Den forberedende grunduddannelse (FGU)

Her finder du Gyldendals materiale til den forberedende grunduddannelse (FGU), der forbinder almenfag og fagtemaer, så der er sammenhæng mellem teori, praksis og produktion.