Mærker

MÆRKER er et materiale til litteraturundervisningen på mellemtrinnet. Der er fokus på den nye litteratur – ældre litteratur medtages kun i begrænset omfang og som et perspektiv på litteraturen netop nu. Serien omfatter en række tematisk strukturerede litteraturbøger til 3.-4. klasse og 5.-6. klasse med tilhørende arbejdsark på maerker.gyldendal.dk

Litteraturen er mærker sat af en forfatter, og teksterne kan afsætte mærker i den læser, der tager livtag med dem. Det kræver en danskundervisning, hvor eleverne inviteres til at være på mærkerne – opmærksomme og åbne for at noget kan ske, og at de selv skal være aktive deltagere i dette noget. Undervisningen skal sikre, at eleverne bider mærke i litteraturen – at de tager stilling til sprog, værdier og holdninger, som det kommer til udtryk i digte, eventyr, noveller, billedfortællinger og hele værker. De skal også diskutere, udvikle deres kritiske sans og lære at stille spørgsmål til teksterne og deres egen virkelighedsopfattelse.Kort sagt skal eleverne lære selv at sætte mærker.

Som et gennemgående træk vil eleverne i MÆRKER blive ansporet til at bringe egne værdier og holdninger i spil som en del af fællesdiskussionerne og makkeropgaverne omkring de læste tekster, og alle forløb rundes af med relevante elevpræsentationer/-udstillinger/-produkter, der har andre og flere modtagere end klassen selv. Bøgerne lægger op til en vekselvirkning mellem at læse, tænke, tale, skrive og være kreativ omkring temaet – dog hele tiden med fokus på at det er litteraturen, der er i centrum.

Seriens fokus er bl.a.:

 • Læsemåder og læseforståelse
 • Samarbejdsstrukturer, der er særligt velegnede i litteraturundervisningen (CL)
 • Elevernes egen skriftlighed i litteraturarbejdet
 • Eleverne skal være selvproducerende
 • Elevernes kommunikationskritiske kompetencer.

Fakta

 • Antal materialer6
 • Klassetrin3. klasse - 6. klasse
Filtrering
Sorter efter
 • Alfabetisk (A-Å)
 • Alfabetisk (Å-A)
 • Nyeste materialer

6 materialer

MÆRKER - Ustyrlig uhygge
Indtryk – udtryk – aftryk Litteraturen er mærker sat af en forfatter, og teksterne kan afsætte mærker i den læser, der tager livtag med dem. Det kræver en danskundervisning, hvor eleverne inviteres til at være på mærkerne. Undervisningen skal sikre, at eleverne bider mærke i litteraturen – at de tager stilling til sprog, værdier og holdninger, som det kommer til udtryk i digte, eventyr, noveller, billedfortællinger og hele værker. De skal også diskutere, udvikle deres kritiske sans og lære at stille spørgsmål til teksterne og deres egen virkelighedsopfattelse. Kort sagt skal eleverne lære selv at sætte mærker. I Ustyrlig uhygge af Ayoe Quist Henkel og Marianne Oksbjerg arbejder eleverne med det uhyggelige. Det uhyggelige er et klassisk tema, der ofte dukker op i litteratur, billeder, film og computerspil. Men hvorfor bliver vi på én gang tiltrukket og frastødt af det uhyggelige, det uforklarlige, det ukontrollable og det grænseoverskridende? Det er bl.a. dét, eleverne skal reflektere over og sætte sig selv i relation til, mens der læses tekster og ses på billeder af: Kenneth Bøgh Andersen, Peter Mouritzen, Mette Finderup, Els Cools m.fl. De læsemåder, materialet lægger op til, tager hensyn til elevernes forudsætninger og forsøger at bygge bro mellem teksternes verden og elevernes. Der er både opgaver, som specifikt træner eleverne i at læse fiktive tekster og giver et fagsprog til tekstfortolkningen, og der er opgaver, som bringer teksterne i dialog med elevernes eget liv og deres erfaringer med det uhyggelige.   Kommunikationskritiske kompetencer i dansk MÆRKER-serien er tematisk strukturerede litteraturbøger til 3.-4. klasse og 5.-6. klasse. Arbejdsark til eleverne, yderligere inspiration til læreren og omtale af forfatterne er gratis tilgængeligt på maerker.gyldendal.dk. I MÆRKER bliver eleverne ansporet til at bringe deres egne værdier og holdninger i spil som en del af fællessamtalerne og makkeropgaverne omkring de læste tekster. Forløb rundes af med elevpræsentationer/-udstillinger/-produkter, der har andre modtagere end klassen selv. Materialet lægger op til en vekselvirkning mellem at læse, tænke, tale, skrive og være kreativ omkring temaet fx med inddragelse af web 2.0-værktøjer.   Nærværende litteraturundervisning MÆRKER-seriens litteraturpædagogiske fokus er bl.a. at: arbejde struktureret med læsemåder og læseforståelse integrere samarbejdsstrukturer inspireret af CL, der er særligt velegnede til litteraturundervisning lægge op til elevernes dialog med litteraturen og hinanden tilskynde til elevernes egen skriftlighed som en del af litteraturarbejdet opfordre eleverne til at være selvproducerende udvikle elevernes kommunikationskritiske og reflekterende kompetencer få den nyere litteratur i spil.   Forfatterne bag Ayoe Quist Henkel er cand.pæd. i Dansk didaktik og lektor ved læreruddannelsen i Silkeborg, VIA University College. Hun er forfatter til materialerne SAMMEN OM at læse litteratur samt medredaktør og bidragyder til grundbøgerne Stjernebilleder I-III om moderne børne- og ungdomslitteratur. Har også skrevet Barske brødre, MÆRKER til 5.-6. klasse. Marianne Oksbjerg er cand.pæd i Dansk didaktik og ansat som adjunkt ved læreruddannelsen i Aalborg. Hun har undervist i dansk i grundskolen i mange år og har erfaring med undervisning i dansk på læreruddannelsen. Har bidraget til antologien Litteraturlyst og læring og til flere tidsskrifter med artikler om litteraturundervisning, læring og elevers udvikling af kommunikationskritisk kompetence. Forfatter til Stor, større, størst, MÆRKER til 3.-4. klasse samt flere undervisningsforløb på dansk3-6.gyldendal.dk.

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

170,00 kr.

212,50 kr. inkl. moms

+-
MÆRKER - Hvad er meningen?
  Indtryk – udtryk – aftryk Litteraturen er mærker sat af en forfatter, og teksterne kan afsætte mærker i den læser, der tager livtag med dem. Det kræver en danskundervisning, hvor eleverne inviteres til at være på mærkerne. Undervisningen skal sikre, at eleverne bider mærke i litteraturen – at de tager stilling til sprog, værdier og holdninger, som det kommer til udtryk i digte, eventyr, noveller, billedfortællinger og hele værker. De skal også diskutere, udvikle deres kritiske sans og lære at stille spørgsmål til teksterne og deres egen virkelighedsopfattelse. Kort sagt skal eleverne lære selv at sætte mærker. I Hvad er meningen? af Anna Karlskov Skyggebjerg er der fokus på tekster, malerier og illustrationer af: Ken Denning, Shaun Tan, Tina Sakura Bestle, Bent Haller, Louis Jensen, Lilian Brøgger, Trine Andersen, Els Cools og Jens Teglers. At søge efter mening er det tematiske omdrejningspunkt i bogen, hvor det er en pointe, at skabelse af mening fremstår varieret og med et flertydigt budskab. Temaet behandles i mange forskellige genrer fra poesi til science fiction, og det anskues fra forskellige vinkler. Den tematiske gennemspilning spænder fra individets undring over sin egen placering i universet over tabet af mening i hverdagen til den pludselige refleksion over mening i mødet med det fremmede. De læsemåder, materialet lægger op til, tager hensyn til elevernes forudsætninger og forsøger at bygge bro mellem teksternes verden og elevernes. Der er både opgaver, som specifikt træner eleverne i at læse fiktive tekster og giver et fagsprog til tekstfortolkningen, og der er opgaver, som bringer teksterne i dialog med elevernes eget liv og ansporer dem i deres egen meningsdannelse. Kommunikationskritiske kompetencer i dansk MÆRKER-serien er tematisk strukturerede litteraturbøger til 3.-4. klasse og 5.-6. klasse. Arbejdsark til eleverne, yderligere inspiration til læreren og omtale af forfatterne er gratis tilgængeligt på maerker.gyldendal.dk. I MÆRKER bliver eleverne ansporet til at bringe deres egne værdier og holdninger i spil som en del af fællessamtalerne og makkeropgaverne omkring de læste tekster. Forløb rundes af med elevpræsentationer/-udstillinger/-produkter, der har andre modtagere end klassen selv. Materialet lægger op til en vekselvirkning mellem at læse, tænke, tale, skrive og være kreativ omkring temaet fx med inddragelse af web 2.0-værktøjer. Anna Karlskov Skyggebjerg Anna Karlskov Skyggebjerg er lektor på Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik. Hun er forfatter til bøger og artikler om børnelitteratur og litteraturpædagogiske emner, og hun har skrevet adskillige materialer til litteraturundervisningen på mellemtrinnet (fx Fantastiske forvandlinger, DANSK ER … og undervisningsforløb på dansk3-6.gyldendal.dk).  

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

170,00 kr.

212,50 kr. inkl. moms

+-
MÆRKER - Mærkelige dage
Indtryk – udtryk – aftryk Litteraturen er mærker sat af en forfatter, og teksterne kan afsætte mærker i den læser, der tager livtag med dem. Det kræver en danskundervisning, hvor eleverne inviteres til at være på mærkerne. Undervisningen skal sikre, at eleverne bider mærke i litteraturen – at de tager stilling til sprog, værdier og holdninger, som det kommer til udtryk i digte, eventyr, noveller, billedfortællinger og hele værker. De skal også diskutere, udvikle deres kritiske sans og lære at stille spørgsmål til teksterne og deres egen virkelighedsopfattelse. Kort sagt skal eleverne lære selv at sætte mærker. I Mærkelige dage af Mette B. Westergaard er der fokus på tekster og billeder af: Jakob Martin Strid, Rebecca Bach-Lauritsen, Bo Odgård Iversen, Elin Winther, Dina Gellert, Dy Plambeck og Charlotte Pardi. Med temaet om de mærkelige dage sættes der spot på et menneskelivs vekslen mellem hverdagens rutiner og vaner – og det øjeblik, hvor der sker et brud på det kendte, noget mærkeligt. Kommunikationskritiske kompetencer i dansk MÆRKER-serien er tematisk strukturerede litteraturbøger til 3.-4. klasse og 5.-6. klasse. Arbejdsark til eleverne, yderligere inspiration til læreren og omtale af forfatterne er gratis tilgængeligt på maerker.gyldendal.dk. I MÆRKER bliver eleverne ansporet til at bringe deres egne værdier og holdninger i spil som en del af fællessamtalerne og makkeropgaverne omkring de læste tekster. Forløb rundes af med elevpræsentationer/-udstillinger/-produkter, der har andre modtagere end klassen selv. Materialet lægger op til en vekselvirkning mellem at læse, tænke, tale, skrive og være kreativ omkring temaet, fx med inddragelse af web 2.0-værktøjer. Mette Bechmann Westergaard Lærer, skolebibliotekar og Master i Børnelitteratur. Har undervist på mellemtrinnet og i udskolingen siden 1998. Forfatter til Ned i Novellen og undervisningshæfter til fiktionsserien Os fra Blomsterkvarteret, samt undervisningsforløb på dansk3-6.gyldendal.dk.  

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

149,00 kr.

186,25 kr. inkl. moms

+-
MÆRKER - Stor, større, størst
Indtryk – udtryk – aftryk Litteraturen er mærker sat af en forfatter, og teksterne kan afsætte mærker i den læser, der tager livtag med dem. Det kræver en danskundervisning, hvor eleverne inviteres til at være på mærkerne. Undervisningen skal sikre, at eleverne bider mærke i litteraturen – at de tager stilling til sprog, værdier og holdninger, som det kommer til udtryk i digte, eventyr, noveller, billedfortællinger og hele værker. De skal også diskutere, udvikle deres kritiske sans og lære at stille spørgsmål til teksterne og deres egen virkelighedsopfattelse. Kort sagt skal eleverne lære selv at sætte mærker. I Stor, større, størst af Marianne Oksbjerg er der fokus på tekster og billeder af: Kim Fupz Aakeson, Rasmus Bregnhøi, Tina Sakura Bestle, Charlotte Pardi, Ken Denning, Sara Houmann Mortensen, Mette Emilieanna Bruun, Poul Borum og Halfdan Rasmussen. Bogen kredser om forældre-barn relationer i en periode af elevernes liv, hvor de stadig er meget afhængige af de voksne. Tekster og opgaver handler ud fra barnets synsvinkel om at blive større og ville bestemme mere selv. Regler, planer og modstand i forholdet mellem børn og deres voksne følges oftest på vej af en vældig humor i flere af teksterne. Kommunikationskritiske kompetencer i dansk MÆRKER-serien er tematisk strukturerede litteraturbøger til 3.-4. klasse og 5.-6. klasse. Arbejdsark til eleverne, yderligere inspiration til læreren og omtale af forfatterne er gratis tilgængeligt på maerker.gyldendal.dk. I MÆRKER bliver eleverne ansporet til at bringe deres egne værdier og holdninger i spil som en del af fællessamtalerne og makkeropgaverne omkring de læste tekster. Forløb rundes af med elevpræsentationer/-udstillinger/-produkter, der har andre modtagere end klassen selv. Materialet lægger op til en vekselvirkning mellem at læse, tænke, tale, skrive og være kreativ omkring temaet fx med inddragelse af web 2.0-værktøjer. Marianne Oksbjerg Lærer, skolebibliotekar og cand. pæd. i dansk didaktik. Har undervist i dansk i grundskolen i mange år og har erfaring med undervisning i dansk på læreruddannelsen. Har bidraget til antologien Litteraturlyst og læring og til flere tidsskrifter med artikler om litteraturundervisning, læring og elevers udvikling af kommunikationskritisk kompetence. Forfatter til flere undervisningsforløb på dansk3-6.gyldendal.dk.  

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

149,00 kr.

186,25 kr. inkl. moms

+-
MÆRKER - Barske brødre
Indtryk – udtryk – aftryk Litteraturen er mærker sat af en forfatter, og teksterne kan afsætte mærker i den læser, der tager livtag med dem. Det kræver en danskundervisning, hvor eleverne inviteres til at være på mærkerne. Undervisningen skal sikre, at eleverne bider mærke i litteraturen – at de tager stilling til sprog, værdier og holdninger, som det kommer til udtryk i digte, eventyr, noveller, billedfortællinger og hele værker. De skal også diskutere, udvikle deres kritiske sans og lære at stille spørgsmål til teksterne og deres egen virkelighedsopfattelse. Kort sagt skal eleverne lære selv at sætte mærker. I Barske brødre af Ayoe Quist Henkel er der fokus på tekster, billeder og film af: Morten Ramsland, Lars Gabel, Shaun Tan, Kim Fupz Aakeson, Jesper Wung-Sung, Rasmus Meisler, Hans Otto Jørgensen, Maria Wandel og Dorte Bengtson. Bogens tekster og opgaver giver rig mulighed for at italesætte store følelser som angst, glæde, kærlighed, vrede og jalousi. Her tematiseres nogle af livets helt store, eksistentielle spørgsmål om fx frihed og samhørighed mellem søskende. Alle elever kommer til undervisningen med en forforståelse og en mening i relation til søskendetemaet og familieforhold i det hele taget.   Kommunikationskritiske kompetencer i dansk MÆRKER-serien er tematisk strukturerede litteraturbøger til 3.-4. klasse og 5.-6. klasse. Ar-bejdsark til eleverne, yderligere inspiration til læreren og omtale af forfatterne er gratis tilgængeligt på maerker.gyldendal.dk. I MÆRKER bliver eleverne ansporet til at bringe deres egne værdier og holdninger i spil som en del af fællessamtalerne og makkeropgaverne omkring de læste tekster. Forløb rundes af med elevpræsentationer/-udstillinger/-produkter, der har andre modtagere end klassen selv. Materialet lægger op til en vekselvirkning mellem at læse, tænke, tale, skrive og være kreativ omkring temaet fx med inddragelse af web 2.0-værktøjer. Ayoe Quist Henkel Cand.pæd. i dansk didaktik og lektor ved læreruddannelsen i Silkeborg, VIA University Col-lege. Forfatter til materialerne SAMMEN OM at læse litteratur samt medredaktør og bidragyder til grundbøgerne Stjernebilleder I-III om moderne børne- og ungdomslitteratur.  

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

170,00 kr.

212,50 kr. inkl. moms

+-
MÆRKER - Plakat
MÆRKER-serien er en række tematisk strukturerede litteraturbøger til 3.-4. klasse og 5.-6. klasse. Tilbuddet om gratis plakater gælder kun for skoler og institutioner og forsendelsen pålægges et ekspeditionsgebyr.  

Fås som

 • Plakater

Plakater

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

0,00 kr.

0,00 kr. inkl. moms

+-

Vi bruger cookies på gyldendal-uddannelse.dk

Det gør vi for at sikre en god brugeroplevelse og for at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre din oplevelse af siden. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du samtidig vores brug af cookies. Læs mere om cookies