Abracadabra 2
5. klasse - Engelsk

Abracadabra 2

Textbook

Kirsten Koudahl, Bob Salter og Hans-Henrik Sørensen

Beskrivelse

Fakta

Textbook indeholder autentiske tekster, litterære tekster, vers, sange, kommunikative øvelser, praktisk-musiske aktiviteter og meget andet. Illustrationsmaterialet er righoldigt og i mange tilfælde velegnet som igangsætter for samtaler både i klassesammenhæng og i mindre grupper.

Samme serie

Ingen produkter