Tag ordet med dig!

Bog 2 Brug konteksten

Hanne Trebbien Daugaard og Anne-Mette Veber Nielsen

Beskrivelse

Ekstramaterialer

Fakta

Tag ordet med dig!
Tag ordet med dig! styrker elevernes læseforståelse ved at øge den sproglige opmærksomhed. Vægten ligger på ordkendskab og forudsætninger for at tilegne sig ord fra tekster.

I engangshæftet Bog 2: Brug konteksten er der særligt fokus på, hvordan teksten omkring et ord kan være en hjælp til at forstå et ukendt ords  betydning. Eleverne lærer at bruge fire typer hjælp i konteksten:

  • ord der betyder det samme
  • eksempler i teksten
  • årsagssammenhæng
  • ord, der betyder det modsatte.

Eleverne arbejder også med en samlet strategi til ordtilegnelse, der inddrager hjælp fra både morfemer og kontekst.

Ordkendskab og ordtilegnelse
Med Tag ordet med dig! bliver  eleverne fortrolige med en generel og overførbar strategi til at komme med et godt, velbegrundet gæt, når de støder på ukendte ord i deres selvstændige læsning.

Undervisningens aktiviteter veksler mellem lærermodellering, individuelt arbejde, par- og gruppeaktiviteter og aktiviteter, hvor alle er på gulvet. Materialet er udviklet og afprøvet i tæt samarbejde med praksis og har vist dokumenteret effekt.

Fås som
I alt

73,00 kr.

91,25 kr. inkl. moms

Samme serie

Ingen produkter