Fås som

e-bog

Pris pr. skole

417,00 kr.

521,25 kr. inkl. moms

Lærerlicens

Du skal være logget ind for at købe dette produkt

TIM - Tidlig Indsats i Matematik

Kopimappe/e-bog

Birte Henriksen og Berit Pedersen

TIM - Tidlig Indsats i Matematik - er et komplet og struktureret materiale til udvælgelse, testning og forebyggende undervisning af de elever i første klasse, der har behov for en særlig indsats i matematik. Børnene tilbydes en individuelt tilrettelagt TIM-undervisning i 30 minutter dagligt i ca. et halvt år – med henblik på at kunne følge klassens matematikundervisning.

TIM er også velegnet til indskolingselever, der er henvist til specialundervisning, og til elever med dansk som andetsprog.
e-bogen indeholder test- og evalueringsark til print samt printark med talkort, tallinjer, taltavler og spilleplader, der bruges i arbejdet med øvelserne i Lærerens logbog 1, 2 og 3.

TIM-materialet:   TIM - Lærerens logbog 1 TIM - Lærerens logbog 2 TIM - Lærerens logbog 3 TIM - Kopimappe TIM - Vejledning

TIM - Tidlig Indsats i Matematik

Fås som

  • e-bog

Samme serie

Fakta

TIM - Tidlig Indsats i Matematik

TIM - Tidlig Indsats i Matematik

Pris pr. stk.

73,00 kr.

91,25 kr. inkl. moms

+-

Fås som

  • Bog

ANMELDELSER

"Tidlig Indsats i Matematik" er et materiale til indskolingslæreren, der tilrettelægger et intensivt forløb på op til seks måneder for de børn i 1. klasse, der fagligt ligger under middel. (...)Det, der først springer læseren i øjnene, er, at materialet virker meget tids- og resursekrævende. Det indtryk træder dog hurtigt i baggrunden, idet materialet er rigtig godt opbygget, meget konkret og samtidig yderst overskueligt. En anden væsentlig faktor er, at der fokuseres på samtalen, og at forståelsen er i centrum. Det giver en god forudsætning for begrebsdannelse og holder ikke barnet fastlåst i en, i visse tilfælde, ligegyldig arbejdsproces. Materialets test er adaptive, så de passer til det enkelte barns udviklingstrin. Dette stiller relativt store krav til læreren, der skal besidde overblik og have et godt kendskab til materialet samt generel matematisk forståelse i forbindelse med småbørnspædagogik. Sagt med andre ord er det vigtigt, at man benytter materialet helhjertet. "Tidlig Indsats i Matematik" er et godt, velgennemtænkt og omfattende materiale, der varmt kan anbefales.
Lars Højberg Nielsen
Folkeskolen27. januar 2010