Spring til hovedindhold
Matematik

Matematik i grundskolen

Få overblik over det store udvalg af undervisningsmaterialer til matematik i 0. - 10. klasse. Masser af digitale læremidler, grundbøger og materialer til specialundervisning og prøveforberedelse.

Matematik i folkeskolen

Har dine elever regnet den ud? Ved de, at matematikken findes overalt i deres hverdag? De gode undervisningsmaterialer er centrale for at dine elever udvikler matematiske færdigheder og kompetencer. Hos os udvikles matematikforståelse i en god vekselvirkning mellem undersøgelser, problemløsning og træning, og vi tilbyder analoge såvel som digitale undervisningsmaterialer, som dækker hele paletten - det gode supplement, serien og det solide system.

Her på siden kan du se og læse mere om vores store udvalg af læremidler og undervisningsmaterialer til matematik i folkeskolen, herunder fagportaler, matematikbøger samt materialer til specialundervisning og prøveforberedelse.

Vores forskningsbaserede undervisningsmaterialer dækker alle matematikfagets områder og alle folkeskolens klassetrin. De er udviklet med henblik på at muliggøre den bedst mulige matematikundervisning, der understøtter og udfordrer eleverne både fagligt og fagdidaktisk.

Gyldendals undervisningsmaterialer til matematik tager udgangspunkt i Fælles Mål og dækker hele paletten af matematik i folkeskolen. Du kan bl.a. finde materialer med fokus på matematikopgaver, færdighedsregning og matematikprøver samt matematiksystemer med fokus på arbejdet med de matematiske kompetencer.

Undersøgende og problemløsende matematik

Vores undervisningsmaterialer til matematik i folkeskolen beror på principperne om, at matematikken er mere end resultatorienterede rutineopgaver. Matematikken kan tilbyde metoder og redskaber til at arbejde undersøgende og problemløsende og udfordre elevernes tankevirksomhed på en meningsfuld og relevant måde, der tager afsæt i situationer og sammenhænge, eleverne kan relatere til.

Eleverne får trænet og udviklet deres grundlæggende matematikforståelse, matematiske færdigheder og kompetencer, således at de har de bedste forudsætninger for at begå sig i matematikrelaterede situationer – både fra hverdagen og fra matematikbøgerne.

Materialerne er dynamiske og varierede, samtidig med at de er letforståelige og nemme at implementere i din matematikundervisning. Materialerne lægger samtidig op til differentieret undervisning, så alle elever har mulighed for at deltage og opleve en naturlig progression ud fra deres individuelle niveau og baggrund.

Vores læremidler består af masser af analoge matematikbøger samt digitale matematikmaterialer, herunder vores fagportaler til henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen samt prøveforberedende websites.

Gyldendals fagportaler til matematik i folkeskolen

Gyldendal tilbyder fagportaler til henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen, der alle har et højt fagligt niveau. Fagportalerne indeholder masser af inspirerende og varierede undervisningsforløb, teori, træningsøvelser, videoer, prøveforberedende opgaver samt andre værktøjer og aktiviteter, der understøtter eleverne i matematikundervisningen.

Vores fagportaler understøtter eleverne med at arbejde både løsnings- og procesorienteret i et multimodalt univers, hvor der er fokus på kompetencer, færdigheder, processer, metoder og faglige aktiviteter med et pædagogisk udgangspunkt.

Fagportalerne indeholder desuden inspiration og forslag til supplerende materialer og lektions- og årsplaner, der giver de bedste forudsætninger for at tilrettelægge og sammensætte en fantastisk undervisning.

Gå til Gyldendals fagportal til matematik i indskolingen
Gå til Gyldendals fagportal til matematik på mellemtrinnet
Gå til Gyldendals fagportal til matematik i udskolingen

Varierede matematikopgaver med Gyldendal

Hos Gyldendal lægger vi vægt på stærke og fulddækkende matematiksystemer og -materialer, der indeholder varierede og mangfoldige matematikopgaver. Eleverne møder en bred vifte af opgavetyper, herunder både åbne og lukkede matematikopgaver, mundtlige og skriftlige, undersøgende og problemorienterede opgaver samt færdighedsopgaver, der også kan bruges supplerende.


Find vores forskellige
 matematiksystemer her

Færdighedsregning og færdighedstræning

Færdighedsregning spiller en stor rolle i matematikundervisningen og er en vigtig del af elevernes matematiske fundament – både i skolen, til de afsluttende prøver og i deres videre liv. Eleverne bliver trænet i de matematiske stofområder tal og algebra, geometri og måling, statistik og sandsynlighed.

Det er vigtigt, at eleverne opnår en rutine i at bruge den viden og de matematiske færdigheder, de har udviklet. Derfor er det også vigtigt med varierede øvelser og opgaver, der både motiverer eleverne og giver mulighed for differentiering. Bl.a. når eleverne arbejder med matematiske undersøgelser, har de brug for færdighedsregning.

Gyldendals træningssite til matematik i grundskolen

Gyldendals digitale træningssite, KvikMat, tilbyder et væld af matematikopgaver til hele grundskolen. Sitet indeholder en omfattende opgavebank, hvor eleverne let og overskueligt kan træne deres matematiske færdigheder og færdighedsregning. Opgaverne dækker alle faglige områder fra Fælles Mål.

KvikMat er skabt med henblik på meningsfuld træning med opgaver i en didaktisk progression, hvor opgaverne automatisk tilpasser sig den enkelte elevs niveau. Det er let og overskueligt for både elever og lærere at arbejde med. KvikMat er selvrettende og adaptivt, sådan at eleverne arbejder med differentierede opgaver.

 

Gyldendals webprøver træner og tester elevernes matematiske færdigheder

Gyldendals digitale webprøver i matematik har som formål at træne, teste og slutteligt evaluere elevernes matematiske færdigheder med henblik på at kunne tilrettelægge undervisningen bedst muligt for dine elever efterfølgende. Det er godt egnet som evalueringsværktøj for lærere og elever og som prøveforberedende værktøj til den skriftlige prøve. 

 

Lærer og elever får detaljeret respons på matematikprøverne, der kan give et godt indblik i elevernes styrker og svagheder og samtidig giver mulighed for en enkel og effektiv opfølgning og feedback. Herved fungerer webprøverne som et vigtigt evalueringsredskab, der kan indgå i arbejdet med at udvikle elevernes matematikfaglighed.

 

De mundtlige matematikprøver adskiller sig væsentligt fra de skriftlige og mere færdighedsorienterede prøver. De mundtlige prøver består af oplæg, der kan bruges i den daglige undervisning som forberedelse til den mundtlige afgangsprøve i matematik efter 9. klasse, eller som prøveoplæg til selve afgangsprøven.

 

Webprøverne træner og tester matematiske færdigheder i bl.a. procent, ligninger, brøker, funktioner og færdighedsregning og fungerer prøveforberedende. Lærere og elever får detaljeret respons på webprøverne, så det efterfølgende arbejde, og de potentielle indsatsområder overskueliggøres.