SOSU

Social- og sunhedsassistent

Her finder du materiale til elever, som læser på Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Det er bl.a. syv grundbøger, som dækker de uddannelsesspecifikke fag på hovedforløbet samt opslagsbøger, der er rigtig gode i praktikken.