Spring til hovedindhold
MÆRKER - Stor, større, størst

MÆRKER - Stor, større, størst

Litteraturundervisning 3.-4. klasse

Marianne Oksbjerg

Indtryk – udtryk – aftryk
Litteraturen er mærker sat af en forfatter, og teksterne kan afsætte mærker i den læser, der tager livtag med dem. Det kræver en danskundervisning, hvor eleverne inviteres til at være på mærkerne. Undervisningen skal sikre, at eleverne bider mærke i litteraturen – at de tager stilling til sprog, værdier og holdninger, som det kommer til udtryk i digte, eventyr, noveller, billedfortællinger og hele værker. De skal også diskutere, udvikle deres kritiske sans og lære at stille spørgsmål til teksterne og deres egen virkelighedsopfattelse. Kort sagt skal eleverne lære selv at sætte mærker.

I Stor, større, størst af Marianne Oksbjerg er der fokus på tekster og billeder af: Kim Fupz Aakeson, Rasmus Bregnhøi, Tina Sakura Bestle, Charlotte Pardi, Ken Denning, Sara Houmann Mortensen, Mette Emilieanna Bruun, Poul Borum og Halfdan Rasmussen. Bogen kredser om forældre-barn relationer i en periode af elevernes liv, hvor de stadig er meget afhængige af de voksne. Tekster og opgaver handler ud fra barnets synsvinkel om at blive større og ville bestemme mere selv. Regler, planer og modstand i forholdet mellem børn og deres voksne følges oftest på vej af en vældig humor i flere af teksterne.


Kommunikationskritiske kompetencer i dansk
MÆRKER-serien er tematisk strukturerede litteraturbøger til 3.-4. klasse og 5.-6. klasse. Arbejdsark til eleverne, yderligere inspiration til læreren og omtale af forfatterne er gratis tilgængeligt på maerker.gyldendal.dk.

I MÆRKER bliver eleverne ansporet til at bringe deres egne værdier og holdninger i spil som en del af fællessamtalerne og makkeropgaverne omkring de læste tekster. Forløb rundes af med elevpræsentationer/-udstillinger/-produkter, der har andre modtagere end klassen selv.
Materialet lægger op til en vekselvirkning mellem at læse, tænke, tale, skrive og være kreativ omkring temaet fx med inddragelse af web 2.0-værktøjer.


Marianne Oksbjerg
Lærer, skolebibliotekar og cand. pæd. i dansk didaktik. Har undervist i dansk i grundskolen i mange år og har erfaring med undervisning i dansk på læreruddannelsen. Har bidraget til antologien Litteraturlyst og læring og til flere tidsskrifter med artikler om litteraturundervisning, læring og elevers udvikling af kommunikationskritisk kompetence. Forfatter til flere undervisningsforløb på dansk3-6.gyldendal.dk.
 

Fås som
I alt

173,00 kr.

216,25 kr. inkl. moms

Ingen produkter