Spring til hovedindhold
Dansk

Dansk i grundskolen

Find bøger og digitale læremidler til undervisningen i dansk fra 0. - 10. klasse. Se det nyeste inden for stave- og læseundervisning, specialundervisning og meget mere.

Undervisningsmaterialer til dansk i grundskolen

Velkommen til Gyldendals side dedikeret til faget dansk. Her på siden kan du se og læse mere om vores store udvalg af læremidler og undervisningsmaterialer til dansk i grundskolen.

Vi tilbyder undervisningsmaterialer til alle områder inden for faget dansk – digitale, alsidige fagportaler såvel som analoge bøger og i-bøger til danskundervisningen i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen.

Alle vores læremidler og undervisningsmaterialer til dansk er udviklet og testet i samspil med professionelle læringsmiljøer, herunder dygtige lærere, forskere, forfattere, konsulenter og kreative leverandører. Det medfører, at vi kan skabe pædagogiske og fagdidaktiske materialer med høj faglighed og værdi, der samtidig er aktuelle og motiverende for eleverne at tilgå.

 

Vi møder den enkelte elev

Vores undervisningsmaterialer til dansk i grundskolen er udviklet med henblik på at understøtte lærere i forberedelsen og planlægningen danskundervisning, der møder den enkelte elev, hvor de er. Vi gør en dyd ud af, at materialerne er meningsfulde, dynamiske og varierede, og som nemt kan tilpasses den enkelte lærer, elev og klasse. 

Alle elever skal føle, at de har mulighed for at yde deres bedste. Vores materialer understøtter differentieret danskundervisning, hvor alle elever får de bedst mulige betingelser for at deltage i klassens dialogiske fællesskab, uanset deres forskellige forudsætninger i forhold til faglighed, interesser og behov. 

Vores undervisningsmaterialer og læremidler har en naturlig og god progression i sværhedsgrad og kompleksitet, der ligeledes understøtter, at den enkelte elev kan udfolde og udvikle sig, da der tages højde for differentiering i undervisningsmaterialerne. 

Gyldendals fagportaler til dansk i grundskolen

Gyldendals fagportaler til dansk i grundskolen præsenterer lærere og elever for et multimodalt læringsunivers, der er fyldt med varierede, innovative og understøttende løsninger og metoder til læring, herunder komplette, tema- og kompetencebaserede undervisningsforløb med læsemateriale, værktøjer, opgaver, billed- og videomateriale, kreative lege og aktiviteter, teknologi, faglig inspiration og meget, meget mere.

Eleverne lærer en lang række kompetencer, processer og metoder, der bl.a. styrker deres receptive og produktive færdigheder. Det gør dem i stand til at forholde sig nysgerrigt og kritisk til viden samt at tænke i og fremstille kreative løsninger.

Vores fagportaler indeholder masser af inspiration til dansklæreren, herunder forslag til årsplaner og lektionsplaner. Det giver de bedste forudsætninger for at tilrettelægge danskundervisning, der indtænker sprogligt fokus, temaer og mål.

Gå til Gyldendals fagportal til dansk i 0.-2. klasse
Gå til Gyldendals fagportal til dansk i 3.-6. klasse
Gå til Gyldendals fagportal til dansk i 7.-10. klasse

Gyldendals undervisningsmaterialer til faget dansk

Gyldendals mange undervisningsmaterialer til dansk i grundskolen udfolder alle områder af danskfaget: Læsning (herunder dialogisk læsning, lydret læsning, frilæsning, faglig læsning, læseforståelse og læsestrategier), litteraturundervisning, mundtlighed samt skriftlighed (herunder stavning og grammatik, skrivning og skriveforståelse og skriftlig fremstilling) og det videre arbejde med genrer og tekstanalyse. Materialerne er i overensstemmelse med Fælles Mål og giver de bedste betingelser for eleverne for at nå fagets kompetenceområder og -mål. Vi sætter en ære i altid at give dig og dine elever den nyeste faglige viden om faget.