Fås som

Bog

Pris pr. stk.

213,00 kr.

266,25 kr. inkl. moms

Stk.


I alt

213,00 kr.

266,25 kr. inkl. moms

Samtaledansk 1

På arbejde og i hverdagen

Søren Nørregaard Frederiksen

Samtaledansk er et videobaseret grundbogssystem til arbejdsmarkedsrettet undervisning i dansk for andetsprog for voksne. 

Samtaledansk 1 dækker CEFR-niveau A1.

Til systemet hører også Samtaledansk 2 (A2) og websitet https://samtaledansk1.ibog.gyldendal.dk/?id=185, hvor bogens videoer ligger.

I Samtaledansk 1 får kursisten mulighed for intensiv træning i autentisk dansk, som det tales og skrives på arbejdspladser og i det offentlige rum. Målet er at kickstarte kursistens evne og lyst til at anvende sproget i praksis, uden for klasserummet.
Indholdet baserer sig derfor fra start på emner af direkte relevans for en borgers arbejds- og hverdagsliv.

Med forlæg i autentiske videointerviews med medarbejdere fra en stor dansk arbejdsplads får kursisten
mulighed for at træne nødvendige kommunikative kompetencer som fx:

• at aflytte og afkode autentisk mundtligt dansk, som det tales ”uden filter”

• at formulere sig på naturligt og forståeligt dansk om både arbejdspladsrelaterede og almene
emner

• at opnå grundigt kendskab til og den nødvendige rutine i samtale-genrens komplekse funktioner, som de udfolder sig i en autentisk kontekst, f.eks. på en arbejdsplads

• at orientere sig i og uddrage relevant information af realtekster med komplekst indhold

• at opnå rutine i skrivning af e-mails og beskeder

Samtaledansk 1 præsenterer en logisk og tydeliggjort progression over 10 lektioner, men materialet er også velegnet til differentieret undervisning på hold med stor spredning i niveau, da øvelser og opgaver er tilrettelagt, så de kan sammensættes og varieres afhængigt af kursistens individuelle niveau og progression.

Hver lektion har forklaringer af lektionens grammatiske komponenter, som samles i et praktisk appendiks bagest i bogen. Her findes også en overskuelig liste med ordforråd, struktureret efter indhold i temaer.

Videoer, lydindtalinger, udskrifter m.m. findes på https://samtaledansk1.ibog.gyldendal.dk/?id=185

En del af serien Samtaledansk
Samtaledansk 1

Fås som

  • Bog

Samme serie

Fakta

Samtaledansk 2

Samtaledansk 2

Pris pr. stk.

213,00 kr.

266,25 kr. inkl. moms

+-

Fås som

  • Bog