Elementær Portugisisk Grammatik

Elementær Portugisisk Grammatik

Birger Lohse og Jørgen Schmitt Jensen

Beskrivelse

Fakta

Den første portugisiske grammatik på dansk, der beskriver både portugisisk og brasiliansk sprogbrug med tydelig understregning af indbyrdes afvigelser. I bogen bliver der lagt særlig vægt på de vigtigste forskelle til dansk.

Bogen anvendes overalt i undervisningen i portugisisk, herunder på universiteternes grunduddannelser. Et afsnit sidst i bogen fremhæver ligheder og forskelle mellem portugisisk og de øvrige romanske sprog spansk, fransk og italiensk, så det bliver lettere at gå fra ét romansk sprog til et andet.

Bogen er skrevet af førende kendere af portugisisk.

Fås som
I alt

199,20 kr.

249,00 kr. inkl. moms