Screening FGU

Per Bengtson, Susanne Djurhuus, Annamette Kjærsgaard Andersen og Louise Pold Kruse

Beskrivelse

Fakta

Screening er et værktøj, som lærere kan bruge til at evaluere deres kursisters og elevers faglige niveau – særligt første år på uddannelsen. Kursisters og elevers styrker og svagheder testes online med direkte evalueringsoutput til læreren.
Materialet er udviklet af lærere på avu, hf og i gymnasiet på baggrund af eksisterende afprøvet screeningsmateriale.

Screening - FGU

I Screening - FGU finder du følgende tests:

  • Matematik
  • Dansk som andetsprog
  • Dansk
  • Matematikvanskeligheder
  • Læsning og stavning

 

Fås som

Dette digitale materiale ligger på den fælles læringsplatform for voksen- og ungdomsuddannelser konto.systime.dk.

Pris pr. elev kr. 35,- ex moms årligt.

Ønsker du at købe eller få et tilbud på en skoleaftale, kontakt vores markedskonsulent Rasmus Bach på 41 45 27 27. 

Ønsker du som underviser at afprøve materialet i 7 dage, kontakt os for en gratis prøveadgang på GURBA@gyldendal.dk