Spring til hovedindhold
Danskuddannelser

Om Danskuddannelser

Vores undervisningsmaterialer til Danskuddannelser og dansk som andetsprog er arbejdsmarkedsrettede og fleksible. Materialet er tilpasset den konkrete virkelighed, som undervisere og kursister agerer i.

Undervisning i dansk som andetsprog

Gyldendal har mange forskellige undervisningsmaterialer til undervisningen i dansk som andetsprog. Vores læremidler henvender sig henholdsvis til lærere på Danskuddannelse 1 (DU1), Danskuddannelse 2 (DU2), Danskuddannelse 3 (DU3), lærere på almene voksenuddannelser og FGU samt til lærere i grundskolen

Vores forskellige læremidler indeholder blandt andet øvelser, opgaver og aktiviteter, der inkorporerer arbejdet med dialog, samtale, lytning, udtale, ordforråd, grammatik og skrivning. Læremidlerne findes både som grundbøger, i-bøger, online træning, træningshæfter og frilæsningsbøger for voksne på både begynder- og fortsætterniveau. 

Blandt vores mest populære undervisningsmaterialer til dansk som andetsprog er serierne Kontakt og Så kan du lære det samt de fulddækkende grundpakker til DU2 og DU3. 


Gyldendal indfører kursister i kulturen i Danmark 


Hvad vil det sige at være dansk? For udlændinge i Danmark er det både vigtigt at tillære sig det danske sprog, men det er lige så afgørende, at de også lærer om og får en forståelse for dansk kultur og samfund. 

Med Gyldendals materialer til sprogskolerne får kursisterne en indføring i det danske sprog, talesprog såvel som skriftsprog, samtidig med at de får en fornemmelse for de skikke og normer, de møder i Danmark. 

Koblingen mellem det sproglige, det kulturelle, det samfundsmæssige og det historiske gør arbejdet med materialerne spændende, udfordrende og aktuelt i forhold til, hvad det vil sige at leve i Danmark.