Voksenuddannelser

FVU

Her finder du Gyldendals materiale til Den forberedende voksenundervisning (FVU).
Filtrering
Sorter efter
  • Alfabetisk (A-Å)
  • Alfabetisk (Å-A)
  • Nyeste materialer

4 materialer

Morfemer (i-bog)
Morfemer giver en grundig og varieret indføring i, hvordan sproget er bygget op af små betydningsbærende enheder. Der er en tydelig progression i bogen. Arbejdet med at finde ordets rod er det grundlæggende. Herefter arbejder kursisterne videre med sammensatte ord og start- og slutmorfemer. På den måde erfarer kursisterne, at de ved at arbejde med morfemer udvider deres ordforråd og kendskab

Fås som

  • i-bog

i-bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

Fra 30,00 kr.

37,50 kr. inkl. moms

Grundlæggende IT (i-bog)
Grundlæggende IT er et undervisningsmateriale, der henvender sig både til uøvede og øvede brugere. Der er tale om et rent digitalt materiale, hvor man bruger nettet aktivt til at lære nettet at kende. Materialet tager udgangspunkt i en Google-konto, som giver adgang til mail, tekstbehandling, regneark og mange andre ting. Deltagerne udvikler deres it-færdigheder vha. konkre

Fås som

  • i-bog

i-bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

Fra 30,00 kr.

37,50 kr. inkl. moms

Sproglig matematik (i-bog)
I Sproglig matematik er der forskellige øvelser med fokus på ordforråd, udtale, sætningsopbygning m.m. i en matematisk sammenhæng. Eleverne og kursisterne kan øve sig i at læse, skrive, tale og lytte i matematik med udgangspunkt i emnerne: Førfaglige ord Regningsarterne Brøker Procent

Fås som

  • i-bog

i-bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

Fra 24,00 kr.

30,00 kr. inkl. moms

fvustart.ibog.gyldendal.dk
FVU start er et digitalt materiale, der gerne vil træne kursisternes mundtlige sprog og gøre dem bedre til at læse og skrive hverdagens tekster. FVU start har fokus på arbejdet med ordkendskab,grammatik og strategier, så kursisterne hurtigt vil kunne gå i gang med at bruge dansk i den videre undervisning på FVU. FVU start gør kursisterne klar til at kunne deltage i FVU-matematik eller FVU-læsni

Fås som

  • i-bog

i-bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

99,00 kr.

123,75 kr. inkl. moms