MÆRKER - Barske brødre

MÆRKER - Barske brødre

Litteraturundervisning 5.-6. klasse

Ayoe Quist Henkel

Beskrivelse

Ekstramaterialer

Fakta

Indtryk – udtryk – aftryk
Litteraturen er mærker sat af en forfatter, og teksterne kan afsætte mærker i den læser, der tager livtag med dem. Det kræver en danskundervisning, hvor eleverne inviteres til at være på mærkerne. Undervisningen skal sikre, at eleverne bider mærke i litteraturen – at de tager stilling til sprog, værdier og holdninger, som det kommer til udtryk i digte, eventyr, noveller, billedfortællinger og hele værker. De skal også diskutere, udvikle deres kritiske sans og lære at stille spørgsmål til teksterne og deres egen virkelighedsopfattelse. Kort sagt skal eleverne lære selv at sætte mærker.

I Barske brødre af Ayoe Quist Henkel er der fokus på tekster, billeder og film af: Morten Ramsland, Lars Gabel, Shaun Tan, Kim Fupz Aakeson, Jesper Wung-Sung, Rasmus Meisler, Hans Otto Jørgensen, Maria Wandel og Dorte Bengtson. Bogens tekster og opgaver giver rig mulighed for at italesætte store følelser som angst, glæde, kærlighed, vrede og jalousi. Her tematiseres nogle af livets helt store, eksistentielle spørgsmål om fx frihed og samhørighed mellem søskende. Alle elever kommer til undervisningen med en forforståelse og en mening i relation til søskendetemaet og familieforhold i det hele taget.
 

Kommunikationskritiske kompetencer i dansk
MÆRKER-serien er tematisk strukturerede litteraturbøger til 3.-4. klasse og 5.-6. klasse. Ar-bejdsark til eleverne, yderligere inspiration til læreren og omtale af forfatterne er gratis tilgængeligt på maerker.gyldendal.dk.

I MÆRKER bliver eleverne ansporet til at bringe deres egne værdier og holdninger i spil som en del af fællessamtalerne og makkeropgaverne omkring de læste tekster. Forløb rundes af med elevpræsentationer/-udstillinger/-produkter, der har andre modtagere end klassen selv.
Materialet lægger op til en vekselvirkning mellem at læse, tænke, tale, skrive og være kreativ omkring temaet fx med inddragelse af web 2.0-værktøjer.


Ayoe Quist Henkel
Cand.pæd. i dansk didaktik og lektor ved læreruddannelsen i Silkeborg, VIA University Col-lege. Forfatter til materialerne SAMMEN OM at læse litteratur samt medredaktør og bidragyder til grundbøgerne Stjernebilleder I-III om moderne børne- og ungdomslitteratur.

 

Fås som
I alt

196,00 kr.

245,00 kr. inkl. moms

Samme serie

Ingen produkter