Persondatapolitik

Sidst opdateret d. 15. marts 2023

Gyldendal Uddannelses Persondatapolitik for private kunder, nyhedsbrevsmodtagere og brugere af Gyldendal Uddannelses hjemmesider.

Denne Persondatapolitik beskriver, hvordan Gyldendal Uddannelse (”vi” eller ”os”) håndterer dine personoplysninger. Persondatapolitikken vedrører de personoplysninger, som du afgiver til os, når du fx beder om at modtage vores nyhedsbrev eller når du køber produkter hos os, og de oplysninger, som vi indsamler, når du besøger vores hjemmesider.

Gyldendal Uddannelse er en del af Gyldendal.

Gyldendal er:

Gyldendal A/S
Klareboderne 3
1115 Københavns K
CVR: 58200115
Telefon: 33 75 55 55
E-mail: GDPR@gyldendal.dk

Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve:

Behandling af oplysninger:

For at vi kan sende nyhedsbreve til dig, indsamler vi følgende personlige oplysninger:

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Retsgrundlag

Behandlingen af oplysningerne er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra a.

Modtagere af oplysninger:
Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve, deler vi dine personoplysninger med leverandører af e-mailmarkedsføring.

Opbevaring af oplysninger:
Vi opbevarer oplysninger om dit samtykke, indtil samtykket trækkes tilbage. Herefter slettes oplysningerne.

 

Når du benytter "Min Profil" eller handler på Gyldendaluddannelse.dk

Behandling af oplysninger: 
For at forbedre din brugeroplevelse og kunne give dig relevant service, herunder gennemføre din bestilling og levere til dig, kan vi indsamle nedenstående oplysninger:

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Din adresse og dit ordrenummer, hvis du
 • har købt produkter på vores hjemmeside
 • Købshistorik
 • Købstidspunkt
 • Betalingsmiddel
 • Kredit- og andre betalingsoplysninger,
 • Tracking-nr. på pakkeleverancer

 

Retsgrundlag:
Vi behandler ovenstående oplysninger for at kunne opfylde vores aftale med dig.
Behandlingen af oplysningerne er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra b.

Modtagere af oplysninger:
Når du handler på vores hjemmeside, kan vi dele dine oplysninger om leverandører af IT-ydelser.

Opbevaring af oplysninger:
Medmindre der er særligt grunde til at opbevare oplysningerne i en længere periode, vil personoplysningerne generelt blive gemt i op til 4 år efter seneste køb. Vi opbevarer dine transaktionsoplysninger i vores økonomisystem i 5 år således at bogføringslovens krav overholdes. Vi opbevarer derfor oplysningerne baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

Når du kontakter os, vi kontakter dig, eller du deltager i konkurrencer:

Behandling af oplysninger:
For at kunne besvare dine henvendelser og korrespondere med dig, indsamler vi de personoplysninger, som du opgiver, når du er i kontakt med os.

 • Navn, brugernavn
 • E-mailadresse
 • Oplysninger om e-mails og anden digital kommunikation, som vi sender til dig, og sm du sender til os.

Retsgrundlag:
Når du kontakter os eller vi kontakter dig, behandler vi dine personoplysninger på basis af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c. Når du deltager i konkurrencer, behandler vi dine personoplysninger på basis af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra f.

Modtagere af oplysninger:
Når du kontakter os, vi kontakter dig, eller du deltager i konkurrencer kan vi dele dine oplysninger om leverandører af IT-ydelser.

Opbevaring af oplysninger:
Oplysninger, som behandles i forbindelse med, at du kontakter os kan opbevares i op til 3 år. Dette er begrundet i, at din henvendelse kan indeholdeforhold, som pålægger os en retlig forpligtelse. Oplysninger, som behandles i forbindelse med konkurrence opbevares indtil disse er afsluttet.

Når du deltager i vores brugerundersøgelser eller paneler:

Behandling af oplysninger:
Vi arbejder løbende på at forbedre vores udgivelser til alle fag. Det gør vi bedst ved at inddrage erfaringer fra lærere og elever. Hvis du vælger at deltage i en brugerundersøgelse eller et panel, indsamler vi følgende personoplysninger:

 • Navn
 • Alder
 • E-mailadresse
 • Rolle (lærer eller elev)
 • Dine besvarelser og input til undersøgelser og paneler
 • Evt. oplysninger om dine faglige interesser og ansvarsområder

Retsgrundlag:
Hvis du har afgivet samtykke, vil behandlingen af oplysninger om dig baseres på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Hvis vi har indgået en aftale med dig, vil behandlingen af personoplysninger om dig baseres på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Modtagere af oplysninger:
I det omfang, det er nødvendigt for at opfylde aftalen med dig kan vi dele dine oplysninger med IT-leverandører.

Opbevaring af oplysninger: 
Du kan til enhver tid trække dig fra en undersøgelse eller panel. Hvis du ikke længere ønsker at være e del af en undersøgelse eller panel, vil vi enten slette eller anonymisere dine oplysninger. Ellers vil vi slette eller anonymiserer dine oplysninger, senest 2 år efter at undersøgelsen er afsluttet eller panelet afviklet.

Når du er anmelder eller kontaktperson på en uddannelsesinstitution:

Behandling af oplysninger:
For at vi kan vedligeholde relationen til dig som anmelder eller kontaktperson – herunder navnlig uddannelsesinstitutioner – indsamler og behandler vi følgende typer af oplysninger:

 • Navn og titel
 • Kontaktoplysninger
 • Evt. organisation – fx medie, uddannelse
 • ·og uddannelsesinstitutioner
 • Samt evt. relevante notater (ikke følsomme oplysninger)

Retsgrundlag:
Behandlingen af oplysningerne er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Opbevaring af oplysninger:
Oplysningerne slettes efter anmodning, eller hvis det vurderes, at du ikke længere er relevant for kontaktlisten. Kontaktlisten opdateres jævnligt.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger
 • Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
 • Du har ret til at tilbagetrække dit samtykke, såfremt behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til at få dine personoplysninger slettet med det samme, da dette kan afhænge af omstændigheder og gældende lovgivning i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sådan anmoder du om effektuering af dine rettigheder:

Vi beder dig sende din anmodning skriftligt til:

information@gyldendal.dk mærket ”Persondata” eller pr. brev til:

Gyldendal Uddannelse
”Persondata”
Klareboderne 5
1001København K

I anmodningen beder vi dig oplyse dit navn, emailadresse og evt. telefonnr., samt at angive så præcist som muligt, hvad din anmodning drejer sig om.

Bemærk venligst, at vi kan bede dig verificere din identitet, før vi kan behandle din anmodning. Hvis du er utilfreds med den måde, Gyldendal Uddannelse behandler dine personoplysninger på, kan du klage til os på ovenstående adresse. Du kan også til enhver tid indgive en klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Ændring af denne Persondatapolitik

Øverst i denne Persondatapolitik kan du se datoen for den seneste opdatering. Vi vil løbende opdatere politikken. I tilfælde af væsentlige ændringer vil vi sørge for at oplyse dette ved en synlig meddelelse på vores hjemmesider.

 
Gyldendal Uddannelses Privatlivspolitik for elever og lærere, der benytter Gyldendal Uddannelses digitale læremidler

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Gyldendal Uddannelse (”vi” eller ”os”) behandler dine personoplysninger som databehandler for din skole, institution eller kommune (afhængigt af hvem der har indkøbt de digitale læremidler, du benytter).

Privatlivspolitikken vedrører de personoplysninger, som vi modtager om dig fra din skole eller institution, og de oplysninger som du selv afgiver til os – fx opgavebesvarelser, noter osv. –, når du benytter vores digitale læremidler.

Dataansvarlig
Det er din skole, institution eller kommune (afhængigt af hvem der har indkøbt de digitale læremidler, du benytter), som er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Det er derfor din skole, institution eller kommune, du skal kontakte, såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som registreret. Den dataansvarlige vil herefter kontakte os.

Databehandler
Gyldendal A/S
Klareboderne 3
1115 København K
CVR: 58 20 01 15
Telefon: 33 75 55 60
E-mail GDPR@Gyldendal.dk

Det betyder, at vi behandler og håndterer dine personoplysninger på skolens,
institutionens eller kommunens vegne og efter deres instruks.


Når du benytter vores portaler og produkthjemmesider


Formål med behandling af oplysninger
For at du kan benytte de digitale produkter, som din skole, institution eller kommune har købt til din brug, indsamler vi oplysninger om dig. Dette er nødvendigt for at kunne levere vores produkt til dig.

Oplysninger, som behandles

 • Navn
 • Skole-/institutionstilknytning
 • Rolle (lærer eller elev)
 • Klassetrin
 • Holdrelation
 • UNI-login
 • Opgave- og testresultater
 • Progressionsdata (i de produkter som tilbyder opgaver, der tilpasses dit individuelle niveau)
 • Dialoger mellem lærer og elev omkring de enkelte opgaveresultater
 • Noter/kommentarer (fra både elever og lærere)


Retsgrundlag for behandlingen af oplysninger

Gyldendal behandler oplysninger på baggrund af en instruks fra den dataansvarlige, som er defineret i vores databehandleraftale og deres hjemmel til behandlingen er hhv.

Private institutioner: Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (for at kunne opfylde den aftale institutionen har med dig)
Offentlige myndigheder: Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (for at kunne udføre af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt)

Modtagere af oplysninger
I forbindelse med opfyldelsen af formålet, deler vi dine personoplysninger med nedenstående kategorier af modtagere.
- Leverandører af IT-infrastruktur og software
Overførslen betyder en hel eller delvis overførsel af dine personoplysninger til USA. Overførelsen sker på grundlag af Kommissionens standardbestemmelser i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra C.

Opbevaring af oplysninger
- Personoplysningerne fra UNI-Login stammer fra STIL og overskrives én gang i døgnet. Det betyder, at så snart oplysningerne ændres eller slettes fra STIL, vil de
samme oplysninger på samme måde ændres eller slettes hos Leverandøren inden
for få dage.
- Brugernes egne indtastede personoplysninger slettes eller anonymiseres tidligst 90 dage og senest 6 måneder efter, brugeren har forladt en dataansvarlig eller på forlangende fra den dataansvarlige.

Indsamling af oplysninger om hvordan du som bruger anvender vores digitale produkter
Når du benytter vores digitale læremidler, indsamler vi personoplysninger om din interaktioner på vores platforme. Dine personoplysninger bliver kun benyttet i aggregeret og pseudonymiseret form, og formålet med indsamlingen er, at optimere vores produkter og platfome.Oplysninger, som behandles:

 • Platform- og hjemmesideadfærd
 • Styresystemsoplysninger
 • IP-adresse
 • Browserdetaljer


Retsgrundlag for behandlingen af oplysninger
Gyldendal behandler oplysninger på baggrund af en instruks fra den dataansvarlige, som er defineret i vores databehandleraftale og deres hjemmel til behandlingen er hhv.
Private institutioner: Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (for at kunne opfylde den aftale institutionen har med dig)
Offentlige myndigheder: Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (for at kunne udføre af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt)

Modtagere af oplysninger
- Leverandører af IT-infrastruktur og software

Overførslen betyder en hel eller delvis overførsel af dine personoplysninger til USA.Overførelsen sker på grundlag af Kommissionens standardbestemmelser i henhold til
Databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra C.

Opbevaring af oplysninger
- Personoplysningerne fra UNI-Login stammer fra STIL og overskrives én gang i døgnet. Det betyder, at så snart oplysningerne ændres eller slettes fra STIL, vil de samme oplysninger på samme måde ændres eller slettes hos Leverandøren inden for få dage.
- Brugernes egne indtastede personoplysninger slettes eller anonymiseres tidligst 90 dage og senest 6 måneder efter, brugeren har forladt en dataansvarlig eller på forlangende fra den dataansvarlige.


Når du kontakter os med henblik på support
For at kunne besvare dine henvendelser og korrespondere med dig, indsamler vi de personoplysninger, du opgiver, når du kommunikerer med os fx via. e-mail eller telefon.

Oplysninger, som behandles

 • Navn
 • Brugernavn
 • Skole/institutionstilknytning
 • Klassetrin
 • E-mail
 • Telefonnummer


Retsgrundlag for behandlingen af oplysninger
Gyldendal behandler oplysninger på baggrund af en instruks fra den dataansvarlige, som er defineret i vores databehandleraftale og deres hjemmel til behandlingen er hhv.
Private institutioner: Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (for at kunne opfylde den aftale institutionen har med dig)
Offentlige myndigheder: Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (for at kunne udføre af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt)

Modtagere af oplysninger
- Leverandører af IT-infrastruktur og software

Overførslen betyder en hel eller delvis overførsel af dine personoplysninger til USA. Overførelsen sker på grundlag af Kommissionens standardbestemmelser i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra C.

Opbevaring af oplysninger
- Oplysninger vedrørende supportsager slettes efter 4 år.