SOSU

Social- og sunhedsassistent

Filtrering
Sorter efter
 • Alfabetisk (A-Å)
 • Alfabetisk (Å-A)
 • Nyeste materialer

14 materialer

Grundpakke SSA
Dette er en samlet iBogspakke med 7 iBøger, som dækker de uddannelsesspecifikke fag på hovedforløbet i social- og sundhedsassistentuddannelsen. Pakken indeholder disse iBøger: Mødet med borgeren og patienten Det sammenhængende borger- og patientforløb Somatisk sygdom og sygepleje. Bind 1 og 2 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilit

Fås som

 • i-bog

i-bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

2.275,20 kr.

2.844,00 kr. inkl. moms

Somatisk sygdom og sygepleje (SSA). Bind I-II
Faget ”Somatisk sygdom og sygepleje” indeholder mange forskellige faglige temaer inden for områderne anatomi, fysiologi, sygdomslære og sygepleje. Bogen giver dig forudsætninger for at kunne udføre sygepleje i et tværprofessionelt samarbejde. Nogle kapitler beskriver den grundlæggende sygepleje, som kan anvendes i forhold til alle borgere og patienter i såvel primær som sekundær sektor. Andre kapitler beskriver d

Fås som

 • Bog
 • i-bog

Bog

i-bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

912,00 kr.

1.140,00 kr. inkl. moms

+-
Psykisk sygdom og sygepleje (SSA)
Faget ”Psykisk sygdom og sygepleje” indeholder forskellige faglige temaer med udgangspunkt i bl.a. psykiske sygdomme, sygeplejefaglige teorier og metoder, relationer og socialpædagogik. Bogen giver dig forudsætninger for at kunne udføre psykiatrisk sygepleje i et tværprofessionelt samarbejde, både i social- og hospitalspsykiatrien. Nogle af kapitlerne beskriver konkrete tilgange til samarbejdet med borgere og pat

Fås som

 • Bog
 • i-bog

Bog

i-bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

576,00 kr.

720,00 kr. inkl. moms

+-
Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering (SSA)
Faget ”Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering” beskriver forskellige faglige begreber som fx funktionsevne, mestring, livskvalitet, borger- og patientinvolvering, sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. Bogen giver dig forudsætninger for at kunne arbejde tværprofessionelt med sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende opgaver hos bo

Fås som

 • Bog
 • i-bog

Bog

i-bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

440,00 kr.

550,00 kr. inkl. moms

+-
Farmakologi og medicinhåndtering (ssa)
I bogens indledende del beskrives den almene farmakologi, medicinhåndtering og medicinpædagogik. I denne del er særligt lagt vægt på samarbejdet med borgeren/patienten og de vejledende og pædagogiske opgaver, der knytter sig til opgaverne vedrørende medicinhåndtering. I den sidste del af bogen gennemgås udvalgte dele af den specielle farmakologi. Der er her lagt vægt på at give et overskueligt overblik over de vi

Fås som

 • Bog
 • i-bog

Bog

i-bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

296,00 kr.

370,00 kr. inkl. moms

+-
Mødet med borgeren og patienten (SSA)
Faget ”Mødet med borgeren og patienten” indeholder forskellige faglige temaer med udgangspunkt i bl.a. kommunikation, psykologi, pædagogik og kultur. Bogen giver dig forudsætninger for at kunne møde og kommunikere med alle typer af borgere og patienter med respekt og værdighed. Det kræver viden om fx livshistorie, kulturel baggrund, mestring og motivation. Du kan også læse om konflikter og konflikthåndtering, sor

Fås som

 • Bog
 • i-bog

Bog

i-bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

268,00 kr.

335,00 kr. inkl. moms

+-
Det sammenhængende borger- og patientforløb (SSA)
Faget ”Det sammenhængende borger- og patientforløb” indeholder forskellige faglige temaer med udgangspunkt i bl.a. tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde, lovgivning, patientsikkerhed, dokumentation og ledelse. Bogens teori relaterer sig til praksis bl.a. ved at inddrage cases og eksempler. Bogen giver dig forudsætninger for at kunne bidrage til, at den enkelte borger eller patient oplever, at der er samm

Fås som

 • Bog
 • i-bog

Bog

i-bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

176,00 kr.

220,00 kr. inkl. moms

+-
Kvalitet og udvikling (SSA)
Faget ”Kvalitet og udvikling” indeholder forskellige faglige temaer, som har fokus på at arbejde videns- og evidensbaseret med henblik på at udvikle og sikre kvaliteten i praksis. Bogens teori relaterer sig til praksis bl.a. ved at inddrage cases og eksempler. Bogen giver dig forudsætninger for at kunne bidrage til, at den enkelte borger eller patient oplever, at der er kvalitet i de tilbud, han eller hun modtage

Fås som

 • Bog
 • i-bog

Bog

i-bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

176,00 kr.

220,00 kr. inkl. moms

+-
Praktikbogen. Social- og sundhedsassistent
En bog til elever, der er i gang med uddannelsen til social- og sundhedsassistent. Som elev indgår man i både arbejds- og læringsfællesskaber i praktikperioderne, og det er vigtigt, at både elev og vejleder hele tiden er bevidste om, hvad der ligger i praktikmålene, og hvordan man kan arbejde med dem. Denne bog kan hjælpe både elever og vejledere til at forstå og arbejde med målene. Bogen indeh

Fås som

 • Bog
 • i-bog

Bog

i-bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

304,00 kr.

380,00 kr. inkl. moms

+-
Opgaver til anatomi, fysiologi og sygdomslære
Opgaver til anatomi, fysiologi og sygdomslære er en del af vores udgivelser til social- og sundhedsassistentuddannelsen. Bogen rummer opgaver om kroppens organsystemer og om de hyppigste sygdomme og matcher indholdet i bogen Somatisk sygdom og sygepleje. Ved hjælp af opgaverne kan eleven træne og teste sin viden inden for området, og ved hjælp af faci

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

184,00 kr.

230,00 kr. inkl. moms

+-