Spring til hovedindhold
matematik.gyldendal.dk

matematik.gyldendal.dk

Fagportalen i matematik 7.-10. klasse

Færdige forløb og fleksibilitet
Fagportalen matematik.gyldendal.dk består af en række undervisningsforløb til 7.-10. klassetrin, der tilsammen udgør et komplet matematiksystem, som dækker alle udskolingens færdigheds- og vidensmål.

Portalen indeholder bl.a.:

  • Mere end 50 faglige eller tematiske forløb, fx ’Lineære funktioner’, ’Fraktaler’, ’Matematisk argumentation’, ’Fritidsjob’ og ’Trigonometri’.
  • Dækker alle stofområder og matematiske kompetencer fra Fælles Mål.
  • Veksler mellem fakta, opgaver og undersøgelser med fokus på matematikkens anvendelse og færdighedsopgaver.
  • Inddrager digitale værktøjer som GeoGebra, regneark og CAS.
  • En lang række selvrettende opgaver til individuel træning af færdigheder.
  • MatLex - et opslagsværk med forklaringer og eksempler på de faglige begreber, som eleverne møder i udskolingen.
  • Video, som bl.a. illustrerer og forklarer faglige begreber, metoder og brugen af digitale værkøjer.
  • Forslag til bevægelsesaktiviteter, som knytter sig til de forskellige stofområder og kan inddrages fleksibelt i undervisningen.
  • Opgaver med fokus på faglig læsning og elevernes kommunikation med og om matematik.
  • Eksempler på prøveoplæg til den mundtlige prøve.

Fuldt dækkende internetbaseret matematiksystem
Matematik.gyldendal.dk tilbyder faktastof, færdigheds- og problemregningsopgaver og aktiviteter inden for alle matematiske emner, man gennemgår i overbygningen. De mange opgaver og aktiviteter er differentieret på tre niveauer og imødekommer elevernes forskellige forudsætninger og behov. 
 
It- og mediekompetencer
Matematik.gyldendal.dk tager de nye medier i anvendelse, og gør det matematiske stof tilgængeligt ved hjælp af både visuelle og interaktive virkemidler, fx videoer, spil og selvrettende opgaver. De mange opgaver og aktiviteter tager ligeledes udgangspunkt i internettets mangfoldige ressourcer, og giver rig mulighed for at arbejde med it- og mediekompetencer. 
 
Et dynamisk undervisningssite
Med matematik.gyldendal.dk er matematikundervisningen fremtidssikret. Matematik.gyldendal.dk er et dynamisk undervisningssite, der lever op til nye krav og tendenser, og som løbende bliver udvidet med forløb, nye ideer og værktøjer.

Fås som
Skolelicens(Abonnement)

Du skal være logget ind for at købe dette produkt

Ingen produkter