Persondatapolitik

Sidst opdateret d. 06. oktober 2022


 
Gyldendal Uddannelses Persondatapolitik for private kunder, nyhedsbrevsmodtagere og brugere af Gyldendal Uddannelses hjemmesider.

Denne Persondatapolitik beskriver, hvordan Gyldendal Uddannelse (”vi” eller ”os”) håndterer dine personoplysninger.

Persondatapolitikken vedrører de personoplysninger, som du afgiver til os, når du fx beder om at modtage vores nyhedsbrev eller når du køber produkter hos os, og de oplysninger, som vi indsamler, når du besøger vores hjemmesider.

Gyldendal Uddannelse er en del af Gyldendal-koncernen, som består af følgende selskaber:

Gyldendal A/S
Klareboderne 3
1115 Københavns K
CVR: 58200115

 

Under Gyldendal A/S ligger blandt andet:

 • Gyldendal Uddannelse
 • Munksgaard
 • Hans Reitzels Forlag
 • ConDidact
 • Gyldendal Forlag
 • Gyldendals Bogklubber:
 • Gyldendal+
 • Gyldendals Børnebogklub
 • Samlerens Bogklub
 • Krimi & Spænding
 • Gyldendal Historie
 • Psyke & Sjæl
 • Pædagogisk Bogklub
 • Borgens Forlag
 • Flamingo
 • Rosinante
 • Høst & Søn
 • Cicero
 • Pretty Ink

 

Forlaget Systime A/S
Sonnesgade 11
8000 AarhusCVR: 11906842

 
Under Forlaget Systime A/S ligger blandt andet:

 • Systime iBog
 • Systime academic
 • Systime iBibliotek

 

Guide2know ApS
Kongevej 73
6400 Sønderborg
CVR: 36466847


Dataansvarlig:

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

Gyldendal A/S
Cvr. nr. 58200115
Klareboderne 5
1001 København K
Telefon 33 75 55 60
E-mail: information@gyldendal.dk


Indsamling og brug af personoplysninger

Når du søger på vores hjemmesider:
For at forbedre din brugeroplevelse og de ydelser, vi tilbyder, registrerer vi oplysninger om, hvordan du som bruger anvender vores websites og udarbejder statistik herover. Statistikken anvendes kun i opsummeret form, f.eks. til at se hvilke sider og browsere vores kunder anvender mest. Se nærmere herom i vores cookie-politik her.

I den forbindelse kan vi indsamle nedenstående personoplysninger:
•    Oplysninger om din browseradfærd på vores hjemmesider
•    Oplysninger om, hvornår du klikker på en af vores annoncer, herunder de annoncer der vises på andre samarbejdspartneres hjemmesider
•    Oplysninger om, hvordan du i øvrigt benytter vores digitale tjenester, herunder styresystem, IP-adresse og browserdetaljer
•    Dine præferencer


Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve:
For at vi kan sende nyhedsbreve til dig, indsamler vi følgende personlige oplysninger:
•    Navn
•    E-mailadresse

I den forbindelse indsamler vi følgende:

•    Oplysninger om, hvilke nyhedsbreve du åbner
•    Oplysninger om, hvilke historier du klikker på
•    Dine præferencer


Når du benytter "Min Profil" på Gyldendal-uddannelse.dk
For at vi kan administrere din konto på "Min Profil", indsamler vi nedenstående personoplysninger
•    Navn
•    E-mailadresse
•    Din adresse og dit ordrenummer, hvis du har købt produkter på vores hjemmeside


Når du handler på vores hjemmeside:
For at forbedre din brugeroplevelse og kunne give dig relevant service, herunder gennemføre din bestilling og levere til dig, kan vi indsamle nedenstående oplysninger:
•    Oplysninger om din købshistorik, herunder hvad du har købt, købstidspunkt, betalingsmiddel, kredit- og andre betalingsoplysninger, samt tracking-nr. på pakkeleverancer
•    Dine præferencer
•    Oplysninger om din browseradfærd på hjemmesiden
•    Oplysninger om, hvornår du klikker på en af vores annoncer, herunder de annoncer der vises på andre samarbejdspartneres hjemmesider
•    Oplysninger om, hvordan du i øvrigt benytter vores digitale tjenester, herunder styresystem, IP-adresse, og browserdetaljer

Se nærmere herom i vores cookie-politik her.

Når du kontakter os, vi kontakter dig, eller du deltager i konkurrencer:
For at kunne besvare dine henvendelser og korrespondere med dig, indsamler vi de personoplysninger, som du opgiver, når du er i kontakt med os, f.eks. via e-mail, brev, telefon eller sociale medier:
•    Navn, brugernavn og e-mailadresse
•    Oplysninger om e-mails og anden digital kommunikation, som vi sender til dig, som du åbner, herunder de links deri, som du klikker på

Se nærmere herom i vores cookie-politik her.


Når du deltager i vores brugerundersøgelser eller paneler:

Vi arbejder løbende på at forbedre vores udgivelser til alle fag. Det gør vi bedst ved at inddrage erfaringer fra lærere og elever. Hvis du vælger at deltage i en brugerundersøgelse eller et panel, indsamler vi følgende personlige oplysninger:
•    Navn
•    E-mailadresse
•    Rolle (lærer eller elev)
•    Dine besvarelser og input til undersøgelser og paneler
•    Evt. oplysninger om dine faglige interesser og ansvarsområder
Du kan til enhver til trække dig fra en undersøgelse eller et panel. Hvis du ikke længere ønsker at være en del af en undersøgelse eller et panel, vil vi enten slette eller anonymisere dine oplysninger. Ellers vil vi slette dine oplysninger, når undersøgelsen er afsluttet eller panelet afviklet.

 

Når du er anmelder eller kontaktperson på en uddannelsesinstitution:
For at vi kan vedligeholde relationen til dig som anmelder eller kontaktperson – herunder navnlig uddannelsesinstitutioner – indsamler og behandler vi følgende typer af oplysninger:
•    Navn og titel
•    Kontaktoplysninger
•    Evt. organisation – fx medie, uddannelse og uddannelsesinstitutioner
•    Samt evt. relevante notater (ikke følsomme oplysninger)
Kontaktlisten opdateres jævnligt.


For at kunne levere målrettet markedsføring til dig:
Vi vil gerne sikre, at vores markedsføring – herunder vores online-annoncering – af produkter og tjenester er relevant for dig. Vores markedsføring kan bestå af materiale fra hele Gyldendal-koncernen
. Gyldendal-koncernen er beskrevet i indledningen af denne Persondatapolitik.

 

Vi kombinerer og analyserer derfor de personoplysninger, vi har om dig, herunder oplysninger om dine tidligere køb, browservaner og søgeindstillinger, når du benytter vores hjemmeside, samt dit brug af dit eventuelle medlemskab af Gyldendals Bogklubber til at finde ud af, hvilke produkter, tjenester og informationer, du er mest interesseret i. På den måde kan vi målrette vores markedsføring til dig, så du kan få de tilbud, der er relevante for netop dig.

 

En del af disse oplysninger indsamles ved hjælp af cookies. Se nærmere herom i vores cookie-politik her.

 

Vores markedsføring sker blandt andet i form af annoncering i bannerreklamer på hjemmesider og sociale medier.

Hvis du har givet samtykke til direkte markedsføring, vil vi også sende dig relevante med tilbud og nyheder vedrørende bøger, litterært relaterede produkter og undervisningsmaterialer samt litterære og faglige arrangementer fra hele Gyldendal-koncernen via e-mail, sms, push-notes, breve og telefon.

 

Hvis du ikke ønsker at modtage målrettet markedsføring fra os, kan du til enhver tid frabede dig dette ved at give os besked via kontaktoplysningerne længst nede i denne Persondatapolitik. Du kan også til enhver tid trække dit samtykke vedrørende direkte markedsføring tilbage.For at kunne kontakte dig med henblik på at hverve dig som medlem (marketing):
Vi kan modtage kontaktoplysninger om dig fra vores samarbejdspartnere, hvis du – fx i forbindelse med en konkurrence hos samarbejdspartneren – har givet samtykke til at blive kontaktet af os.

 

 

For at kunne respektere dit ønske om ikke at modtage markedsføring:
Vi markedsfører os på sociale medier (fx på Facebook og Instagram), i form af direkte markedsføring pr. e-mail og lignende, samt i form af telefonisk markedsføring ved call-centre.

 

Hvis du har frabedt dig henvendelse fra os, kan vi dele oplysninger om dig med sociale medier og vores anvendte call-centre i det omfang, det er nødvendigt for at sikre, at vi ikke retter henvendelse til dig. 

 

Personoplysninger fra andre kilder:
For at holde dine personoplysninger korrekte og opdaterede, kan vi indsamle supplerende og opdaterede oplysninger, som fx adresser, fra private eller offentlige registre. 

Vi kan også anvende personoplysninger fra andre kilder, fx specialiserede firmaer, der leverer oplysninger, hvis det er nødvendigt for os, for at kunne administrere en ydelse, du har efterspurgt. 

Vi modtager også kontaktoplysninger på potentielle medlemmer fra vores samarbejdspartnere, hvis den pågældende – fx i forbindelse med en konkurrence hos samarbejdspartneren – har givet samtykke til at blive kontaktet af os. Disse oplysninger sletter vi igen, hvis en opringning til den pågældende ikke resulterer i en indmeldelse i en af Gyldendals Bogklubber. 


Behandlingsgrundlag

Vi sikrer os altid, at vi har et fyldestgørende grundlag for at behandle dine personoplysninger. Når vi behandler dine personoplysninger som angivet i denne Persondatapolitik, gør vi det på basis af et eller flere af følgende grundlag:
•    En nødvendighed for at opfylde en kontrakt eller aftale med dig, eller for at gennemføre foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt eller aftale (fx at indsamle adresseoplysninger, således at vi kan levere bestilte produkter til dig)
•    En retlig forpligtelse, der påhviler os efter anden lovgivning (fx at opbevare fakturaoplysninger som krævet efter Bogføringsloven)
•    Vores berettigede interesse, hvis dine interesser eller rettigheder ikke går forud herfor (fx når vi benytter dine oplysninger til at vurdere, hvordan vi bedst kommunikerer med vores kunder, således at vi kan præsentere vores kunder for den information og de produkter, som de finder mest interessante)
•    Dit samtykke (hvis vi i særlige situationer har indhentet dette). Såfremt vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid.


Hvem deler vi dine personoplysninger med
Vi kan dele dine personoplysninger med:
•         Leverandører, herunder IT-leverandører, fragtfirmaer, finansielle institutioner og lignende til håndtering af leverancen af de produkter og serviceydelser, du benytter
•         Offentlige myndigheder, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger
•         Eksterne, selvstændige tjenester, herunder YouTube, Vimeo eller Skoletube. Tjenesterne bruges til visning af eksternt materiale til didaktiske illustrationer. Der videregives kun oplysninger, hvis brugerne har givet samtykke og/eller specifikt anmoder om brugen af tjenesten.
 
Vi deler kun oplysninger med leverandører, der er nødvendige for at levere deres tjenester. Vores leverandører fungerer som databehandlere for os og arbejder udelukkende efter vores instruks. De har dermed ikke ret til selv at beslutte, hvad dine personoplysninger skal bruges til, og vi bevarer kontrollen over oplysningerne. Vi har indgået aftaler med vores leverandører, der sikrer, at leverandørers niveau for beskyttelse af dine personoplysninger overholder de krav, vi har opstillet i denne Persondatapolitik, og i øvrigt gældende lovgivning.

Samarbejdspartnere uden for EØS:
I visse tilfælde kan dine data blive overført til et land uden for EØS (det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde). Når vi samarbejder med leverandører i lande uden for EØS, benytter vi som udgangspunkt EU-Kommissionens standardkontrakter (SCC) som publiceret af Kommissionen, som kontraktgrundlag.  Det sikrer de fornødne garantier for beskyttelsen af dine oplysninger.
 
Gyldendal Uddannelse har indgået aftale med følgende leverandører uden for EØS:

USA
Microsoft Office 365 – cloudleverandør for vores Officepakke. Se information om Microsofts privatlivspolitik her
•    Google Analytics - indsamling af besøgsstatistik og i den forbindelse videregivelse af IP-adresser til Google. Google kan også videregive oplysningerne til tredjepart, hvor loven kræver dette, eller til tredjepart som udfører opgaver for dem. For information om Googles privatlivspolitik klik her
•    Facebook Inc. som underleverandør til Facebook Ireland - markedsføring af vore produkter. Se Facebooks privatlivspolitik her


Pakistan

•    Synergy IT i Pakistan -  udvikling, test og drift af vores softwareplatfom. Vi har indgået en databehandleraftale med Synergy IT på Kommissionens standardkontrakt.


Opbevaring af dine oplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt i denne Persondatapolitik.

Medmindre der er særlige grunde til at opbevare oplysningerne i en længere periode, vil personoplysninger blive gemt i vores systemer i fem år efter seneste køb. Dermed overholder vi kravene fra bogføringsloven samt vores forpligtelser i tilfælde af eventuelle reklamationer efter købeloven. Derefter vil oplysningerne blive slettet.

Er du udelukkende nyhedsbrevsmodtager, således at du ikke har foretaget et køb hos Gyldendal Uddannelse, vil dine personoplysninger blive opbevaret så længe du modtager vores nyhedsbrev. Ved tilbagetrækning af dit samtykke vil oplysningerne blive slettet.


Dine rettigheder
Du har følgende rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger:

•    Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger
•    Du har ret til at modsætte dig behandlingen af din personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
•    Du har ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
•    Du har ret til at tilbagetrække dit samtykke, såfremt behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke
•    Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format
•    Du kan til enhver tid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til fx. at få dine personoplysninger slettet med det samme, da dette kan afhænge af omstændigheder og gældende lovgivning i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.


Sådan anmoder du om effektuering af dine rettigheder:

Vi beder dig sende din anmodning skriftligt til:
information@gyldendal.dk mærket ”Persondata” eller pr. brev til:

Gyldendal Uddannelse
”Persondata”
Klareboderne 5
1001København K

I anmodningen beder vi dig oplyse dit navn, e-mailadresse og evt. telefonnr., samt at angive så præcist som muligt, hvad din anmodning drejer sig om.

Bemærk venligst, at vi kan bede dig verificere din identitet, før vi kan behandle din anmodning.

Hvis du er utilfreds med den måde, Gyldendal Uddannelse behandler dine personoplysninger på, kan du klage til os på ovenstående adresse. Du kan også til enhver tid indgive en klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.


Ændring af denne Persondatapolitik
Øverst i denne Persondatapolitik kan du se datoen for den seneste opdatering. Vi vil løbende opdatere politikken. I tilfælde af væsentlige ændringer vil vi sørge for at oplyse dette ved en synlig meddelelse på vores hjemmesider.

 
Gyldendal Uddannelses Privatlivspolitik for elever og lærere, der benytter Gyldendal Uddannelses digitale læremidler

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Gyldendal Uddannelse (”vi” eller ”os”) behandler dine personoplysninger som databehandler for din skole, institution eller kommune (afhængigt af hvem der har indkøbt de digitale læremidler, du benytter).

Privatlivspolitikken vedrører de personoplysninger, som vi modtager om dig fra din skole eller institution, og de oplysninger som du selv afgiver til os – fx opgavebesvarelser, noter osv. –, når du benytter vores digitale læremidler.

Dataansvarlig
Det er din skole, institution eller kommune (afhængigt af hvem der har indkøbt de digitale læremidler, du benytter), som er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Det er derfor din skole, institution eller kommune, du skal kontakte, såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som registreret. Den dataansvarlige vil herefter kontakte os.

Databehandler
Gyldendal A/S
Klareboderne 3
1115 København K
CVR: 58 20 01 15
Telefon: 33 75 55 60
E-mail GDPR@Gyldendal.dk

Det betyder, at vi behandler og håndterer dine personoplysninger på skolens,
institutionens eller kommunens vegne og efter deres instruks.


Når du benytter vores portaler og produkthjemmesider


Formål med behandling af oplysninger
For at du kan benytte de digitale produkter, som din skole, institution eller kommune har
købt til din brug, indsamler vi oplysninger om dig. Dette er nødvendigt for at kunne levere
vores produkt til dig.

Oplysninger, som behandles
- Navn
- Skole-/institutionstilknytning
- Rolle (lærer eller elev)
- Klassetrin
- Holdrelation
- UNI-login
- Opgave- og testresultater
- Progressionsdata (i de produkter som tilbyder opgaver, der tilpasses dit individuelle
niveau)
- Dialoger mellem lærer og elev omkring de enkelte opgaveresultater
Noter/kommentarer (fra både elever og lærere)

Retsgrundlag for behandlingen af oplysninger

Gyldendal behandler oplysninger på baggrund af en instruks fra den dataansvarlige, som
er defineret i vores databehandleraftale og deres hjemmel til behandlingen er hhv.

- Private institutioner: Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (for at
kunne opfylde den aftale institutionen har med dig)
- Offentlige myndigheder: Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (for
at kunne udføre af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under
offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt)

Modtagere af oplysninger
I forbindelse med opfyldelsen af formålet, deler vi dine personoplysninger med
nedenstående kategorier af modtagere.
- Leverandører af IT-infrastruktur og software
Overførslen betyder en hel eller delvis overførsel af dine personoplysninger til USA.
Overførelsen sker på grundlag af Kommissionens standardbestemmelser i henhold til
Databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra C.

Opbevaring af oplysninger
- Personoplysningerne fra UNI-Login stammer fra STIL og overskrives én gang i
døgnet. Det betyder, at så snart oplysningerne ændres eller slettes fra STIL, vil de
samme oplysninger på samme måde ændres eller slettes hos Leverandøren inden
for få dage.
- Brugernes egne indtastede personoplysninger slettes eller anonymiseres tidligst 90
dage og senest 6 måneder efter, brugeren har forladt en dataansvarlig eller på
forlangende fra den dataansvarlige.

Indsamling af oplysninger om hvordan du som bruger anvender
vores digitale produkter

Når du benytter vores digitale læremidler, indsamler vi personoplysninger om
din interaktioner på vores platforme. Dine personoplysninger bliver kun benyttet
i aggregeret og pseudonymiseret form, og formålet med indsamlingen er, at
optimere vores produkter og platfome.Oplysninger, som behandles:


- Platform- og hjemmesideadfærd
- Styresystemsoplysninger
- IP-adresse
- Browserdetaljer

Retsgrundlag for behandlingen af oplysninger
Gyldendal behandler oplysninger på baggrund af en instruks fra den dataansvarlige, som
er defineret i vores databehandleraftale og deres hjemmel til behandlingen er hhv.
- Private institutioner: Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (for at
kunne opfylde den aftale institutionen har med dig)
- Offentlige myndigheder: Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (for
at kunne udføre af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under
offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt)

Modtagere af oplysninger
- Leverandører af IT-infrastruktur og software

Overførslen betyder en hel eller delvis overførsel af dine personoplysninger til USA.
Overførelsen sker på grundlag af Kommissionens standardbestemmelser i henhold til
Databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra C.

Opbevaring af oplysninger
- Personoplysningerne fra UNI-Login stammer fra STIL og overskrives én gang i
døgnet. Det betyder, at så snart oplysningerne ændres eller slettes fra STIL, vil de
samme oplysninger på samme måde ændres eller slettes hos Leverandøren inden
for få dage.
- Brugernes egne indtastede personoplysninger slettes eller anonymiseres tidligst 90
dage og senest 6 måneder efter, brugeren har forladt en dataansvarlig eller på
forlangende fra den dataansvarlige.


Når du kontakter os med henblik på support
For at kunne besvare dine henvendelser og korrespondere med dig, indsamler vi de
personoplysninger, du opgiver, når du kommunikerer med os fx via. e-mail eller telefon.

Oplysninger, som behandles
- Navn
- Brugernavn
- Skole/institutionstilknytning
- Klassetrin
- E-mail
- Telefonnummer

Retsgrundlag for behandlingen af oplysninger
Gyldendal behandler oplysninger på baggrund af en instruks fra den dataansvarlige, som
er defineret i vores databehandleraftale og deres hjemmel til behandlingen er hhv.
- Private institutioner: Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (for at
kunne opfylde den aftale institutionen har med dig)
- Offentlige myndigheder: Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (for
at kunne udføre af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under
offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt)

Modtagere af oplysninger
- Leverandører af IT-infrastruktur og software

Overførslen betyder en hel eller delvis overførsel af dine personoplysninger til USA.
Overførelsen sker på grundlag af Kommissionens standardbestemmelser i henhold til
Databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra C.

Opbevaring af oplysninger
- Oplysninger vedrørende supportsager slettes efter 4 år.