Spring til hovedindhold
Grundskolen

Systemer og serier | Matematik

Gyldendals matematiksystemer

Gyldendals matematiksystemer består af en række læremidler, som tager udgangspunkt i Fælles Mål, der skal støtte lærerens tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen samt styrke elevernes faglighed og udvikling.

SORTER EFTER

SYSTEMER OG SERIER

    Matematiksystemer til alle klassetrin 

    Grundlæggende for matematiksystemerne er, at de alle dækker fagets mål og tilbyder varierende aktiviteter og opgaver til elever på alle klassetrin.

    Eleverne vil med matematiksystemerne få bekendtskab med diverse åbne og undersøgende aktiviteter og træningsopgaver, der styrker deres matematikfaglighed.

    Matematiksystemernes formål er at hjælpe eleverne med at opbygge en forståelse for matematiske begreber og arbejdsmåder både i skriftlighed og i kommunikationen. Samtidig skal eleverne motiveres, og systemerne skal give dem mulighed for at udvikle deres færdigheder, opnå viden og tilegne sig matematiske kompetencer – bl.a. gennem matematiske problemstillinger og undersøgelser og ved at øve sig. Der er lagt vægt på at formidle et indhold, der er tilpasset elevernes klassetrin, samtidig med at det imødekommer elevernes forskellige forudsætninger.

    Elevernes brug af de matematiske systemer skal, forud at styrke deres matematikfaglighed, også styrke dem i brugen af digitale værktøjer.