Spring til hovedindhold
Ordnøglen elevbog

Ordnøglen elevbog

Elisabeth Arnbak, Anna Steenberg Gellert og Signe Wischmann

Ordnøglen har fokus på ordkendskab og ordtilegnelse. Ordnøglen er udviklet og afprøvet i et stort forskningsprojekt på Københavns Universitet. Det er henvendt til elever med begrænset ordforråd, som har behov for særlig støtte til ordtilegnelse og udvikling af læseforståelse.

I Ordnøglen bruger eleverne morfemstrategien til at forstå ukendte ord i en tekst. Eleverne lærer at dele ord i morfemer og forstå de forskellige orddeles funktion og betydning. Det giver eleverne mulighed for at analysere sig frem til en forståelse af et ukendt ord i en tekst.

Bogen er inddelt i 24 lektioner og veksler mellem lærermodellering, individuelle opgaver, paropgaver og fælles aktiviteter i gruppen. Materialet fungerer bedst i en mindre gruppe og kan bruges i den understøttende undervisning og i supplerende undervisning.

Ordnøglen er afprøvet i samme projekt som Rundt om ordet. Begge materialer viste gode effekter af undervisningen på både kort og langt sigt og har også vist sig at være brugbart til elever med dansk som andetsprog.  

Ordnøglen består af:

  • En lærervejledning med grundige instruktioner til læreren, forslag til introduktion af nye emner og kommentarer til elevernes opgaveløsning
  • En elevbog med forskellige opgaver og aktiviteter
  • Printark til lærerens gennemgang af udvalgte opgaver og aktiviteter.
Fås som
I alt

100,00 kr.

125,00 kr. inkl. moms

Ingen produkter