MUNDTLIGHED I DANSKUNDERVISNINGEN

Ny mundtlighed i dansk - ind i teksten - ud til publikum er et materiale af forfatter og gymnasielærer Anette Fonnesbæk Skyt. Det sætter fokus på at udvikle elevernes prøverelevante mundtlige kompetencer med forløb om oplæsning og mundtlig fremlæggelse med udgangspunkt i det litterære tekstarbejde.   

Materialet sætter fokus på mundtlighed ud fra digitalt perspektiv – eleverne optager deres fremlæggelser med webcam, mobiltelefon eller andet kamera, hvor de både modtager og giver konstruktiv kritik til hinanden. Læreren giver desuden løbende respons, og eleverne reviderer deres fremlæggelser med henblik på at styrke den enkeltes mundtlighed.

 

Mundtlighed med et digitalt islæt

Materialet sætter fokus på mundtlighed ud fra digitalt perspektiv – eleverne optager deres fremlæggelser med webcam, mobiltelefon eller andet kamera, hvor de både modtager og giver konstruktiv kritik til hinanden. Læreren giver desuden løbende respons, og eleverne reviderer deres fremlæggelser med henblik på at styrke den enkeltes mundtlighed.

 

Tal så andre lytter

Forfatteren Louise Scheel Elling har lavet 15 korte og inspirerende film, der handler om, hvordan læreren kan hjælpe og understøtte sine elever til at blive gode talere og gode lyttere.

Filmene tager afsæt i forskellige talersituationer og berører blandt andet, hvordan man kan overkomme nervøsitet, og hvilke konkrete redskaber og strategier lærere og elever kan gøre brug af i mundtlige situationer.

Se filmene her > 

Louise Scheele Elling

Tag magten over sproget og nervøsiteten 

Det er vigtigt for demokratiet, at elever lærer at blive gode talere og lyttere, så de i fremtiden kan blande sig i debatten. At de lærer dem selv at kende i en usikker og nervøs situation, at de er opmærksomme på deres kropssprog og vejrtrækning, og at de øver sig bl.a. ved at begå en masse fejl og lære af dem.

 

Forskelligartede forløb i Gyldendals danskportal  

I vores danskportal til udskolingen har vi en lang række forløb med henblik på at oparbejde elevernes mundtlighed, sprog og kommunikative kompetencer. Udover den afsluttende mundtlige prøve i 9. klasse handler det ligeledes om at danne en samtalediskurs, der lægger vægt på den gode og konstruktive samtale og diskussion.

Brug Stemmen

Dette forløb handler om, hvordan eleverne bruger deres stemme som et bevidst formidlingsredskab. Eleverne skal lære at bruge et stemmepanels 6 forskellige knapper – alle med henblik på undersøgelsen af stemmens karakteristika, funktion og virkning. Eleverne lytter til, hvordan man kan frasere og artikulere med forskellige tonefald, tempi, styrke, mm.


Fremlæggelse

Her arbejder eleverne procesorienteret med mundtlighed og fremlæggelse. Forløbet er udviklet af Anette Fonnesbæk Skyt og princippet om fremlæggelse ved hjælp af digitale medier.

Eleverne skal parvis lave et foredrag ud fra retorikkens metode, der består af 5 forskellige forarbejdningsfaser; et argument findes, disponering af foredraget, formulering og stilisering af foredraget, udenadslære og fremførelse af foredraget.


Gruppediskussion

Ud fra det etiske emne det perfekte menneske – genmanipulation af fostre arbejder eleverne med gruppediskussion á fire elever i en gruppe. To og to repræsenterer eleverne ét panel og ét synspunkt.

Læringsmålet for dette forløb er, at eleverne lærer at argumentere for deres holdninger og værdier.

Debatten er opbygget omkring to påstande; én for genmanipulation og én imod. Debatten bliver optaget på et kamera, så eleverne kan få feedback for deres argumentation.  


Oplæsning

I det sidste forløb inden for mundtlighed handler det om at styrke elevernes oplæsning. Eleverne bliver præsenteret for forskellige genrer – der er forskel på, hvordan et eventyr, en sørgelig tekst og en humoristisk tekst skal læses op.

I forløbet bliver der skelnet mellem højtlæsning og oplæsning, hvor førstnævnte træner eleverne i en direkte gengivelse af en tekst. Oplæsning i fx et eventyr er mere indlevende, hvor det handler om at indfange publikum på medrivende vis i en bestemt stemning.