Dansk

Dansk i grundskolen

Find bøger og digitale læremidler til undervisningen i dansk fra 0. - 10. klasse. Se det nyeste inden for stave- og læseundervisning, specialundervisning og meget mere.
Filtrering
Sorter efter
 • Alfabetisk (A-Å)
 • Alfabetisk (Å-A)
 • Nyeste materialer

547 materialer

Læseflow A
Læseflow er et differentieret læsekursus til elever i 3. klasse, der styrker elevernes flydende læsning og deres læseforståelse. Læseflow består af hæfterne Læseflow A, B og C. Klassen deles i tre hold, som arbejder med hver sit hæfte. Hold A og B arbejder begge sammen med en lærerressource, mens hold C arbejder selvstændigt. Hold 1/hæfte A: De læseudfordrede elever og klassens dansklærer eller læsevejlederen. Hold 2/hæfte B: Klassens midtergruppe og en indskolingspædagog eller klassens dansklærer. Hold 3/hæfte C: De ressourcestærke og fagligt dygtige elever, der kan arbejde selvstændigt. Hæfterne er tilrettelagt i lektioner og med en fast struktur inden for de fire områder: Ordafkodning: Opgaver med afsæt i de skriftsproglige lydprincipper. Ordforståelse: Opgaver ordforklaringer og ord i forskellige kontekster. Tekstforståelse: Opgaver der bygger på anerkendte og veldokumenterede læseforståelsesstrategier. Læseflow: Opgaver til oplæsning af bogstaver, ord og tekster.  Læsekurset er afprøvet med god effekt. De tre differentierede hæfter tilgodeser alle elever i en klasse, når der arbejdes med afkodnings- og forståelsesstrategier.

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Ikke på lager

Pris pr. stk.

85,00 kr.

106,25 kr. inkl. moms

Ikke på lager

En på sproget. Sprogforståelse i 3. klasse.
En på sproget. Sprogforståelse i 3. klasse er et forskningsbaseret materiale, som arbejder struktureret med udviklingen af elevernes sprogforståelse. Materialet er bygget op omkring de tre komponenter i sprogforståelse, der er centrale i forbindelse med elevernes læsning af tekster: ordforråd inferensdragning (at drage slutninger) viden om teksters struktur. Lærerens modellering og stilladsering af arbejdet gennemgås enkelt og overskueligt i vejledningen. Herefter er eleverne godt klædt på at til arbejde med indholdet i arbejdsbogen. Den enkle opbygning og de involverende opgaver gør En på sproget til et godt fundament for at styrke sprogforståelsen i hele klassen. Forfatterne bag materialet, Hanne Trebbien Dauggaard og Anne-Mette Veber Nielsen har begge skrevet ph.d.-afhandling om børns skriftsproglige færdigheder ved Københavns Universitet. I 2018 afsluttede de et forskningsprojekt om undervisning i ordtilegnelse ved Center for Læseforskning. De har desuden skrevet En på sproget. Sprogforståelse i 1.-2. klasse.

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

349,00 kr.

436,25 kr. inkl. moms

+-
Mister Georg kommer galt af sted
Frøken Ignora har en ven. Han hedder Georg. Mister Georg. For nylig skete der desværre det, at Georg kom galt afsted. Uh, folk på skolen taler stadig om den lyd, det gav, da Georg brækkede sit ben. Det gjorde rigtig ondt på Georg. Han skal have gips på i seks uger. Men seks uger! Det er jo nærmest en evighed. Forfatteren Katrine Marie Guldager og tegneren Charlotte Pardi har sammen skabt bøgerne om Frøken Ignora og vennen Mister Georg. Sammen med Georg og Ignora møder læseren nogle af de følelser, man kan have, når man føler sig udenfor. En problemstilling som er ganske genkendelig for mange børn. Her er det Georg som pga. et brækket ben ikke kan være med i legen i frikvarteret. Og så kan det let føles som om, de andre snakker om en og holder en udenfor.

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

140,00 kr.

175,00 kr. inkl. moms

+-
TÆNK SAKS PAPIR - Innovation i dansk til mellemtrinnet
Tænk, saks, papir har fokus på at udvikle elevernes innovative og entreprenante kompetencer. Gennem projektet kommer eleverne til at arbejde med nogle af de kreative tankeprocesser, der knytter sig til det at turde og kunne skabe forandring og innovation, samtidig med at de udvikler kompetencer indenfor danskfaglige områder som: multimodalitet, faglig læsning, interview og kommunikation. Kig i bogen

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

165,00 kr.

206,25 kr. inkl. moms

+-
En haj til medier
Hvorfor er det så sjovt at se YouTube? Hvordan er et website bygget op? Hvad er forskellen på at lytte til en podcast og læse en historie? Det er nogle af de spørgsmål, bogen tager op. En haj til medier er elevens første mediebog, og med afsæt i begrebet kommunkation,  præsenterer den forskellige medier og vinkler på kommunikation både off- og online. Det overordnede mål er, at eleverne bliver mere reflekterede over deres medieforbrug og deres færden i den digitale verden. Bogen henvender sig til indskolingen og er en del af dansksystemet Fandango, men kan anvendes uafhængigt af dette - uanset hvilke materialer klassen i øvrigt benytter.

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

129,00 kr.

161,25 kr. inkl. moms

+-
Dansk direkte 2 Elevbog
Dansk direkte 2 er et materiale til skriftligt dansk i 2. klasse med et skarpt danskfagligt fokus og klare læringsmål, der lægger sig direkte op ad forenklede Fælles Mål. Evalueringsark efter hvert afsnit viser, om målene er nået. Dansk direkte 2 lader eleverne bruge sproget – de skal eksperimentere, lege, undre sig, iagttage og forstå. Der er masser af stof, og opgaverne er arbejdskrævende. Løbende er der tilbud om kopiark med supplerende opgaver, der giver mulighed for mere øvelse og flere udfordringer. Lærervejledningen udkommer 2019 - indtil da, kan side for side-vejledning, kopiark og løsninger til kopiark downloades gratis. Se under DOWNLOAD.  

Fås som

 • Bog
 • i-bog

Bog

i-bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

85,00 kr.

106,25 kr. inkl. moms

+-
Skriveskud. 3. klasse
Når vi vil udvikle elevernes ’skriveoverskud’ SkriveSkud præsenterer eleverne for skriveoplæg, der er kreative, let tilgængelige og lige til at gå ombord i. Det skal være sjovt og vedkommende at skrive på mellemtrinnet. Det handler om at udvikle elevernes skrivelyst og deres evner til at samarbejde om skriveprocessens faser: førskrive, skrive, revidere og færdiggøre. Eleverne inddrages i en slags miniprojekter, hvor de skriver tekster i kontekst, skriver tekster sammen og alene, giver makkerrespons og sætter prikket over i’et på tekster, der efterfølgende skal bruges til noget. Den meningsskabende kontekst Skriveskud er skriveundervisning med et formål, og det er vigtigt, at eleverne oplever, at der i de fleste tilfælde er reelle modtagere i den anden ende, der interesserer sig for det, de skriver. Med SkriveSkud skal eleverne opdage, at det gør en forskel, at de skriver, og at det er sjovt og nødvendigt at redigere, finpudse og gøre sig umage. Det afvekslende skrivearbejde Materialet lægger der op til, at eleverne skriver i en bred vifte af genrer; i forskellige kommunikationssituationer, stillejer og fremstillingsformer. De skal skrive korte tekster, lange tekster, meget gennemarbejdede tekster og ’hurtige’ tekster. Det sker i materialets tre typer af aktiviteter: SpireOpgave, SkriveSkud og Væksthus. Undervejs støttes eleverne af tydelige skriveordrer, modeltekster og skriverammer. At blive en god skriver kræver ikke et særligt talent, men det kræver en stilladserende undervisning, der giver eleverne skrivestrategier og et kendskab til forskellige teksttyper. I et informations- og videnssamfund som vores er det centralt, at alle børn lærer at skrive, så de opnår selvstændighed og styrke til at komme til orde, kommunikere og reflektere. At de kan skrive for at beskrive, berette, udforske, reflektere, instruere og fortælle.

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

160,00 kr.

200,00 kr. inkl. moms

+-
Ordheltene
Ordheltene er et digitalt læremiddel til ordblinde elever på 1.– 5. klasses niveau. Ordheltene er optimeret til Chrome, Edge og Safari på PC, Chromebook og Mac. Adgangen er browserbaseret via UNI-Login. Version uden UNI-Login til tablet kan købes på App Store eller Google Play. Ordheltene kombinerer spildesign med forskningsbaserede læsestrategier (PHAST-systemet, kendt i Danmark som VAKS). Ordheltene er udviklet med støtte fra Undervisningsministeriet og Innovationsfonden, i samarbejde med ordblinde børn, undervisere og fagpersoner. Ordheltene er derved tilpasset arbejdet med ordblinde elever på skolerne.  Ordheltene har inkorporeret tre fonologiske strategier (de tre første strategier i VAKS), som udgør grundlaget for læsning af ord. Disse ordlæsestrategier er personificeret i de tre ordhelte: Lydmesteren, Rimfeen og Vokaldetektiven. Personificeringen gør de ellers abstrakte ordlæsestrategier levende og nærværende for eleven, hvilket stimulerer den episodiske hukommelse, styrker den følelsesmæssige relevans og øger overførbarheden. Der trænes genkendelse af vokalernes, konsonanternes lyde og lydrette ord med Lydmesteren, lydrette såvel som ikke-lydrette rimendelser med Rimfeen, samt vokalglidninger med Vokaldetektiven. På denne måde kommer eleven grundigt omkring de udfordrende aspekter af den danske fonologi. Ordheltene kan anvendes i undervisningen, enten for sig selv, som supplement til VAKS, eller sammen med det gratis, papir-baserede undervisningsforløb Ordheltene fra Ordskoven. Ordheltene gør det muligt for eleverne at få undervisning i læsestrategierne i klassen, og så træne strategierne efter timen. Elevernes resultater og udvikling registreres, så læreren løbende kan følge barnets udvikling når det ikke er på skolen. Læs evt. mere på Ordheltene.dk

Fås som

 • Website

Website

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

Fra 139,00 kr./år

173,75 kr. inkl. moms

NORD
NORD er et digitalt eventyr. Historien læses, ses og opleves online. Her på webshoppen kan du købe hele fortællingen til brug i undervisning. Du kan købe adgang i et år, til alle elever + undervisere. I får adgang via UNI-login. NORD er udviklet til iPad model A1822 (5th generation - early 2017) og testet på iPads og Samsung Galaxy tablets årgang 2016 +. NORD kan opleves i de nyeste versioner af WebGL-kompatible browsere. NORD er udviklet i 3D. Det anbefales derfor, at NORD køres på en enhed med et dedikeret grafikkort. NORD er testet i laveste kvalitet på computere (Mac og PC) med følgende grafikkort; Intel HD Graphics 4400, GeForce 750M, GeForce 840M. Og nyeste versioner af følgende browsere: Chrome, Safari & Firefox. For at sikre sig, at NORD kan køre på relevante enheder, anbefaler vi, at man prøver de tre første kapitler, inden man køber. Om NORD: Det digitale eventyr NORD blander tekst, lydkulisser, stillbilleder, animationer og navigation på en måde, som gør læsning på PC og iPad til en vandring ind i en nordisk eventyrverden. Holdet bag den digitale udgave af NORD er Camilla Hübbe og Rasmus Meisler, der i 2013 skabte den prisbelønnede app-roman TAVS. Denne gang har de selv udgivet NORD og i samarbejde med web-bureauet Space & Time udviklet en helt ny form for fortælling, hvor de der læser sammen med fortællingens hovedperson bevæger sig ind i universet, og selv kan vælge, om de vil læse eller lytte til fortællingen, og på sigt om de vil læse eller lytte på islandsk, svensk, norsk eller færøsk. Papirbogen NORD af Camilla Hübbe, illustreret af Rasmus Meisler, blev i 2017 præmieret af Statens Kunstfond, som en af årets 10 bedste bøger. HISTORIEN: Pigen Nord på 14 år drager ud i verden for at finde sin forsvundne mor. Undervejs slår hun følge med egerndrengen Ratatoskr, som viser vej til underverdenen Niflheim. Her er den onde drage Nidhug I færd med at gøre kål på livets træ Yggdrasil. Langsomt går det op for Nord, at verden er ved at gå under, og at hun både skal redde sin mor og hele Jorden. Onlinehistorien NORD er udviklet i samarbejde med 6.- 8. klasser i Danmark og Island. Henover det næste år vil svenske, norske og færøske skoler blive inddraget. Projektet er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Nordisk Kulturfond, Statens Kunstfond og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

Fås som

 • Website

Website

Pris pr. skole.

Pris pr. skole.

900,00 kr.

1.125,00 kr. inkl. moms

Skrivoglæs.dk
SKRIV OG LÆS: Abonnement og pris Skriv og læs sælges som skoleabonnement, hvor man betaler 300 kr. pr. klasse, skolen har fra 0.-2. klasse. For børneinstitutioner er der en enhedspris på 600 kr. pr. institution. Gratis adgang med dansk0-2.gyldendal.dk  Skoler, der abonnerer på dansk0-2.gyldendal.dk, har gratis adgang til Skriv og læs. Her finder I Skriv og læs som en del af fagportalens skriveunivers, hvor eleverne gennem sjove skriveoplæg inspireres til selvstændig skrivning. For køb eller prøveadgang kontakt Kundeservice på 33 75 55 60 eller på information@gyldendal.dk. _______________________________________________________________________________________________ Lad eleverne skrive sig til at læse!  Skriv og læs er et enkelt og intuitivt værktøj, hvor børn fra tre år kan være med til at lave deres egne digitale bøger og løbende udvikle vigtige tale- og skriftsprogskompetencer. Med billeder, lyd og tekst kan børnene skabe kreative produktioner med afsæt i deres interesser og hverdag. Børnene kan selv tage billeder og bruge dem i deres bøger, og de kan indtale tilhørende fortællinger. De kan gøre skriveforsøg på deres aktuelle skriftsprogsniveau, som læreren eller pædagogen kan ”oversætte” til voksenskrivning. Den voksnes skrivning gør bøgerne læsbare, samtidig med at børnene får et skriftligt fundament, som de kan spejle sig i og lære af. De færdige bøger kan downloades eller deles via et link. Bøgerne kan også printes - enten som enkeltstående sider eller sat op så de kan foldes til et lille A5-hæfte. I 2018 har Gyldendal overtaget det populære digitale værktøj og relanceret det i en ny og bedre version med blandt andet nyt billedarkiv, et bedre klasse- og elevoverblik og responsivt design. Den digitale bogreol giver dig som lærer et fint og hurtigt overblik over både elevens og klassens skriveproduktion – og skriveudvikling. Skriv og læs  ¦ gør det nemt for eleverne at skrive egne bøger og supplere med lyd og billeder  ¦ er et forskningsbaseret skriveværktøj, der gør eleverne bevidste om skriftens lyd princip og træner deres kendskab til sammenhængen mellem lyd og bogstav  ¦ er velegnet til en differentieret skrive-/læseindlæring.   

Fås som

 • Portal

Portal

Pris pr. klasse.

Pris pr. klasse.

300,00 kr./år

375,00 kr. inkl. moms

Vi bruger cookies på gyldendal-uddannelse.dk

Det gør vi for at sikre en god brugeroplevelse og for at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre din oplevelse af siden. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du samtidig vores brug af cookies. Læs mere om cookies