Danskuddannelser

Om Danskuddannelser

Vores undervisningsmaterialer til Danskuddannelser og dansk som andetsprog er arbejdsmarkedsrettede og fleksible. Materialet er tilpasset den konkrete virkelighed, som undervisere og kursister agerer i.