inkl. moms

Grundpakke SSA
Dette er en samlet iBogspakke med 7 iBøger, som dækker de uddannelsesspecifikke fag på hovedforløbet i social- og sundhedsassistentuddannelsen. Pakken indeholder disse iBøger: Mødet med borgeren og patienten Det sammenhængende borger- og patientforløb Somatisk sygdom og sygepleje. Bind 1 og 2 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilit

Fås som

 • i-bog

i-bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

2.275,20 kr.

2.844,00 kr. inkl. moms

Naturfag. Niveau F og E
En bog til elever på social- og sundhedsuddannelserne. Bogen rummer den nødvendige teori i forhold til målene for naturfag på niveau F og E, og kernestoffet er vinklet i forhold til det sundhedsfaglige område. Faglig læsning er integreret i bogen, fx ved at teksten er let at læse, fagudtryk er forklaret, og der er oplæg til forskellige opgaver, der aktiverer læserens forforståelse af stoffet.

Fås som

 • Bog
 • i-bog

Bog

i-bog

Pris pr. stk.

Nyt oplag på vej - efterleveres

Pris pr. stk.

228,00 kr.

285,00 kr. inkl. moms

Nyt oplag på vej - efterleveres

+-
Naturfag, niveau D og C
En bog til elever på social- og sundhedsuddannelsen. Bogen giver en gennemgang af fagets kernestof på en lettilgængelig måde. Den største del af stoffet er vinklet i forhold til social- og sundhedsområdet, dog uden at give køb på den almene vinkel, som også er en del af målene for faget. Bogen er illustreret med fotografier, tegninger og grafiske figurer, som

Fås som

 • Bog
 • i-bog

Bog

i-bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

244,00 kr.

305,00 kr. inkl. moms

+-
Dansk i Rosenhaven
Dansk i Rosenhaven er skrevet til elever, der går på en social- og sundhedsuddannelse. Bogen indeholder den teori og de redskaber, som er relevante for danskfaget og opfylder bekendtgørelsens mål. I i-bogen findes også en lang række opgaver, der tager udgangspunkt i forskellige begivenheder og situationer, som typisk forekommer på et moderne plejecenter. På den måder bliver danskfaget tæt knyttet til den sundheds

Fås som

 • Bog
 • i-bog

Bog

i-bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

216,00 kr.

270,00 kr. inkl. moms

+-
Grundforløb 2. Sosu
Grundforløb 2, Sosu er skrevet til elever på grundforløbet til social- og sundhedsuddannelserne. Bogen rummer den nødvendige teori i forhold til målene for uddannelsen. Emnerne spænder vidt fra overordnede samfundsmæssige temaer til helt konkrete forslag til omsorg og pleje og rehabiliterende opgaver. Bogen giver den viden, eleverne har brug for for at kunne træne færdigheder og tilegne sig u

Fås som

 • Bog
 • i-bog

Bog

i-bog

Pris pr. stk.

Nyt oplag på vej - efterleveres

Pris pr. stk.

424,00 kr.

530,00 kr. inkl. moms

Nyt oplag på vej - efterleveres

+-