Fås som

e-bog

Pris pr. skole

254,00 kr.

317,50 kr. inkl. moms

Lærerlicens

Du skal være logget ind for at købe dette produkt

TIM - Tidlig Indsats i Matematik

Vejledning - e-bog

Birte Henriksen og Berit Pedersen

TIM - Tidlig Indsats i Matematik - Vejledning - e-bog er en pdf-version af lærervejledningen til TIM-materialet. TIM er et komplet og struktureret materiale til udvælgelse, testning og forebyggende undervisning af de elever i første klasse, der har behov for en særlig indsats i matematik. Børnene tilbydes en individuelt tilrettelagt TIM-undervisning i 30 minutter dagligt i ca. et halvt år - med henblik på at kunne følge klassens matematikundervisning.

TIM er også velegnet til indskolingselever, der er henvist til specialundervisning, og til elever med dansk som andetsprog.

 

Vejledningen giver et godt overblik over de forskellige faser i et TIM-forløb: udvælgelse af elever, test, undervisning og evaluering. Den indeholder en grundig gennemgang af test og testforløb og af indholdet i TIM-materialet og -undervisningen. Desuden er der en gennemgang af de konkrete materialer, der bruges i undervisningen og af det læringsmæssige grundlag, som øvelserne i lærerens logbøger bygger på.

Sidst i bogen er der en oversigt over TIM-undervisningen og trinmålene i Fælles Mål 2009.

Denne lærervejledning er en e-bog, lavet som en pdf-fil. Du køber og betaler den her på hjemmesiden. Derefter kan du downloade filen til eget/uddannelsesinstitutionens brug - på jeres egen geografiske adresse.

 

TIM-materialet:

 

TIM - Lærerens logbog 1

TIM - Lærerens logbog 2

TIM - Lærerens logbog 3

TIM - Kopimappe

TIM - Vejledning - e-bog

TIM - Tidlig Indsats i Matematik

Fås som

  • e-bog

Samme serie

Fakta

TIM - Tidlig Indsats i Matematik

TIM - Tidlig Indsats i Matematik

Pris pr. stk.

73,00 kr.

91,25 kr. inkl. moms

+-

Fås som

  • Bog

ANMELDELSER

"Tidlig Indsats i Matematik" er et materiale til indskolingslæreren, der tilrettelægger et intensivt forløb på op til seks måneder for de børn i 1. klasse, der fagligt ligger under middel. (…) Det, der først springer læseren i øjnene, er, at materialet virker meget tids- og resursekrævende. Det indtryk træder dog hurtigt i baggrunden, idet materialet er rigtig godt opbygget, meget konkret og samtidig yderst overskueligt. En anden væsentlig faktor er, at der fokuseres på samtalen, og at forståelsen er i centrum. Det giver en god forudsætning for begrebsdannelse og holder ikke barnet fastlåst i en, i visse tilfælde, ligegyldig arbejdsproces. Materialets test er adaptive, så de passer til det enkelte barns udviklingstrin. Dette stiller relativt store krav til læreren, der skal besidde overblik og have et godt kendskab til materialet samt generel matematisk forståelse i forbindelse med småbørnspædagogik. Sagt med andre ord er det vigtigt, at man benytter materialet helhjertet. "Tidlig Indsats i Matematik" er et godt, velgennemtænkt og omfattende materiale, der varmt kan anbefales.
Lars Højberg Nielsen
Folkeskolen27. januar 2010