Fandango 9. Læse/skriveguide

Fandango 9. Læse/skriveguide

Trine May og Susanne Arne-Hansen

Beskrivelse

Fakta

Læse/skriveguiden indeholder alle elevens notatark til Fandango 9. Vinkler på dansk.
Her er læseforståelsesmodeller, som eleven kan notere i for at forstå, analysere og fortolke grundbogens tekster og andre udtryk.
Og der er notatark, som eleven skal bruge i forberedelsen af de skriftlige opgaver.

Det er tydeligt markeret, hvilke ark der knytter sig til de forskellige opgaver i grundbogen.
 

Fås som
I alt

70,00 kr.

87,50 kr. inkl. moms

Samme serie

Ingen produkter