MULTI - ET FULDDÆKKENDE MATEMATIKSYSTEM TIL 0. - 9. KLASSE

HVAD ER MULTI?

 • Matematiksystem til 0. - 9. klasse
 • Forener traditionelle matematikfaglige færdigheder med moderne arbejdsformer og digitale medier
 • Veksling mellem teori, aktiviteter, træning og vedligeholdelse af eksisterende færdigheder
 • Fokus på faglig læsning, med forskellige matematiske repræsentationsformer

Gratis smagsprøve på MULTI?

Download vores særtryk

MULTI TIL INDSKOLINGEN

MULTI til indskolingen består på hvert klassetrin af to elevbøger (elevbog A + B), to kopimapper, to lærervejledninger og to i-bøger.

Hver bog indeholder syv kapitler. Kapitlerne veksler mellem:

 • Teorirammer, hvor nye faglige begreber og metoder introduceres
 • Aktiviteter, hvor eleverne gennem bl.a. spil og brug af konkrete materialer undersøger og får praktiske erfaringer med det faglige indhold
 • Opgaver til træning og vedligeholdelse

MULTI TIL MELLEMTRINNET

MULTI til mellemtrinnet består på hvert klassetrin af en grundbog, opgavebog, i-bog, kopimappe og lærervejledning.

Alle kapitler indledes med en introside, der præsenterer kapitlets mål samt ord og begreber, og lægger op til at eleverne aktiverer deres forhåndsviden. Kapitlerne veksler mellem:

 • Teorirammer, hvor nye faglige begreber og metoder introduceres
 • Aktiviteter, hvor eleverne gennem bl.a. spil og brug af konkrete materialer undersøger og får praktiske erfaringer med det faglige indhold
 • Opgaver til træning og vedligeholdelse

MULTI TIL UDSKOLINGEN

MULTI til udskolingen består på hvert klassetrin af en grundbog, i-bog, printark(E-bog) og lærervejledning.

Alle kapitler indledes med en introside, der præsenterer kapitlets mål samt fagord og begreber, og lægger op til at eleverne aktiverer deres forhåndsviden. Kapitlerne veksler mellem:

 • Teorirammer, hvor nye faglige begreber og metoder introduceres
 • Undersøgelser, hvor eleverne undersøger matematiske sammenhænge
 • Aktiviteter, hvor eleverne gennem bl.a. spil og brug af konkrete materialer får praktiske erfaringer med det faglige indhold
 • Opgaver til træning og vedligeholdelse

BOOK EN REDAKTØR

Vil du høre mere om MULTI, så deltager redaktøren Louise Slotsbo gerne på et Teamsmøde med dit fagudvalg. Mødet varer højest en time og tidspunktet kan tilrettelægges efter skolens behov.

Louise Slotsbo Redaktør

MULTI-systemet