Samtaledansk 2

Samtaledansk 2

På arbejde og i hverdagen

Søren Nørregaard Frederiksen

Beskrivelse

Fakta

Samtaledansk er et videobaseret grundbogssystem til arbejdsmarkedsrettet undervisning i dansk for andetsprog for voksne. 

Samtaledansk 2 dækker CEFR-niveau A2.

Til systemet hører også Samtaledansk 1 (A1) og websitet https://samtaledansk2.ibog.gyldendal.dk/?id=129, hvor systemets videoer ligger.

I Samtaledansk 2 får kursisten mulighed for intensiv træning i autentisk dansk, som det tales og skrives på arbejdspladser og i det offentlige rum. Målet er at kickstarte kursistens evne og lyst til at anvende sproget i praksis, uden for klasserummet.
Indholdet baserer sig derfor på emner af direkte relevans for en borgers arbejds- og hverdagsliv.

Med forlæg i autentiske videointerviews med medarbejdere fra en stor dansk arbejdsplads får kursisten
mulighed for at træne nødvendige kommunikative kompetencer som fx:

• at aflytte og afkode autentisk mundtligt dansk, som det tales ”uden filter”

• at formulere sig på naturligt og forståeligt dansk om både arbejdspladsrelaterede og almene
emner

• at opnå grundigt kendskab til og den nødvendige rutine i samtale-genrens komplekse funktioner, som de udfolder sig i en autentisk kontekst, f.eks. på en arbejdsplads

• at orientere sig i og uddrage relevant information af realtekster med komplekst indhold

• at opnå rutine i skrivning af e-mails og beskeder

Samtaledansk 2 præsenterer en logisk og tydeliggjort progression over 10 lektioner, men materialet er også velegnet til differentieret undervisning på hold med stor spredning i niveau, da øvelser og opgaver er tilrettelagt, så de kan sammensættes og varieres afhængigt af kursistens individuelle niveau og progression.

Hver lektion har forklaringer af lektionens grammatiske komponenter, som samles i et praktisk appendiks bagest i bogen. Her findes også en overskuelig liste med ordforråd, struktureret efter indhold i temaer.

Samtaledansk 2 efterfølger Samtaledansk 1, der dækker AD-forløb 1-3 for kursister på DU2, og AD-forløb
1-2 på DU3, svarende til CEFR-niveau A1.

Videoer, lydindtalinger, udskrifter m.m. findes på https://samtaledansk2.ibog.gyldendal.dk/?id=129

Samme serie

Ingen produkter