Hvad skal I lave på pædagogisk dag?

Brug Didaktika i forbindelse med pædagogisk dag på EUD eller kick off på et kompetenceudviklingsprojekt. Ved køb af kurser senest juli 2020 stiller vi en konsulent gratis til rådighed for en pædagogisk dag i august eller september 2020.

Vælg mellem de tre kurser nedenfor og se vores forslag til en pædagogisk dag nederst:

Eksempel på program:

9.00: Introduktion til dagens emne og Didaktika

9.30: Lærerne arbejder individuel med kurset
De pædagogiske ledere bliver introduceret til kompetenceudvikling med Didaktika

11.30: Lærerteams diskuterer praksisudfordringer og kompetenceudviklingsmål med pædagogiske ledere

12.00: Frokost

13.00: I plenum vendes mulige løsninger på praksisudfordringer - inspiration fra onlinekurset

13.30: Lærerne planlægger og arbejder med de første aktioner i undervisningen sammen med deres pædagogiske leder

15.30: Afrunding

Camilla

Bestil en konsulent

Ovenstående program er kun et eksempel. Har I andre ønsker, kan vi planlægge i fællesskab.

Kontakt markedskonsulent Camilla Vangsgaard på: 3375 5598 eller CV@gyldendal.dk for at høre mere.

Didaktika

Hvad er Didaktika?

Didaktika er efteruddannelseskurser til EUD-lærere, som støtter arbejdet med at realisere det pædagogisk didaktiske grundlag gennem kompetenceudvikling og vidensdeling i professionelle læringsfællesskaber.