PRØVEVEJLEDNING I NATURFAG

På denne side kan du læse om prøvevejledning i naturfag, fællesfaglige fokusområder i naturfag og de kompetencer, som eleverne bliver testet i – både i den digitale prøve og i den fællesfaglige prøve.

Gyldendal tilbyder en stor fagportal tilegnet specifikt til den fællesfaglige naturfagsprøve, Naturfagsprøven.gyldendal.dk.

Gå til fagportalen >

Gyldendal tilbyder også tre websites dedikeret til de digitale og skriftlige udtræksprøver, henholdsvis webprøver fysik/kemi, webprøver geografi og webprøver biologi.

Se de individuelle links til webprøverne nedenfor.

Du kan også læse mere om Verdens naturfag, som er Gyldendals nye naturfagssystem, der forener de tre naturfag i udskolingen med fokus på fællesfaglige fokusområder og sammenhængen mellem naturfagene.

Læs mere om Verdens naturfag >

Gyldendals fagportal til naturfagsprøven

Med Gyldendals store fagportal til naturfagsprøven har vi samlet alt det, du og dine elever skal bruge til det fællesfaglige arbejde i naturfag, og som guider og støtter eleverne frem mod den afsluttende prøve i naturfag.

Portalens opbygning er enkel, og den er nem at navigere i for både lærere og elever. Portalen tager udgangspunkt i de fællesfaglige fokusområder i naturfag, som eleverne også afslutningsvis bliver prøvet i, og som samtidig udgør essensen af det fællesfaglige arbejde mellem biologi, fysik/kemi og geografi.

Læs mere om portalen her >

 

 

Fællesfaglige fokusområder i naturfag

Portalen indeholder ni strukturerede og problembaserede fællesfaglige undervisningsforløb. Eleverne skal ifølge Fælles Mål gennemføre mindst seks fællesfaglige undervisningsforløb i løbet af 7.-9. klasse med henblik på at styrke deres tilegnelse af de naturfaglige kompetencer.

Det er samtidig blandt de gennemførte fællesfaglige forløb fra 8.-9. klasse, at eleverne skal udvælge minimum fire forløb, som de skal opgive til den fællesfaglige naturfagsprøve.

Se de fællesfaglige undervisningsforløb >

For hvert forløb indeholder portalen faglige tekster, øvelser, selvrettende opgaver, elevmål, tegn på læring, vejledninger til begreber, evaluering samt prøvevejledning i naturfag, der guider og hjælper eleverne med at formulere arbejdsspørgsmål, problemstillinger, mindmaps og den endelige udarbejdelse af den naturfaglige undersøgelse vedrørende det givne emne.

På den måde får eleverne erfaring med arbejdsprocesserne frem mod den naturfaglige prøve.

De naturfaglige kompetencer

I både den fællesfaglige naturfagsprøve og i de digitale udtræksprøver bliver eleverne testet i de naturfaglige kompetencer. I den fællesfaglige naturfagsprøve, der er praktisk og mundtlig, er det vigtigt, at de fire kompetencer kommer i spil i en sammenblanding af de tre naturfags individuelle vinkler.

Eleverne skal kunne bruge undersøgelseskompetencen ud fra problembaserede undervisningsforløb og fællesfaglige fokusområder i naturfag. Her skal eleverne formulere problemstillinger og arbejdsspørgsmål, planlægge hvordan disse kan undersøges ved hjælp af forsøg eller andet empiri og afslutningsvis redegøre og konkludere deres resultater.

Eleverne skal ud fra modelleringskompetencen kunne behandle deres undersøgelser med relevante naturfaglige modeller, hvor de skal analysere deres resultater og samtidig forholde sig kritisk ud fra de anvendte modeller.

I perspektiveringskompetencen skal eleverne kunne relatere og perspektivere deres problemstillinger og resultater til deres omverden. Dermed kan eleverne forstå de eventuelle konsekvenser forskellige problemer har, og hvordan man kan arbejde mod en løsning på problemstillingerne.

Kommunikationskompetencen handler om, at eleverne skal kunne videreformidle ovenstående ved brug af fagsprog, både mundtligt og skriftligt, så de kan argumentere på baggrund af relevante naturfaglige begrundelser.

Webprøver i naturfag

Gyldendal har udarbejdet tre websites til webprøver i naturfag: webprøver fysik/kemi, webprøver geografi og webprøver biologi.

Nedenfor følger en gennemgang af de forskellige websites, men fælles for dem er, at de har til formål at træne, teste og dygtiggøre elevernes naturfaglige færdigheder og kompetencer samt at forberede dem til de digitale udtræksprøver.

På sitet har eleverne mulighed for at vælge webprøver, der øver den skriftlige prøve i enten biologi, fysik/kemi eller geografi. Eleverne kan få testet deres faglige niveau, og webprøverne kan med fordel afholdes før og efter et afsluttet forløb. Webprøverne har en selvrettende funktion, og resultaterne er umiddelbart tilgængelige efter testen.

Lærere og elever får detaljeret respons på webprøverne, der hjælper med hurtig og effektiv opfølgning og feedback. Herved fungerer webprøverne som et vigtigt evalueringsredskab, der kan indgå i arbejdet om at dygtiggøre eleverne.

Bestil prøveadgang til webprøver fysik/kemi >

Bestil prøveadgang til webprøver geografi >

Bestil prøveadgang til webprøver biologi >

 

Webprøver til de tre naturfag indeholder:

  • Kompetencebaserede prøvesæt
  • Emnebaserede test, der prøver elevernes forståelse af gængse faglige områder
  • Tidligere prøveforberedende prøver, der tildeles af læreren
  • Øveprøver, der er frit tilgængelige for eleverne og kan bruges som individuelt træningsmateriale
  • Detaljeret respons på alle webprøver, nem adgang til testresultater og reduceret rettearbejde for læreren
  • Lærervejledning

 

Gå til webprøver fysik/kemi >

Gå til webprøver geografi >

Gå til webprøver biologi >

Verdens naturfag Gyldendals nyskabende naturfagssystem

Verdens naturfag er Gyldendals nye naturfagssystem til udskolingen, der tydeliggør fællesfagligheden og sammenhængene mellem fysik/kemi, geografi og biologi. Gennem det nyskabende system arbejder eleverne både med forståelsen af sammenhænge på tværs af naturfagene og styrkelsen af fagligheden i de enkelte naturfag.

Eleverne lærer også, at de forskellige naturfaglige problemstillinger fra omverdenen skal løftes og løses ud fra en fællesfaglig forståelse og indsats. At det fx ikke blot er en opgave for geografien alene at undersøge og løse problemstillinger vedrørende klimaforandringer, men at det er et fællesfagligt ansvar.

Netop disse fællesfaglige fokusområder sikrer en naturlig overgang mellem fagene, og Verdens naturfag er målrettet at forberede eleverne til den fællesfaglige naturfagsprøve, hvor eleverne skal demonstrere, at de ud fra de naturfaglige kompetencer og gennem anvendelse af relevant fagspecifikt indhold kan belyse en fællesfaglig problemstilling.

Læs meget mere om Verdens naturfag her >