Spring til hovedindhold
DanskSkud 4. Arbejdsbog FOKUS
4. klasse - Dansk

DanskSkud 4. Arbejdsbog FOKUS

Inklusionshæfte til DanskSkud

Maria Ellegaard Ettrup

OBS En særlig inklusionsversion af DanskSkuds arbejdsbog til 4. klasse.

Arbejdsbog FOKUS er særligt tilrettelagt med henblik på elever med socialkognitive vanskeligheder og generelle opmærksomhedsforstyrrelser, f.eks. elever med autismespektrumforstyrrelser, ADHD og ADD. Bogen kan bruges i specialundervisningen og parallelt med den almindelig arbejdsbog i almenundervisningen. 
Tydelig angivelse af klassetrin er med vilje udeladt i bogens layout.

Inklusion
Arbejdsbog FOKUS er en versionering af den almindelige arbejdsbog til DanskSkud 4. klasse og ligner denne både udenpå og indeni. Arbejdsbog FOKUS følger den almindelige arbejdsbog side for side, så alle elever i klassen arbejder med de samme opgaver, men i to forskellige versioner. Alle kan dermed deltage i klassesamtalerne og hele klassens læringsfællesskab.

Efter lærerens vurdering kan Arbejdsbog FOKUS desuden være et alternativ til elever med læse-/skrivevanskeligheder og til tosprogede elever.

Særlig tilrettelæggelse
Indhold og layout er tilpasset elever, som 

  • har det bedst med strukturerede opgaver 
  • trives bedst med visuel overskuelighed 
  • har brug for genkendelig struktur 
  • har brug for fastholdelse af opmærksomheden.

Layoutet er renset for visuel støj, opgaver står i bokse, og der bruges gennemgående piktogrammer. Strukturen er fast med afkrydsning efter løst opgave, og hvert kapitel indledes med Hvad skal jeg lære? og afsluttes med Hvad har jeg lært? 

Læs mere om systemet

Se andre bøger i systemet

Se flere materialer til danskundervisning

Ingen produkter