samfundsfag.gyldendal.dk

samfundsfag.gyldendal.dk

Beskrivelse

Fakta

Samfundsfag.gyldendal.dk - digital og fleksibel undervisning
Samfundsfag.gyldendal.dk indeholder et bredt udvalg af tekster, videoer, interaktive opgaver, forklarende infografikker, IWB-filer og meget mere. Arbejd med de færdige forløb, eller tilrettelæg frit din egen undervisning med fagtekster og kildemateriale.

Forløb klar til brug
Forløbene på samfundsfag.gyldendal.dk er fagligt funderede og indeholder et varieret udbud af større og mindre opgaver, som lægger op til at arbejde problemorienteret og perspektiverende med faget. Alle forløb er suppleret med lærervejledning, læringsmål og oplæg til evaluering.

Masser af kildemateriale
Mediebasen tilbyder et stort udvalg af fagtekster og kildemateriale. Download materialet og sæt det sammen i forløb tilpasset den aktuelle undervisning, eller anvend det til prøveoplæg, opgaver, gennemgange eller præsentationer.

Arbejd med fagets metoder
Metoder i samfundsfag indeholder korte introduktioner til fagets metoder, suppleret med handleorienterede vejledninger, videoinstruktioner og eksempler, så eleverne kan gå i gang med interview, feltundersøgelse, analyse m.m.

Læs mere om portalen her.

Fås som
Skolelicens(Abonnement)

Du skal være logget ind for at købe dette produkt