Samfundsfag 8-9

Samfundsfag 8-9 er et komplet grundbogssystem, som består af en grundbog, en lærervejledning, en i-bog plus til hhv. 8. og 9. klasse samt hjemmesiden https://samfundsfag8-9.gyldendal.dk/.

Grundbøgerne er bygget op omkring Fælles Mål for samfundsfag. Indholdet i grundbøgerne giver eleverne en grundlæggende viden om- og forståelse af samfundets opbygning og indretning – både set i lyset af et historisk udviklingsperspektiv samt ud fra aktuelle samfundsmæssige eksempler og problemstillinger.

På systemets hjemmeside https://samfundsfag8-9.gyldendal.dk/ ligger der en række gratis ressourcer:

  • Forslag til årsplaner
  • Redskaber til prøveforberedelse
  • i-bøgerne

Faglig progression

Kapitlerne i grundbøgerne er inddelt i fire overordnede emneområder, som sikrer progression i elevernes tilegnelse af det faglige indhold. Grundbøgerne rummer et bredt udvalg af kilder. Der anvendes infografik i formidlingen af samfundsfaglige modeller, hvilket tilgodeser en visuel afkodning. Hvert kapitel indleder med en liste over de faglige begreber, der introduceres, så eleverne ved, hvad de skal læse om og læse efter.

Kreative opgaver og samfundsfaglige metoder

Efter hvert kapitel følger to sider med opgaver, hvor der arbejdes med kapitlets faglige indhold på en engagerende måde, der inddrager elevernes holdninger og livsverden. Der stilles ligeledes konkrete spørgsmål til kapitlet, hvor eleverne bl.a. arbejder med kilder og aflæser modeller. Grundbøgerne indeholder korte praksisrelaterede gennemgange af samfundsfaglige metoder. Metoden knyttes an til en konkret opgave – således at teorien integreres direkte i praksis.

Fakta

  • Antal materialer6
  • Klassetrin8. klasse - 9. klasse