Fås som

Bog

Pris pr. stk.

226,00 kr.

282,50 kr. inkl. moms

Stk.


I alt

226,00 kr.

282,50 kr. inkl. moms

MULTI 7

Matematik grundbog

Anette Skipper-Jørgensen, Adrian Rau Bull, Caroline Kreiberg og Anne Stattau BisgaardVis flere

MULTI 7 er en grundbog til matematik i 7. klasse. Bogen er skrevet med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål.

MULTI 7 indeholder følgende ti kapitler:

`Læs og skriv matematik´, `Tal i mængder´, `Plangeometri´, `Algebra og ligninger´, `Statistik´, `Funktioner og sammenhænge´, `Geometrisk tegning´, `Brøk, decimaltal og procent´, `Sandsynlighed´ og `Matematiske undersøgelser´. Sidst i bogen er der en formelsamling.

Alle kapitler i MULTI 7 indledes med et introopslag, der kort præsenterer indholdet i kapitlet, samt de faglige mål, ord og begreber der skal arbejdes med. På introopslaget arbejdes der med elevernes forhåndsviden inden for det emne, kapitlet handler om. Indholdet i kapitlerne veksler mellem teori, aktiviteter, undersøgelser og opgaver og afsluttes med evaluering. Kapitlerne indeholder desuden en træningsdel og et tema. Træningsdelen består at færdighedsopgaver og problemløsningsopgaver på to niveauer. I temaet arbejdes der med kapitlets faglige indhold. Sidste kapitel indeholder en række oplæg til matematiske undersøgelser.

I grundbogen er der henvisninger til en række printark, der knytter sig direkte til undersøgelser, aktiviteter og evalueringssider.

 

 

En del af serien MULTI 7.-9. klasse
MULTI 7

Fås som

  • Bog

Samme serie

Fakta

Multi 7

Multi 7

Pris pr. stk.

586,00 kr.

732,50 kr. inkl. moms

+-

Fås som

  • Bog