Fås som

Kend Kemien 1 / ibog

Kim Kusk Mortensen, Henrik Haumann Parbo og Annette Nyvad

Kend kemien 1 - i-bog er en digital og interaktiv udgave af papirudgaven af Kend Kemien 1, 2. udgave.

I-bogen er er tilføjet en række digitale ressourcer som, quizzer, eksperimenter, animationer og links.

Kend kemien 1 - i-bog dækker de krav til kernestof og supplerende stof, som læreplanerne stiller til gymnasiets C-niveau i kemi (stx og htx) efter 2017-reformen.

I Kend kemien 1 - i-bog  er der sket en gennemgribende opdatering af indhold og struktur i forhold til førsteudgaven. De væsentligste ændringer er

 • inddragelse af systematisk gennemgang af carbonhydrider i den organiske kemi forud for omtalen af alkoholer
 • beskrivelse af forskellige bindingstyper fordelt på hvert sit kapitel
 • omstrukturering af opgaverne – heraf mange nye - for at opnå meget bedre muligheder for differentiering mht. niveau i undervisningen.
 • Facitliste til opgaver

Kend kemien 1 - 2. udgave / i-bog  består af 12 kapitler:

 • Stoffer og blandinger - fra alkymi til kemi
 • Adskillelse af stoffer - filtrering og destillation
 • Atomer - verdens mindste byggesten
 • Ioner og ionforbindelser - ionbinding
 • Molekyler og elektronparbindinger
 • Hvor meget stof? - Reaktioner og stofmængder
 • Opløsninger - koncentrationer og grænseværdier
 • Vand og hydrogenbindinger
 • Organiske forbindelser - carbonhydrider og alkoholer
 • Syrer og baser - surt eller basisk
 • Redoxreaktioner - flytning af elektroner
 • Fedstoffer - mættede eller umættede
 • Appendiks
 • Facitliste
 • Stikordsregister
 • Grundstoffernes periodesystem
 • Tabeller  

 

En del af serien Kend Kemien
Kend Kemien 1 / ibog

Fås som

 • Bog
 • i-bog

Samme serie

Fakta

Kend Kemien 3

Kend Kemien 3

Pris pr. stk.

356,00 kr.

445,00 kr. inkl. moms

+-

Fås som

 • Bog
Kend Kemien 2

Kend Kemien 2

Pris pr. stk.

356,00 kr.

445,00 kr. inkl. moms

+-

Fås som

 • Bog
 • i-bog
Kend kemien 1 - Eksperimenter

Kend kemien 1 - Eksperimenter

Pris pr. skole

720,00 kr.

900,00 kr. inkl. moms

Fås som

 • Website
Kend kemien 2 - Eksperimenter

Kend kemien 2 - Eksperimenter

Pris pr. skole

720,00 kr.

900,00 kr. inkl. moms

Fås som

 • Website
Kend kemien 3 - Eksperimenter

Kend kemien 3 - Eksperimenter

Pris pr. skole

720,00 kr.

900,00 kr. inkl. moms

Fås som

 • Website