Boost

Aktiv sprogstart med autentiske input

Boost er et engelsksystem tiltænkt 0.-6. klasse. I Boost arbejdes der målrettet med elevernes kommunikative kompetence. Eleverne skal bruge sproget aktivt i meningsfulde og autentiske sammenhænge, hvor både de receptive og produktive færdigheder kommer i spil. Eleverne får input fra den engelsktalende verden, men tager udgangspunkt i og sammenligner de nye input med deres egen erfaringsverden.  
 

Ordforrådstilegnelse og spiralprincippet

Boost er tematisk opbygget, og der lægges op til et systematisk arbejde med ordforråd med fokus på højfrekvente ord og fraser. Boost bygger på den pædagogiske grundidé om spiralprincippet, hvor nye ord og vendinger præsenteres i en kendt kontekst. Det betyder, at eleverne får lejlighed til at repetere ord og fraser mange gange både mundtligt og skriftligt og får på den måde et godt udgangspunkt for ordforrådstilegnelsen.

Mål og evaluering

I hvert tema arbejdes der med konkrete, overskuelige mål, der følges op af varierede og legende evalueringsformer.

Læs mere og bestil prøvelogin på boost.gyldendal.dk

Fakta

  • Antal materialer40
  • Underserier5
  • Klassetrin1. klasse - 6. klasse

Underserier