Spring til hovedindhold

MÆRKER - Ustyrlig uhygge

Litteraturundervisning 5.-6. klasse

Ayoe Quist Henkel og Marianne Oksbjerg

Indtryk – udtryk – aftryk
Litteraturen er mærker sat af en forfatter, og teksterne kan afsætte mærker i den læser, der tager livtag med dem. Det kræver en danskundervisning, hvor eleverne inviteres til at være på mærkerne. Undervisningen skal sikre, at eleverne bider mærke i litteraturen – at de tager stilling til sprog, værdier og holdninger, som det kommer til udtryk i digte, eventyr, noveller, billedfortællinger og hele værker. De skal også diskutere, udvikle deres kritiske sans og lære at stille spørgsmål til teksterne og deres egen virkelighedsopfattelse. Kort sagt skal eleverne lære selv at sætte mærker.

I Ustyrlig uhygge af Ayoe Quist Henkel og Marianne Oksbjerg arbejder eleverne med det uhyggelige. Det uhyggelige er et klassisk tema, der ofte dukker op i litteratur, billeder, film og computerspil. Men hvorfor bliver vi på én gang tiltrukket og frastødt af det uhyggelige, det uforklarlige, det ukontrollable og det grænseoverskridende? Det er bl.a. dét, eleverne skal reflektere over og sætte sig selv i relation til, mens der læses tekster og ses på billeder af: Kenneth Bøgh Andersen, Peter Mouritzen, Mette Finderup, Els Cools m.fl.

De læsemåder, materialet lægger op til, tager hensyn til elevernes forudsætninger og forsøger at bygge bro mellem teksternes verden og elevernes. Der er både opgaver, som specifikt træner eleverne i at læse fiktive tekster og giver et fagsprog til tekstfortolkningen, og der er opgaver, som bringer teksterne i dialog med elevernes eget liv og deres erfaringer med det uhyggelige.
 

Kommunikationskritiske kompetencer i dansk
MÆRKER-serien er tematisk strukturerede litteraturbøger til 3.-4. klasse og 5.-6. klasse. Arbejdsark til eleverne, yderligere inspiration til læreren og omtale af forfatterne er gratis tilgængeligt på maerker.gyldendal.dk.

I MÆRKER bliver eleverne ansporet til at bringe deres egne værdier og holdninger i spil som en del af fællessamtalerne og makkeropgaverne omkring de læste tekster. Forløb rundes af med elevpræsentationer/-udstillinger/-produkter, der har andre modtagere end klassen selv.

Materialet lægger op til en vekselvirkning mellem at læse, tænke, tale, skrive og være kreativ omkring temaet fx med inddragelse af web 2.0-værktøjer.

 

Nærværende litteraturundervisning
MÆRKER-seriens litteraturpædagogiske fokus er bl.a. at:

  • arbejde struktureret med læsemåder og læseforståelse
  • integrere samarbejdsstrukturer inspireret af CL, der er særligt velegnede til litteraturundervisning
  • lægge op til elevernes dialog med litteraturen og hinanden
  • tilskynde til elevernes egen skriftlighed som en del af litteraturarbejdet
  • opfordre eleverne til at være selvproducerende
  • udvikle elevernes kommunikationskritiske og reflekterende kompetencer
  • få den nyere litteratur i spil.

 

Forfatterne bag
Ayoe Quist Henkel er cand.pæd. i Dansk didaktik og lektor ved læreruddannelsen i Silkeborg, VIA University College. Hun er forfatter til materialerne SAMMEN OM at læse litteratur samt medredaktør og bidragyder til grundbøgerne Stjernebilleder I-III om moderne børne- og ungdomslitteratur. Har også skrevet Barske brødre, MÆRKER til 5.-6. klasse.

Marianne Oksbjerg er cand.pæd i Dansk didaktik og ansat som adjunkt ved læreruddannelsen i Aalborg. Hun har undervist i dansk i grundskolen i mange år og har erfaring med undervisning i dansk på læreruddannelsen. Har bidraget til antologien Litteraturlyst og læring og til flere tidsskrifter med artikler om litteraturundervisning, læring og elevers udvikling af kommunikationskritisk kompetence. Forfatter til Stor, større, størst, MÆRKER til 3.-4. klasse samt flere undervisningsforløb på dansk3-6.gyldendal.dk.

Fås som
I alt

196,00 kr.

245,00 kr. inkl. moms

Ingen produkter