Fås som

Bog

Pris pr. stk.

77,00 kr.

96,25 kr. inkl. moms

Stk.


I alt

77,00 kr.

96,25 kr. inkl. moms

TIM - Tidlig Indsats i Matematik

Lærerens logbog 2

Berit Pedersen og Birte Henriksen
TIM - Tidlig Indsats i Matematik - Lærerens logbog 2 er en engangsbog med 63 forslag til øvelser til de elever, der ved den indledende test viser sig at være på niveau 2. Øvelserne styrker elevens grundlæggende forståelse for tal, addition, subtraktion og matematikkens anvendelse i talområdet 0-50. Øvelserne er struktureret i syv faglige områder med en gennemtænkt progression, og ved alle øvelser er der afsat plads til notater om elevens arbejde og udvikling. Der er desuden forberedelsessider og angivelse af, hvilke konkrete materialer der skal bruges til øvelserne.   Logbøgerne er lærerens vigtigste redskab i TIM-undervisningen.     TIM-materialet:   TIM - Lærerens logbog 1 TIM - Lærerens logbog 2 TIM - Lærerens logbog 3 TIM - Kopimappe TIM - Vejledning
TIM - Tidlig Indsats i Matematik

Fås som

  • Bog

Samme serie

Fakta

TIM - Tidlig Indsats i Matematik

TIM - Tidlig Indsats i Matematik

Pris pr. stk.

73,00 kr.

91,25 kr. inkl. moms

+-

Fås som

  • Bog

ANMELDELSER

"Tidlig Indsats i Matematik" er et materiale til indskolingslæreren, der tilrettelægger et intensivt forløb på op til seks måneder for de børn i 1. klasse, der fagligt ligger under middel. (…) Det, der først springer læseren i øjnene, er, at materialet virker meget tids- og resursekrævende. Det indtryk træder dog hurtigt i baggrunden, idet materialet er rigtig godt opbygget, meget konkret og samtidig yderst overskueligt. En anden væsentlig faktor er, at der fokuseres på samtalen, og at forståelsen er i centrum. Det giver en god forudsætning for begrebsdannelse og holder ikke barnet fastlåst i en, i visse tilfælde, ligegyldig arbejdsproces. Materialets test er adaptive, så de passer til det enkelte barns udviklingstrin. Dette stiller relativt store krav til læreren, der skal besidde overblik og have et godt kendskab til materialet samt generel matematisk forståelse i forbindelse med småbørnspædagogik. Sagt med andre ord er det vigtigt, at man benytter materialet helhjertet. "Tidlig Indsats i Matematik" er et godt, velgennemtænkt og omfattende materiale, der varmt kan anbefales.
Lars Højberg Nielsen
Folkeskolen27. januar 2010