Spring til hovedindhold
Kvalitet og udvikling (SSA)

Kvalitet og udvikling (SSA)

1. udgave

Jean Hagstrøm(red.)

En grundbog til faget ”Kvalitet og udvikling”. Bogen behandler forskellige faglige temaer, som har fokus på at arbejde videns- og evidensbaseret med henblik på at udvikle og sikre kvaliteten i praksis.

Bogen er skrevet til dig, som skal være social- og sundhedsassistent.

Bogens teori relaterer sig til praksis bl.a. ved at inddrage cases og eksempler. Bogen giver dig forudsætninger for at kunne bidrage til, at den enkelte borger eller patient oplever, at der er kvalitet i de tilbud, han eller hun modtager fra sundhedsvæsnet. Det kræver bl.a., at du har viden om, hvad kvalitet er, og hvordan du kan arbejde med at sikre og udvikle kvaliteten. Desuden skal du kende og kunne arbejde med begrebet evidens, herunder fx kliniske retningslinjer. I bogen gennemgås også anvendelse af forskellige former for data i sundhedsvæsnet, velfærdsteknologi og innovation samt arbejdsmiljø..

Ingen produkter