Spring til hovedindhold
Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering (SSA)

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering (SSA)

1. udgave

Anne Pernille Vibholm(red.)

En grundbog til faget ”Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering”. Bogen behandler forskellige faglige begreber som fx funktionsevne, mestring, livskvalitet, borger- og patientinvolvering, sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering.

Bogen er skrevet til dig, som skal være social- og sundhedsassistent.

Bogen giver dig forudsætninger for at kunne arbejde tværprofessionelt med sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende opgaver hos borgere og patienter i såvel primær som sekundær sektor. Bogens teoretiske grundlag er teorien om menneskelig aktivitet samt begreberne aktivitet og deltagelse, som er hentet fra WHO’s internationale klassifikation, ICF. Bogens teori relaterer sig til praksis bl.a. ved at inddrage cases og eksempler. Desuden er der i bogen beskrevet forskellige redskaber og modeller, der kan anvendes i praksis.

Ingen produkter