Fås som

Bog

Pris pr. stk.

147,00 kr.

183,75 kr. inkl. moms

Stk.


I alt

147,00 kr.

183,75 kr. inkl. moms

Essayet

Berit Riis Langdahl

Genrer i dansk - Essayet behandler det litterære essay. Den giver en grundig introduktion til genrens typiske træk, form og indhold såvel som til undergenrer og beslægtede genrer. Bogen indeholder et bredt udvalg af analytiske, kreative og web 2.0-funderede opgaver. Opgaverne baserer sig på ny pædagogisk tænkning, der tager højde for elevinddragelse og elevernes brug af digitale medier.

Tekstudvalget spænder bredt både i tid og emne. Teksterne er nøje udvalgt med henblik på at dække de forskellige genrer og på at inspirere til indlevelse og debat. Essayet lægger med sine mange opgaver og fyldige tekstudvalg op til at arbejde med genren i både 1., 2. og 3.g. Bogen er tænkt til at supplere undervisning inden for litteratur, sprog og medier og således nuancere danskundervisningen på en sjov og innovativ måde. Genreserien har til formål at give elever i gymnasiets danskundervisning en grundig indføring i de forskellige genrer og dermed også give dem en bredere forståelse af tidens mange genrehybrider i trykte og digitale medier. Det er ligeledes hensigten med genreserien, at bøgerne tilgodeser læreplanens krav og anvender flere af de tre fagsøjlers teorier og metoder.  
En del af serien Genrer i dansk
Essayet

Fås som

  • Bog

Samme serie

Fakta

Talen

Talen

Pris pr. stk.

131,00 kr.

163,75 kr. inkl. moms

+-

Fås som

  • Bog
Rejselitteratur

Rejselitteratur

Pris pr. stk.

149,00 kr.

186,25 kr. inkl. moms

+-

Fås som

  • Bog
Folkevisen

Folkevisen

Pris pr. stk.

131,00 kr.

163,75 kr. inkl. moms

+-

Fås som

  • Bog