Fås som

Bog

Pris pr. stk.

116,00 kr.

145,00 kr. inkl. moms

Stk.


I alt

116,00 kr.

145,00 kr. inkl. moms

Dansk i dybden - Digte

Conni Hesel Rickmann

DIGTE – Dansk i dybden er et litterært genrehæfte til folkeskolens ældste klassetrin. Hæftet er tilrettelagt som et konkret undervisningsforløb, der kan indgå direkte i den danskfaglige årsplan. Indholdet i DIGTE er:

  • Introduktion til arbejdet med DIGTE
  • Digtets kendetegn og genretræk
  • Digtets væsentlige analysebegreber
  • Analyse- og fortolkningsopgaver
  • Skriveøvelser og sprogeksperimenter
  • Eksempler på digte
  • Gennemgang af digtet På det tørre
  • Fremgangsmåder til analyse og fortolkning af digte
Hæftet formidler lyrikkens analyseredskaber på en praktisk omsættelig og vedkommende måde. Begrebsgennemgangen er løbende suppleret med opgaver, der både lægger op til analyse og elevernes eksperimenter med selv at skrive løs. En eksemplarisk analyse og fortolkning af digtet På det tørre af Benny Andersen kan virke inspirerende og bidrage til at udvikle elevernes litterære kompetencer. Et afsnit om Fremgangsmåder er en opsamlende oversigt over analysebegreberne med spørgsmål inden for hvert analyseområde, som kan bruges undervejs i genreforløbet, og som giver eleverne mulighed for selv at gå i dybden med digte fremover.
Conni Hesel Rickmann har mange års undervisningserfaringer som dansklærer i folkeskolens ældste klasser og har tidligere skrevet Korte tekster – store spørgsmål om at undervise i nyere litteratur i folkeskolens ældste klasser.

Årsplan 9


En del af serien Dansk i dybden
Dansk i dybden - Digte

Fås som

  • Bog

Samme serie

Fakta

Ekstramaterialer

Dansk i dybden - Den realistiske ungdomsroman

Dansk i dybden - Den realistiske ungdomsroman

Pris pr. stk.

116,00 kr.

145,00 kr. inkl. moms

+-

Fås som

  • Bog

ANMELDELSER

"Åh nej, jeg trak et digt" er et udsagn, adskillige lærere og censorer har hørt ved folkeskolens afgangsprøver i dansk. Men ved at arbejde med "Digte", et af hefterne i Gyldendals nye serie "Dansk i dybden", kan udsagnet let blive gjort til skamme, for forfatteren Conni Hesel Rickmann har med stort engagement og begejstring skrevet om digte. Der findes mange undervisningsmaterialer om digte, og mange af dem er induktivt tænkt. De tager udgangspunkt i den stemning eller følelse, som eleven får ved at læse digtet. Dette materiale gør det omvendt. Først begreberne - siden hen den personlige oplevelse. Bag tilrettelæggelsen af "Digte" ligger der måske en erkendelse fra forfatterens side om, at eleverne ikke kan sige noget om oplevelsen uden at have danskfaglige begreber på plads. I undervisningen kan heftet bruges som udgangspunkt for et længere forløb om digte, fordi det er sagligt og skridtsikkert i sit signalement af genren!
Sofia Esmann Busch
Folkeskolen01. december 2006