Mærker

MÆRKER er et materiale til litteraturundervisningen på mellemtrinnet. Der er fokus på den nye litteratur – ældre litteratur medtages kun i begrænset omfang og som et perspektiv på litteraturen netop nu. Serien omfatter en række tematisk strukturerede litteraturbøger til 3.-4. klasse og 5.-6. klasse med tilhørende arbejdsark, som du finder under EKSTRAMATERIALER på den enkelte titel.

Litteraturen er mærker sat af en forfatter, og teksterne kan afsætte mærker i den læser, der tager livtag med dem. Det kræver en danskundervisning, hvor eleverne inviteres til at være på mærkerne – opmærksomme og åbne for at noget kan ske, og at de selv skal være aktive deltagere i dette noget. Undervisningen skal sikre, at eleverne bider mærke i litteraturen – at de tager stilling til sprog, værdier og holdninger, som det kommer til udtryk i digte, eventyr, noveller, billedfortællinger og hele værker. De skal også diskutere, udvikle deres kritiske sans og lære at stille spørgsmål til teksterne og deres egen virkelighedsopfattelse.Kort sagt skal eleverne lære selv at sætte mærker.

Som et gennemgående træk vil eleverne i MÆRKER blive ansporet til at bringe egne værdier og holdninger i spil som en del af fællesdiskussionerne og makkeropgaverne omkring de læste tekster, og alle forløb rundes af med relevante elevpræsentationer/-udstillinger/-produkter, der har andre og flere modtagere end klassen selv. Bøgerne lægger op til en vekselvirkning mellem at læse, tænke, tale, skrive og være kreativ omkring temaet – dog hele tiden med fokus på at det er litteraturen, der er i centrum.

Seriens fokus er bl.a.:

  • Læsemåder og læseforståelse
  • Samarbejdsstrukturer, der er særligt velegnede i litteraturundervisningen (CL)
  • Elevernes egen skriftlighed i litteraturarbejdet
  • Eleverne skal være selvproducerende
  • Elevernes kommunikationskritiske kompetencer.

KURSUS

At være på mærkerne i litteraturtimerne

Bliv klogere på, hvordan du får den nyere litteratur i spil, og hvordan du kan tilrettelægge en tematisk struktureret litteraturundervisning på mellemtrinnet, der giver aktive, meddigtende og selvproducerende elever; elever der er på mærkerne.

Hør hvorfor og hvordan din litteraturundervisning også skal udvikle elevernes kommunikationskritiske kompetencer, og hvorfor det er vigtigt, dels at tilskynde til elevernes egen skriftlighed som en del af litteraturarbejdet, dels at integrere udvalgte samarbejdsstrukturer (CL).

Med udgangspunkt i ovenstående ramme og deres respektive titler i litteraturserien MÆRKER tilbyder Marianne Oksbjerg og Ayoe Quist Henkel kurser på skoler, CFU’er og andre uddannelsesinstitutioner.

Lav en aftale direkte med forfatteren ...

Aftale vedr. tid, sted, præcist kursusindhold og honorar aftales direkte med forfatterne:

Marianne Oksbjerg mao@ucn.dk

Ayoe Quist Henkel aqh@viauc.dk

Fakta

  • Antal materialer5
  • Klassetrin3. klasse - 6. klasse