Spring til hovedindhold
Dansk i dybden - Digte

Dansk i dybden - Digte

Conni Hesel Rickmann

DIGTE – Dansk i dybden er et litterært genrehæfte til folkeskolens ældste klassetrin. Hæftet er tilrettelagt som et konkret undervisningsforløb, der kan indgå direkte i den danskfaglige årsplan. Indholdet i DIGTE er:

  • Introduktion til arbejdet med DIGTE
  • Digtets kendetegn og genretræk
  • Digtets væsentlige analysebegreber
  • Analyse- og fortolkningsopgaver
  • Skriveøvelser og sprogeksperimenter
  • Eksempler på digte
  • Gennemgang af digtet På det tørre
  • Fremgangsmåder til analyse og fortolkning af digte
Hæftet formidler lyrikkens analyseredskaber på en praktisk omsættelig og vedkommende måde. Begrebsgennemgangen er løbende suppleret med opgaver, der både lægger op til analyse og elevernes eksperimenter med selv at skrive løs. En eksemplarisk analyse og fortolkning af digtet På det tørre af Benny Andersen kan virke inspirerende og bidrage til at udvikle elevernes litterære kompetencer. Et afsnit om Fremgangsmåder er en opsamlende oversigt over analysebegreberne med spørgsmål inden for hvert analyseområde, som kan bruges undervejs i genreforløbet, og som giver eleverne mulighed for selv at gå i dybden med digte fremover.
Conni Hesel Rickmann har mange års undervisningserfaringer som dansklærer i folkeskolens ældste klasser og har tidligere skrevet Korte tekster – store spørgsmål om at undervise i nyere litteratur i folkeskolens ældste klasser.

Årsplan 9


Fås som
I alt

126,00 kr.

157,50 kr. inkl. moms

Ingen produkter