Samfundsfag 8-9

Grundbogssystemet til samfundsfag
Samfundsfag 8-9 er et komplet grundbogssystem, som består af en grundbog, en lærervejledning, en dobbelt dvd og en i-bog plus til hhv. 8. og 9. klasse. Grundbøgerne er bygget op omkring de faglige mål, som er beskrevet i Fælles Mål for samfundsfag. Indholdet i grundbøgerne giver eleverne en grundlæggende viden om- og forståelse for samfundets opbygning og indretning – både set i lyset af et historisk udviklingsperspektiv samt ud fra aktuelle samfundsmæssige eksempler og problemstillinger.

På systemets hjemmeside ligger der en lang række gratis ressourcer:

  • Forslag til årsplaner
  • Redskaber til prøveforberedelse
  • Målplaner til elever og lærer

Faglig progression 
Kapitlerne i grundbøgerne er inddelt i fire overordnede emneområder, som sikrer progression i elevernes tilegnelse af det faglige indhold. Grundbøgerne rummer et bredt udvalg af kilder. Der anvendes infografik i formidlingen af samfundsfaglige modeller, hvilket tilgodeser en visuel afkodning. Hvert kapitel indleder med en liste over de faglige begreber, der introduceres, så eleverne ved, hvad de skal læse om og læse efter.

Kreative opgaver og samfundsfaglige metoder
Efter hvert kapitel følger to sider med opgaver, hvor der arbejdes med kapitlets faglige indhold på en engagerende måde, der inddrager elevernes holdninger og livsverden. Der stilles ligeledes konkrete spørgsmål til kapitlet, hvor eleverne bl.a. arbejder med kilder og aflæser modeller. Grundbøgerne indeholder korte praksisrelaterede gennemgange af samfundsfaglige metoder. Metoden knyttes an til en konkret opgave - således at teorien integreres direkte i praksis.

Globaliseringshjulet
Globaliseringshjulet er en metode, hvor eleverne får perspektiveret deres viden og evalueret stoffet. Her arbejdes ud fra tre kontekster: Mig, Danmark og Verden. Arbejdet med Globaliseringshjulet opøver samtidig eleverne i selv at stille problemorienterede spørgsmål.

Stemmer fra samfundet i i-bogen
i-bogen indeholder 25 i-klasser, som er interviews med relevante personer i samfundet, fx folketingspolitikeren, politibetjenten og journalisten på Christiansborg. Der hører en i-klasse til hvert kapitel i de to grundbøger.Desuden indeholder i-bogen interaktive filer til IWB, relevante links til brug i undervisningen, ligesom modeller og kilder kan ses i stort format.

Fakta

  • Antal materialer6
  • Klassetrin8. klasse - 9. klasse