Kom og læs. Vejledning 1. klasse

Kom og læs. Vejledning 1. klasse

Beskrivelse

Fakta

Vejledningen til Kom og læs guider dig sikkert igennem elevernes læse- og skriveudvikling i 1. klasse.

Vejledningen indeholder:

  • en grundig og praksisnær indføring i læseudvikling og læseundervisning, gentaget læsning og stavning, sproglig opmærksomhed, dialogisk læsning, læseorganiseringsformer, opdagende skrivning, håndskrivning, skrivevejsfamilier mv.
  • en dag for dag-vejledning med masser af forslag til at arbejde systematisk, legende og kreativt med elevernes begyndende læsning og skrivning, både mundtligt, i læsebogen og i arbejdsbogen
  • Masser af bud på lege, spil og bevægelsesaktiviteter og oplæg til kreative skriveopgaver
  • 47 kopiark lige til brug i arbejdet med elevernes læse- og skriveudvikling – lige fra bingoplader og skrivehuse til evalueringsark af elevernes sproglige opmærksomhed, ordlæsestrategier mv.

Kom og Læs styrker elevernes funktionelle bogstavkendskab og udvikler deres begyndende læse- og skrivelyst. Systemet bygger på dansk og international læseforskning og vægter en meningsorienteret ordlæsning og sprogforståelse højt, ligesom leg, bevægelse og skrivning indgår som naturlige elementer.

Fås som
I alt

663,00 kr.

828,75 kr. inkl. moms

Samme serie

Ingen produkter