LæseSkud

LæseSkud serverer en færdig pakke af 6 korte læseundervisningsforløb med indbygget progression. Der veksles mellem læsning af litterære tekster og læsning af faglige tekster.  Med LæseSkud får eleverne et engangsmateriale, hvor de kan understrege og markere direkte i læseteksterne, mens de arbejder med læseforståelsesstrategier og ordforståelse. Der skal løses opgaver både alene og i makkerpar, og hele klassen skal sammen reflektere over læsningen af de forskellige tekster i genkommende aktiviteter som Ordet på bordet og Er du vågen?

LæseSkud er alle aktiviteter nøje udvalgt, så de giver mening i forhold til den valgte læsetekst. Fokus ligger på at fremme forståelsen af teksten ved hjælp af aktiviteter, som eleverne efterhånden lærer at se som konkrete måder at angribe svære ord og uforståelige sammenhænge i en tekst på. Eleverne øver sig i at have konstant opmærksomhed på egen læseforståelse – eller mangel på samme – og på at reagere på dette på en konstruktiv måde.

Alle, både stærke læsere, elever i læsevanskeligheder og elever midtimellem, vil have glæde af forløbene, som lægger en bund under undervisning af hele klassen i læsning efter, at koden er knækket. Læseundervisning med LæseSkud tilbyder løbende og systematisk arbejde med læseforståelse på hele mellemtrinnet.

Fakta

  • Antal materialer2
  • Klassetrin3. klasse - 4. klasse