Spring til hovedindhold
Rundt om ordet - lærervejledning

Rundt om ordet - lærervejledning

Elisabeth Arnbak, Signe Wischmann og Anna Steenberg Gellert

Rundt om ordet styrker elevernes ordkendskab og ordtilegnelse. Rundt om ordet er udviklet og afprøvet i et stort forskningsprojekt på Københavns Universitet. Det er henvendt til elever med behov for særlig støtte til ordtilegnelse og udvikling af læseforståelse.

I Rundt om ordet er eleverne på detektivarbejde, når de bruger teksten omkring et ukendt ord til at forstå betydningen af ordet. De øver sig i at bruge fire typer ledetråde:

  • synonymer og antonymer
  • sammenligning og kontrast
  • årsag-følge
  • ord i sammenhæng

Med Rundt om ordet lærer eleverne at aktivere og opbygge viden om en række nye ord og arbejder med ordene i kategorier for at få en bedre forståelse af ordenes betydning og sammenhæng. Ordene er særligt udvalgt og kan bruges af eleverne i mange sammenhænge.

Bogen er inddelt i 24 lektioner og veksler mellem lærermodellering, individuelle opgaver, paropgaver og fælles aktiviteter i gruppen. Materialet fungerer bedst i en mindre gruppe og kan bruges i den understøttende undervisning og i supplerende undervisning.

Rundt om ordet er afprøvet i samme projekt som Ordnøglen. Begge materialer viste gode effekter af undervisningen på både kort og langt sigt og har også vist sig at være brugbart til elever med dansk som andetsprog. 

Rundt om ordet består af:

  • En lærervejledning med grundige instruktioner til læreren, forslag til introduktion af nye emner og kommentarer til elevernes opgaveløsning
  • En elevbog med forskellige opgaver og aktiviteter
  • Printark til lærerens gennemgang af udvalgte opgaver og aktiviteter.
Fås som
I alt

449,00 kr.

561,25 kr. inkl. moms

Ingen produkter