Spring til hovedindhold
Engelsk

Engelsk i grundskolen

Få overblik over de mange undervisningsmaterialer til engelskfaget. Her er masser af inspiration til undervisningen i engelsk fra 0. - 10. klasse.

Undervisningsmateriale til engelsk i grundskolen 

Velkommen til Gyldendals side dedikeret til faget engelsk. Her på siden kan du se og læse mere om vores store udvalg af læremidler og undervisningsmaterialer til engelskundervisningen i grundskolen. Det engelske sprog åbner døre til verden. Gyldendals undervisningsmaterialer til engelsk hjælper dine elever til faglig sikkerhed og sproglig selvtillid, hvad enten I bruger bøger eller fagportaler. Målet med engelskfaget er at give dine elever lyst til selv at bruge sproget og møde kulturen.

Gyldendal tilbyder en række materialer, der understøtter et målrettet og differentieret arbejde med engelsk grammatik i din undervisning. Vores tilbud omfatter både digitale fagportaler og analoge bøger til både indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. 

 

Gyldendals fagportaler til engelsk i grundskolen 

Gyldendals fagportaler til engelsk i grundskolen præsenterer lærere og elever for et multimodalt læringsunivers, der er fyldt med varierede, innovative og understøttende løsninger og metoder til læring. Herunder komplette, tema- og kompetencebaserede undervisningsforløb, læsemateriale, værktøjer, opgaver, billed- og videomateriale, kreative lege og aktiviteter, teknologi, faglig inspirationog meget, meget mere. 

Gyldendals fagportaler til engelsk indeholder omfattende opslags- og træningsværktøjer til brug i engelskundervisningen. Heriblandt flere grammatikforløb, et væld af selvrettende opgaver samt forskellige øvelser i engelsk grammatik. På fagportalen finder du også et opslagsværk, en træningsdel med masser af øvelser og opgaver inden for engelsk grammatik samt færdige undervisningsforløb. 

Bevægelse, leg, kreativitet og spil er et vigtigt element af undervisningen. På vores fagportaler kan du finde en række sjove og motiverende idéer til bl.a. spil og kreativitet i engelskundervisningen, der naturligvis alle er fagligt forankrede. 

Besøg Gyldendals fagportal til 0.-3. klasse 

Besøg Gyldendals fagportal til 4.-6. klasse 

Besøg Gyldendals fagportal til 7.-10. klasse 

Webprøver til engelsk 

Gyldendal tilbyder det digitale materiale, Webprøver til engelsk, der både fungerer som prøveforberedende til den skriftlige udtræksprøve i engelsk og som et træningssite, hvor eleverne kan teste deres niveau i lytte- og læseforståelse, sprog og sprogbrug samt i skriftlig fremstilling. Webprøverne skal ses som målrettet prøvetræning og eksamensforberedelse, der er udarbejdet til de enkelte klassetrin fra 8.-10. klasse. 

Webprøverne er udarbejdet med udgangspunkt i de officielle afsluttende prøver i forhold til opgavetype, sværhedsgrad, omfang og tid. Herved får eleverne indblik i, hvad der forventes af dem til prøven i engelsk, hvordan de skal disponere deres tid, og de har mulighed for at afprøve forskellige strategier. 

Webprøverne til engelsk afvikles online, hvilket medfører øjeblikkelig og detaljeret respons på elevernes prøveresultater, som både kan tilgås af lærere og elever. Lærerens rettearbejde er reduceret markant, hvor det kun er fri skriftlig fremstilling, der skal rettes manuelt. Webprøverne fungerer derfor godt som evalueringsværktøj, både summativt og formativt, og læreren kan følge med i elevernes faglige udvikling på specifikke områder. 

Gå til webprøver til engelsk