Fås som

Bog

Pris pr. stk.

308,00 kr.

385,00 kr. inkl. moms

Stk.


I alt

308,00 kr.

385,00 kr. inkl. moms

Tag ordet med dig! Lærervejledning

Bog 3

Anne-Mette Veber Nielsen og Hanne Trebbien Daugaard

I lærervejledningen finder du dels en introduktion til forskningen og principperne bag undervisningen i Tag ordet med dig!, dels en grundig vejledning til det tredje hæfte i serien: Bog 3 Tjek forståelsen. Sidst i vejledningen findes kopisider til materialet. Disse ligger også til download/print her i webshoppen under elevhæftet.

I Tag ordet med dig! Bog 3 Tjek forståelsen styrker og konsoliderer eleverne deres strategibrug i forbindelse med selvstændig læsning. Her er der særligt fokus på elevernes opmærksomhed på egen forståelse af ord, de møder i tekster.

Gennem arbejdet med bogen opnår eleverne gradvist større selvstændighed i at vurdere, hvornår de skal anvende ordtilegnelsesstrategier, og hvornår strategierne skal suppleres med andre former for hjælp.

Lærervejledningen består af en introduktion til forskningen og principperne bag undervisningen i Tag ordet med dig! Derefter følger en grundig vejledning til de enkelte opgavetyper i Bog 3 Tjek forståelsen, herunder en nøje instruktion i systemets modellerende element. Vejledningen indeholder desuden et afsnit med hjælp til den lærer, hvis elever ikke tidligere har arbejdet med Tag ordet med dig!

Hanne Trebbien Daugaard og Anne-Mette Veber Nielsen har begge skrevet ph.d.-afhandling om børns skriftsproglige færdigheder. Sammen har de tidligere udgivet undervisningsmaterialet En på sproget.

En del af serien Tag ordet med dig!
Tag ordet med dig! Lærervejledning

Fås som

  • Bog

Samme serie

Fakta

Tag ordet med dig!

Tag ordet med dig!

Pris pr. stk.

68,00 kr.

85,00 kr. inkl. moms

+-

Fås som

  • Bog