Kom og læs. Vejledning 1. klasse

Kom og læs. Vejledning 1. klasse

Trine Lykke Gandil og Louise Flensted Rønberg

Beskrivelse

Fakta

Vejledningen til Kom og læs guider dig sikkert igennem elevernes læse- og skriveudvikling i 1. klasse.

Vejledningen indeholder:

  • en grundig og praksisnær indføring i læseudvikling og læseundervisning, gentaget læsning og stavning, sproglig opmærksomhed, dialogisk læsning, læseorganiseringsformer, opdagende skrivning, håndskrivning, skrivevejsfamilier mv.
  • en dag for dag-vejledning med masser af forslag til at arbejde systematisk, legende og kreativt med elevernes begyndende læsning og skrivning, både mundtligt, i læsebogen og i arbejdsbogen
  • Masser af bud på lege, spil og bevægelsesaktiviteter og oplæg til kreative skriveopgaver
  • 47 kopiark lige til brug i arbejdet med elevernes læse- og skriveudvikling – lige fra bingoplader og skrivehuse til evalueringsark af elevernes sproglige opmærksomhed, ordlæsestrategier mv.

Kom og Læs styrker elevernes funktionelle bogstavkendskab og udvikler deres begyndende læse- og skrivelyst. Systemet bygger på dansk og international læseforskning og vægter en meningsorienteret ordlæsning og sprogforståelse højt, ligesom leg, bevægelse og skrivning indgår som naturlige elementer.

Fås som
I alt

717,00 kr.

896,25 kr. inkl. moms

Samme serie

Ingen produkter