Tag ordet med dig! Lærervejledning

Bog 1 og Bog 2

Anne-Mette Veber Nielsen og Hanne Trebbien Daugaard

Beskrivelse

Fakta

Her finder du dels en introduktion til forskningen og principperne bag undervisningen i Tag ordet med dig!, dels en grundig side-for-side-vejledning til de to første hæfter i serien: Bog 1: Brug morfemerne og Bog 2: Brug konteksten. Sidst i vejledningen findes kopisider til materialet. Disse ligger også til download/print her på siden under de to bøger.

Tag ordet med dig! styrker elevernes ordkendskab og deres forudsætninger for at tilegne sig ord fra tekster. Eleverne arbejder med morfemdeling og kontekststrukturer, og de får en samlet strategi for, hvordan de griber problemet an, når læseforståelsen halter. Samtidig indøver hele klassen gode vaner for, hvordan man i det daglige arbejde med tekster og læsning tilegner sig nye ords betydning og dybere kendskab til betydning af allerede kendte ord.

Hanne Trebbien Daugaard og Anne-Mette Veber Nielsen har begge skrevet ph.d.-afhandling om børns skriftsproglige færdigheder. Sammen har de tidligere udgivet undervisningsmaterialet En på sproget. 

Tag ordet med dig! bygger på et dansk forsknings- og udviklingsprojekt gennemført af forfatterne og Holger Juul fra Center for Læseforskning ved Københavns Universitet i samarbejde med lærere, vejledere og elever i Høje-Taastrup Kommune. Projektet bygger på indsigter fra international forskning.

 

Fås som
I alt

464,00 kr.

580,00 kr. inkl. moms

Samme serie

Ingen produkter