Voksenundervisere

Som lærer i EUD har du mange redskaber, du bevidst og ubevidst sætter i spil, når du træder ind i klassen. Du trækker på din didaktiske værktøjskasse hver dag. Af og til er det dog rart at få støvet begreberne af eller at opdage helt nye, der kan kvalificere ens undervisning. Her finder du Gyldendals materiale til EUD-lærere, der gerne vil arbejde med pædagogisk kompetenceudvikling. Her er både bøger og digitale efteruddannelseskurser i didaktik.
Filtrering
Sorter efter
 • Alfabetisk (A-Å)
 • Alfabetisk (Å-A)
 • Nyeste materialer

21 materialer

Teorier om læring anvendt i erhvervsuddannelsernes didaktik
En bog til undervisere på erhvervsuddannelserne. En af opgaverne som lærer er at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning til en meget varieret elevgruppe og under mange forskellige omstændigheder. Det kan gøres på mange måder, og med denne bog får læreren et teoretisk grundlag for at kunne træffe kvalificerede beslutninger. Bogens grundlæggende syn på kobling af teori og praksis er, at t

Fås som

 • Bog
 • i-bog

Bog

i-bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

176,00 kr.

220,00 kr. inkl. moms

+-
Praktikkens didaktik
Praktikkens didaktik er skrevet til alle, der er involveret i praktik på de danske vekseluddannelser, og især til dig der arbejder med praktikvejledning på SOSU og PAU. Bogen viser, hvordan vejledning i praktikken kan foregå på mange forskellige måder og giver en række anbefalinger til, hvordan du som praktikvejleder kan være med til at styrke elevernes læring og engagement i praktikk

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

248,00 kr.

310,00 kr. inkl. moms

+-
elevorienteretundervisning-didaktika.gyldendal.dk
Kurset Elevorienteret undervisning giver dig som EUD-underviser viden om, hvad det vil sige at arbejde elevorienteret, og du finder bud på, hvordan du kan arbejde med at aktivere dine elever og træne deres faglige bevidsthed. Kurset har fokus på elevaktivering gennem læringsrum, aktiv evaluering og elevaktiverende arbejdsformer. Du får eksempler på, hvad du kan og bør overveje, når du planlægger din undervisnin

Fås som

 • Website

Website

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

1.200,00 kr.

1.500,00 kr. inkl. moms

praksisrelateretundervisning-didaktika.gyldendal.dk
Kurset Praksisrelateret undervisning er en del af Gyldendals efteruddannelsesunivers Didaktika. Alle Didaktikas kurser handler om didaktik og er målrettet undervisere på EUD. Praksisrelateret undervisning giver dig som underviser viden om, hvad det vil sige at arbejde praksisnært, og hvilke fordele det bringer med sig. Kurset har

Fås som

 • Website

Website

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

1.200,00 kr.

1.500,00 kr. inkl. moms

klasseledelse-didaktika.gyldendal.dk
Kurset ”Klasseledelse” giver dig som EUD-underviser viden om, hvad klasseledelse er, og konkrete bud på, hvordan du kan skabe en varieret undervisning, der involverer og engagerer. Du får eksempler på og veje til at udvikle din praksis, og du afprøver konkrete værktøjer i din undervisning. Klasseledelse betragtes som ledelse i alle de fora, hvor læreren rammesætter undervisning for eleverne, dvs. teorilokalet, værkstedet, køkkenet,

Fås som

 • Website

Website

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

1.200,00 kr.

1.500,00 kr. inkl. moms

digitaleteknologier-didaktika.gyldendal.dk
Kurset ”Digitale teknologier” giver dig som EUD-underviser viden om, hvad digitale teknologier er, og du bliver præsenteret for forskellige digitale teknologier, som du med fordel kan indtænke i din undervisning. Kurset giver også konkrete anvisninger på, hvordan du kan bruge digitale teknologier på en pædagogisk-didaktisk meningsfuld måde i klassen, og du kommer til at afprøve konkrete værktøjer i din undervisning.

Fås som

 • Website

Website

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

1.200,00 kr.

1.500,00 kr. inkl. moms

På diplom. At lære som voksen
En studiebog til erhvervsskolelærere, som skal til at tage eller er i gang med en pæ­dagogisk diplomuddannelse, fx Diplomuddannelse i Erhvervspæda­gogik. Denne antologi er en studiebog, som har til formål at gøre det lette­re og mere spændende at være studerende som voksen. Bogen kan gøre studiet lettere ved at give nogle helt håndgribelige værktøjer til, hvordan man fx tager noter og går til eksamen. Antologien

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

152,00 kr.

190,00 kr. inkl. moms

+-
fagliglaesning-didaktika.gyldendal.dk
Kurset ”Faglig læsning” giver dig som EUD-underviser et overblik over, hvad faglig læsning er. Du får håndgribelige eksempler på, hvordan du kan arbejde med faglig læsning, og du afprøver i praksis nogle forskellige teknikker i din undervisning. Indholdet understøttes af korte film, der forklarer centrale begreber. Du finder også en film og en podcast, der aktiverer din forforståelse. Med dette

Fås som

 • Website

Website

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

1.200,00 kr.

1.500,00 kr. inkl. moms

differentiering-didaktika.gyldendal.dk
Kurset ”Differentiering” giver dig som EUD-underviser et overblik over, hvad undervisningsdifferentiering er, og gør det mere enkelt at håndtere en differentieret undervisning. Du får håndgribelige eksempler på, hvordan du kan arbejde med differentiering, og du afprøver i praksis nogle forskellige differentieringsformer i din undervisning. Indholdet understøttes af korte film, der forklarer centrale begreber. Du

Fås som

 • Website

Website

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

1.200,00 kr.

1.500,00 kr. inkl. moms

trivsel-didaktika.gyldendal.dk
Kurset ”Trivsel og motivation” er en del af Gyldendals efteruddannelsesunivers Didaktika. Alle Didaktikas kurser handler om didaktik og er målrettet undervisere på EUD. Kurset ”Trivsel og motivation” giver dig som underviser et overblik over, hvad trivsel og motivation er i en erhvervsskolekontekst. Du får eksempler på, hvordan du kan arbejde med trivsel og motivation på skolen, og du kommer til at afprøve forske

Fås som

 • Website

Website

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

1.200,00 kr.

1.500,00 kr. inkl. moms