Samfundsfag 8-9

Grundbogssystemet til samfundsfag
Samfundsfag 8-9 er et komplet grundbogssystem, som består af en grundbog, en lærervejledning, en dobbelt dvd og en i-bog plus til hhv. 8. og 9. klasse. Grundbøgerne er bygget op omkring de faglige mål, som er beskrevet i Fælles Mål for samfundsfag. Indholdet i grundbøgerne giver eleverne en grundlæggende viden om- og forståelse for samfundets opbygning og indretning – både set i lyset af et historisk udviklingsperspektiv samt ud fra aktuelle samfundsmæssige eksempler og problemstillinger.

På systemets hjemmeside ligger der en lang række gratis ressourcer:

 • Forslag til årsplaner
 • Redskaber til prøveforberedelse
 • Målplaner til elever og lærer

Faglig progression 
Kapitlerne i grundbøgerne er inddelt i fire overordnede emneområder, som sikrer progression i elevernes tilegnelse af det faglige indhold. Grundbøgerne rummer et bredt udvalg af kilder. Der anvendes infografik i formidlingen af samfundsfaglige modeller, hvilket tilgodeser en visuel afkodning. Hvert kapitel indleder med en liste over de faglige begreber, der introduceres, så eleverne ved, hvad de skal læse om og læse efter.

Kreative opgaver og samfundsfaglige metoder
Efter hvert kapitel følger to sider med opgaver, hvor der arbejdes med kapitlets faglige indhold på en engagerende måde, der inddrager elevernes holdninger og livsverden. Der stilles ligeledes konkrete spørgsmål til kapitlet, hvor eleverne bl.a. arbejder med kilder og aflæser modeller. Grundbøgerne indeholder korte praksisrelaterede gennemgange af samfundsfaglige metoder. Metoden knyttes an til en konkret opgave - således at teorien integreres direkte i praksis.

Globaliseringshjulet
Globaliseringshjulet er en metode, hvor eleverne får perspektiveret deres viden og evalueret stoffet. Her arbejdes ud fra tre kontekster: Mig, Danmark og Verden. Arbejdet med Globaliseringshjulet opøver samtidig eleverne i selv at stille problemorienterede spørgsmål.

Stemmer fra samfundet i i-bogen
i-bogen indeholder 25 i-klasser, som er interviews med relevante personer i samfundet, fx folketingspolitikeren, politibetjenten og journalisten på Christiansborg. Der hører en i-klasse til hvert kapitel i de to grundbøger.Desuden indeholder i-bogen interaktive filer til IWB, relevante links til brug i undervisningen, ligesom modeller og kilder kan ses i stort format.

Fakta

 • Antal materialer6
 • Klassetrin8. klasse - 9. klasse
Filtrering
Sorter efter
 • Alfabetisk (A-Å)
 • Alfabetisk (Å-A)
 • Nyeste materialer

6 materialer

Samfundsfag 8
Samfundsfag 8 er en grundbog til undervisningen i samfundsfag i 8. klasse. Grundbogens kapitler er inddelt i fire overordnede emner: Individ og fællesskab Demokrati i Danmark Forbrug og arbejde Politik og værdier. Samfundsfag 8 indeholder en praksisrelateret gennemga

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

227,00 kr.

283,75 kr. inkl. moms

+-
Samfundsfag 9. Lærerens bog
Samfundsfag 9. Lærerens bog indeholder forfatternes faglige og didaktiske overvejelser omkring udvælgelsen af indhold og tilrettelæggelsen af undervisningen ud fra Samfundsfag 9. Kapitlerne om faglig læsning og evaluering indeholder konkrete anvisninger til, hvordan man får integreret disse i den daglige undervisning. Desuden indeholder lærervejledningen et bud på en årsplan til ins

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

603,00 kr.

753,75 kr. inkl. moms

+-
Samfundsfag 9. i-bog
i-bogen til Samfundsfag 9 er en digital udgave af den fysiske bog, i-bogen er tænkt brugt sammen med den fysiske bog og giver læreren mulighed for at supplere arbejdet med bøgerne med en meningsfuld brug af iwb og pc. På systemets hjemmeside ligger der en lang række gratis ressourcer:

Fås som

 • i-bog

i-bog (Med elevbøger)

i-bog (Uden elevbøger)

Pris pr. klasse

Pris pr. klasse

449,00 kr./år

561,25 kr. inkl. moms

Samfundsfag 9
Samfundsfag 9 er grundbogen til samfundsfag i 9. klasse. Grundbogens kapitler er inddelt i fire overordnede områder: Verden omkring os Velfærd i Danmark Internationalt samarbejde. Cases Bogen afsluttes med fem cases, som samler op på samfundsfaget og de emner, eleverne har arbejdet med g

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

227,00 kr.

283,75 kr. inkl. moms

+-
Samfundsfag 8. i-bog
i-bogen til Samfundsfag 8 er en digital udgave af den fysiske bog, i-bogen er tænkt brugt sammen med den fysiske bog og giver læreren mulighed for at supplere arbejdet med bøgerne med en meningsfuld brug af iwb og pc. På systemets hjemmeside ligger der en lang række gratis ressourcer:

Fås som

 • i-bog

i-bog (Med elevbøger)

i-bog (Uden elevbøger)

Pris pr. klasse

Pris pr. klasse

449,00 kr./år

561,25 kr. inkl. moms

Samfundsfag 8. Lærerens bog
Samfundsfag 8. Lærerens bog indeholder forfatternes faglige og didaktiske overvejelser omkring udvælgelsen af indhold og tilrettelæggelsen af undervisningen ud fra Samfundsfag 8. Kapitlerne om faglig læsning og evaluering indeholder konkrete anvisninger til, hvordan man får integreret disse i den daglige undervisning. Desuden indeholder lærervejledningen et bud på en årsplan til ins

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

603,00 kr.

753,75 kr. inkl. moms

+-